Економічний

Сайт факультету

Історія

Економічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна засновано у 1933 році. Сьогодні він є крупним навчальним, методичним та науковим підрозділом університету, де працюють понад 100 професорів, доцентів, викладачів, навчаються близько 3 000 студентів денної та заочної форм навчання та близько 50 аспірантів. До складу факультету входять Центр інноваційних методів освіти і 8 кафедр: економіки та менеджменту, економічної кібернетики та прикладної економіки, економічної теорії та економічних методів управління, міжнародної економіки, маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, математичних методів в економіці, статистики, обліку та аудиту, фінансів і кредиту. У навчальному процесі беруть участь головні спеціалісти профільних міністерств, відділів Харківського міської та обласної рад, провідних банків та підприємств Харкова, відомі професори зарубіжних університетів.

Працевлаштування випускників

Випускники економічного факультету працюють економістами, фінансистами, державними службовцями, бухгалтерами, програмістами, аналітиками, аудиторами в установах міністерствах економіки, фінансів, статистики, у банках, планових, фінансових та бухгалтерських відділах підприємств, у податкових інспекціях, а також викладачами економічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Викладачі факультету підвищують кваліфікацію в установах міністерств економіки, фінансів, Державного комітету статистики України, Національної академії наук України, на економічних факультетах вітчизняних і закордонних університетів.

Економічний факультет проводить навчання за такими формами: денна, заочна та друга вища освіта, а також запроваджуються технології E - learning. Для студентів інших факультетів університету та вищих навчальних закладів існує паралельне навчання з метою здобуття вищої економічної та менеджерської освіти.

На факультеті функціонує Спеціалізована Вчена рада з захисту кандидатських та докторських дисертацій за трьома спеціальностями: 8.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 8.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», 8.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Вчена Рада факультету, навчально-методична рада працюють над вирішенням питань розвитку економічного факультету.

Студенти займаються науковими дослідженнями, беруть активну участь у діяльності Студентського наукового товариства.

Матеріально-технічна база факультету постійно розширюється та оновлюється. На даний момент вона складається з комп’ютерних класів із сучасним обладнанням, видавничого центру, лінгафонних кабінетів, що дає можливість забезпечити підготовку економістів та менеджерів у відповідності до сучасних вимог.

Декан

Олександр Іванович Давидов
кандидат економічних наук, доцент

Телефон: +380 (57) 707-50-29
Електронна пошта: econom@karazin.ua
Адреса: кімната 2-21, вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002

Корисні посилання