Економічний

Сайт факультету

Історія

Економічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна засновано у 1933 році. Сьогодні він є потужним навчальним, методичним та науковим підрозділом університету, де працюють понад 100 професорів, доцентів, викладачів, навчаються понад 3 000 студентів денної та заочної форм навчання та майже 50 аспірантів. До складу факультету входять центр інноваційних методів освіти і 8 кафедр: економіки та менеджменту; економічної кібернетики та прикладної економіки; економічної теорії та економічних методів управління; міжнародної економіки; маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; математичних методів в економіці; статистики, обліку та аудиту; фінансів і кредиту. У навчальному процесі беруть участь провідні спеціалісти профільних міністерств, відділів Харківської міської ради та Харківської обласної ради, провідних банків та підприємств Харкова, відомі професори закордонних університетів.

Працевлаштування випускників

Випускники економічного факультету працюють економістами, фінансистами, державними службовцями, бухгалтерами, програмістами, аналітиками, аудиторами в установах міністерств економіки, фінансів, статистики, в банках, планових, фінансових та бухгалтерських відділах підприємств, у податкових інспекціях, а також викладачами економічних дисциплін у закладах вищої освіти.

Викладачі факультету підвищують кваліфікацію в установах міністерств економіки, фінансів, Державного комітету статистики України, Національної академії наук України, на економічних факультетах вітчизняних і закордонних університетів.

Економічний факультет проводить навчання за такими формами: денна, заочна та друга вища освіта, — а також запроваджуються технології E-learning. Для студентів інших факультетів університету та закладів вищої освіти є паралельне навчання з метою здобуття вищої економічної та менеджерської освіти.

На факультеті функціонує спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських та докторських дисертацій за трьома спеціальностями: 8.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 8.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», 8.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Вчена рада факультету, навчально-методична рада працюють над розв’язанням питань розвитку економічного факультету.

Студенти займаються науковими дослідженнями, беруть активну участь у діяльності студентського наукового товариства.

Матеріально-технічна база факультету постійно розширюється та оновлюється. На сьогодні вона складається з комп’ютерних класів із сучасним обладнанням, видавничого центру, лінгафонних кабінетів, що дає можливість забезпечити підготовку економістів та менеджерів відповідно до сучасних вимог.

Декан

Олександр Іванович Давидов
кандидат економічних наук, професор

Телефон: +380 (50) 082-19-90
Електронна пошта: econom@karazin.ua
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, кімната 2-21

Корисні посилання