Захисти докторів філософії

Порядок атестації та присудження ступеня доктора філософії разовими спеціалізованими вченими радами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Відомості щодо сповіщення про утворення разової спеціалізованої вченої ради університету, до інформаційної системи Національного агентства

Відомості щодо захисту докторів філософії на вебсайті університету

Постанова №44. Порядок присудження ступеня доктора філософії

Постанова №40. Про затвердження вимог до оформлення дисертації

Презентація про порядок присудження ступеня доктора філософії

Презентація «Етапи проходження атестації докторів філософії»

Постанова № 502 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів

Оголошення про захисти

Варнавська Кароліна Андріївна

 1. Назва дисертаційної роботи: « Міжнародно-правове регулювання статусу правозахисників»
 2. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 293 – Міжнародне право
 3. Анотація дисертаційної роботи українською та англійською мовами
 4. Дисертаційна робота
 5. Науковий керівник: Сироїд Тетяна Леонідівна, доктор юридичних наук, професор
 6. Висновок наукового керівника
 7. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 8. Склад разової спеціалізованої вченої ради

Біловіцька Юлія Андріївна

 1. Назва дисертаційної роботи: «Реалізація державної політики сталого розвитку на засадах «зеленої» економіки в Україні»
 2. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 - Публічне управління та адміністрування
 3. Анотація дисертаційної роботи українською мовою
 4. Дисертаційна робота
 5. Науковий керівник: Латинін Микола Анатолійович, доктор наук з державного управління, професор
 6. Висновок наукового керівника
 7. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 8. Склад разової спеціалізованої вченої ради

Волкова Юлія Євгенівна

 1. Назва дисертаційної роботи: «Динаміка плазмового потоку, що генерується магнітоплазмовим компресором із поздовжнім магнітним полем»
 2. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 105 – Прикладна фізика та наноматеріали
 3. Анотація дисертаційної роботи українською та англійською мовами
 4. Дисертаційна робота
 5. Наукові керівники: Соляков Дмитро Геннадійович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Гаркуша Ігор Євгенійович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України
 6. Висновок наукового керівника
 7. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 8. Склад разової спеціалізованої вченої ради

Дмитренко Артем Миколайович

 1. Назва дисертаційної роботи «Координати галактичного Вертекса з кінематичного аналізу просторового поля швидкостей гігантів та субгігантів за даними Gaia DR3»
 2. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія
 3. Анотація дисертаційної роботи
 4. Дисертаційна робота
 5. Науковий керівник: Федоров Петро Миколайович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник
 6. Висновок наукового керівника
 7. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
 8. Склад разової спеціалізованої вченої ради
 9. Дата та час захисту: 30.08.2023, 9:00
 10. Відгуки рецензентів та опонентів
 11. Посилання на онлайн-трансляцію захисту дисертаційної роботи
 12. Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктор філософії
 13. Відеозапис трансляції захисту дисертації

Чумак Андрій Юрійович

 1. Назва дисертаційної роботи «Флуоресцентні зонди та сенсори на основі похідних 1,3,5-триарилпіразоліну і 3-гідроксихромону»
 2. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 – Хімія
 3. Анотація дисертаційної роботи
 4. Дисертаційна робота
 5. Науковий керівник: Дорошенко Андрій Олегович, доктор хімічних наук, професор
 6. Висновок наукового керівника
 7. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
 8. Склад разової спеціалізованої вченої ради 
 9. Дата та час захисту: 30.08.2023, 12:00
 10. Відгуки рецензентів та опонентів
 11. Посилання на онлайн-трансляцію захисту дисертаційної роботи
 12. Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктор філософії
 13. Відеозапис трансляції захисту дисертації

Шевелев Микита Богданович

 1. Назва дисертаційної роботи: «Параметри інфразвукових хвиль,
  згенерованих джерелами різної фізичної природи»
 2. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 105 – Прикладна фізика та наноматеріали
 3. Анотація дисертаційної роботи українською та англійською мовами
 4. Дисертаційна робота
 5. Науковий керівник: Чорногор Леонід, доктор фізико-математичних наук, професор
 6. Висновок наукового керівника
 7. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 8. Склад разової спеціалізованої вченої ради 
 9. Дата та час захисту: 11.09.2023, 13:00
 10. Відгуки рецензентів та опонентів
 11. Посилання на онлайн-трансляцію захисту дисертаційної роботи
 12. Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктор філософії
 13. Відеозапис трансляції захисту дисертації

Павлікова Ксенія Вячеславівна

 1. Назва дисертаційної роботи «Роль імунних факторів та метаболічних розладів у розвитку та перебігу гострої Епштейна-Барр вірусної інфекції, тактика ведення хворих»
 2. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 – Медицина
 3. Анотація
 4. Дисертаційна робота
 5. Науковий керівник: Лядова Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор
 6. Висновок наукового керівника
 7. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 8. Склад разової спеціалізованої вченої ради
 9. Дата та час захисту: 28.04.2023
 10. Відгуки рецензентів та опонентів
 11. Посилання на онлайн-трансляцію захисту дисертаційної роботи
 12. Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
 13. Відеозапис трансляції захисту дисертації

Протектор Денис Олегович

 1. Назва дисертаційної роботи: «Нестаціонарні теплові процеси в анізотропних твердих тілах»
 2. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 105 – Прикладна фізика та наноматеріали
 3. Анотація дисертаційної роботи українською мовою
 4. Дисертаційна робота
 5. Науковий керівник: Лісін Денис Олександрович, кандидат технічних наук; Нємченко Костянтин Едуардович, доктор фізико-математичних наук
 6. Висновок наукового керівника
 7. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 8. Склад разової спеціалізованої вченої ради
 9. Дата та час захисту: 21.12.2022
 10. Відгуки рецензентів та опонентів
 11.  Посилання на онлайн-трансляцію захисту дисертаційної роботи
 12. Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
 13. Відеозапис трансляції захисту дисертації

Сурков Єгор Сергійович

  1. Назва дисертаційної роботи: «Мінералогічне картування поверхні Місяця за даними спектрофотометра М3 космічного апарату Chandrayaan-1»
  2. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія
  3. Анотація дисертаційної роботи українською мовою
  4. Дисертаційна робота
  5. Науковий керівник: Кайдаш Вадим Григорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент
  6. Висновок наукового керівника
  7. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
  8. Склад разової спеціалізованої вченої ради
  9. Дата та час захисту: 04.05.2023 о 12:00
  10. Відгуки рецензентів та опонентів
  11. Посилання на онлайн-трансляцію захисту дисертаційної роботи
  12. Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
  13. Відеозапис трансляції захисту дисертації

Ходякова Катерина Сергіївна

 1. Назва дисертаційної роботи «Державна політики розвитку підприємств галузі машинобудування промисловості України»
 2. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування
 3. Анотація
 4. Дисертаційна робота
 5. Науковий керівник: Коваленко Микола Миколайович, доктор наук з державного управління, професор
 6. Висновок наукового керівника
 7. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 8. Склад разової спеціалізованої вченої ради
 9. Дата та час захисту: 23.06.2023, 11.00
 10. Відгуки рецензентів та опонентів
 11. Посилання на онлайн-трансляцію захисту дисертаційної роботи
 12. Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
 13. Відеозапис трансляції захисту дисертації

Ткаченко Вадим Олексійович

 1. Назва дисертаційної роботи: «Холодна війна» в суспільному дискурсі Канади (середина 1940-х – початок 1960-х років)
 2. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальності 032 Історія та археологія
 3. Анотація
 4. Дисертаційна робота
 5. Науковий керівник: Миколенко Дмитро Валерійович, доктор історичних наук, доцент
 6. Висновок наукового керівника
 7. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 8. Склад разової спеціалізованої вченої ради 
 9. Дата та час захисту: 26.06.2023, 11:00
 10. Відгуки рецензентів та опонентів
 11. Посилання на онлайн-трансляцію захисту дисертаційної роботи
 12. Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
 13. Відеозапис трансляції захисту дисертації

Предибайло Алла Ігорівна

 1. Назва дисертаційної роботи: «Міжнародно-правовий захист осіб похилого віку»
 2. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 293 - Міжнародне право
 3. Анотація
 4. Дисертаційна робота
 5. Науковий керівник: Сироїд Тетяна Леонідівна, доктор юридичних наук, професор
 6. Висновок наукового керівника
 7. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 8. Склад разової спеціалізованої вченої ради
 9. Дата та час захисту: 21.06.2023 о 12:00
 10. Відгуки рецензентів та опонентів
 11. Посилання на онлайн-трансляцію захисту дисертаційної роботи
 12. Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
 13. Відеозапис трансляції захисту дисертації

Караєв Артем Олександрович

 1. Назва дисертаційної роботи: «Ефективні методи аналізу аксіально-симетричних крайових задач теорії потенціалу та теорії пружності»
 2. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 105 - Прикладна фізика та наноматеріали
 3. Анотація
 4. Дисертаційна робота
 5. Наукові керівники: Стрельнікова Олена Олександрівна, доктор технічних наук; Нємченко Костянтин Едуардович, доктор фізико-математичних наук
 6. Висновок наукового керівника
 7. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 8. Склад разової спеціалізованої вченої ради
 9.  Дата та час захисту: 21.07.2023 о 16.00
 10. Відгуки рецензентів та опонентів
 11. Посилання на онлайн-трансляцію захисту дисертаційної роботи
 12. Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
 13. Відеозапис трансляції захисту дисертації

Жидков Костянтин Сергійович

 1. Назва дисертаційної роботи: «Публічне управління сталим місцевим розвитком в умовах децентралізації влади»
 2. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 - Публічне управління та адміністрування
 3. Анотація
 4. Дисертаційна робота
 5. Науковий керівник: Дзюндзюк Вячеслав Борисович, доктор наук з державного управління, професор
 6. Висновок наукового керівника
 7. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 8. Склад разової спеціалізованої вченої ради
 9. Дата та час захисту: 07.09.2023 об 11.00
 10. Відгуки рецензентів та опонентів
 11. Посилання на онлайн-трансляцію захисту дисертаційної роботи
 12. Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
 13. Відеозапис трансляції захисту дисертації

Контактна інформація

Електронна пошта: phd_zakhyst@karazin.ua 
Телефон: +380 (50) 276-79-90 — Каріна Олександрівна Звягінцева, +380 (96) 917-54-20 — Ганна Олегівна Казарінова

Корисні посилання