Економічний

Сайт факультету

Історія

Економічний факультет засновано у 1933 році. Свою історію він розпочав ще на початку ХІХ століття, коли в Харківському університеті вже з перших років заснування почали викладати студентам економічні дисципліни.

З розвитком економічної науки та освіти в університеті пов’язана діяльність таких усесвітньо відомих особистостей, як-от: лауреат Нобелівської премії з економіки Семен Кузнець, Михайло Туган-Барановський, Овсій Ліберман та багато інших.

Сьогодні економічний факультет є одним із провідних центрів класичної економічної освіти в Україні. Нині у своєму складі економічний факультет має 8 кафедр: економічної теорії та економічних методів управління; фінансів, банківської справи та страхування; економічної кібернетики та прикладної економіки; статистики, обліку та аудиту; міжнародної економіки та світового господарства; економіки та менеджменту; маркетингу, менеджменту та підприємництва; математичних методів в економіці.

Освітній процес

Освітній процес на факультеті забезпечують понад 120 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, серед яких 1 член-кореспондент НАН України; 30 докторів наук, професорів; 80 кандидатів наук, доцентів.

Зараз на економічному факультеті навчається понад 1 700 студентів.

На факультеті діє аспірантура за спеціальністю «Економіка», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Маркетинг», а також працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій. На економічному факультеті видаються наукові фахові видання: «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», «Соціальна економіка».

На економічному факультеті здійснюється навчання студентів за широким спектром спеціальностей та освітніх програм: бакалаврів — за 6 спеціальностями та 11 освітніми програмами (спеціальність 051 «Економіка», освітні програми: «Бізнес-економіка», «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Бізнес-аналітика та міжнародна статистика»; спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і оподаткування»; спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітні програми: «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»,
«Цифрові фінанси та електронна комерція / Digital Finance and E-commerce»; спеціальність 073 «Менеджмент», освітні програми: «Менеджмент організацій», «Менеджмент і лідерство»; спеціальність 075 «Маркетинг», освітні програми: «Маркетинг»; спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»);

магістрів — за 6 спеціальностями та 16 освітніми програмами (спеціальність 051 «Економіка», освітні програми: «Економіка та економічна політика», «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Бізнес-аналітика та міжнародна статистика», «Економічна аналітика та статистика»; «Прикладна економіка»; спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і оподаткування»; спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітні програми: «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Публічні фінанси»; спеціальність 073 «Менеджмент», освітні програми: «Менеджмент організацій», «Бізнес-менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Адміністративний менеджмент»; спеціальність 075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг»; спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»), а також міждисциплінарна освітньо-наукова програма «Інноваційне підприємництво та менеджмент»).

Всі освітні програми на економічному факультеті побудовані на компетентнісній основі відповідно до Національної рамки кваліфікацій, стандартів вищої освіти та кращого міжнародного досвіду.

На факультеті приділяють значну увагу впровадженню активних форм навчання із застосуванням мультимедійних, кроспредметних технологій, майстер-класів. Всебічно розвивається електронне (дистанційне) навчання студентів.

Практична спрямованість освітнього процесу на факультеті досягається шляхом відповідної модернізації навчальних планів, здійснення практик студентів, проведення навчальних занять студентів керівниками та топменеджерами міністерств, установ і бізнес-структур, а також професорами закордонних університетів.

Навчання студентів на факультеті відбувається з урахуванням потреб роботодавців для забезпечення попиту на випускників економічного факультету на національному та світовому ринках праці.

Економічний факультет є активним учасником міжнародної освітньо-наукової співпраці. Особливо плідно факультет співпрацює з Лодзьким університетом (Польща), Університетом Барселони (Іспанія), Європейським університетом Віадріна (Німеччина), Університетом Арістотеля (Греція), Технологічним інститутом м. Кавала (Греція).

Студенти економічного факультету беруть активну участь у міжнародних освітніх програмах академічної мобільності в Європейському університеті Віадріна (Німеччина), Віденському національному університеті (Австрія), Університеті Барселони (Іспанія), Лодзькому університеті (Польща) та інших університетах світу.

Декан

Віталій Васильович Дячек
Електронна пошта: dekan.econom@karazin.ua

Заступник декана з навчальної роботи

Каріна Ігорівна Москаленко
кандидат економічних наук, доцент закладу вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Телефон: + 380 (68) 020-03-51
Електронна пошта: kmoskalenko@karazin.ua

Заступник декана з науково-інноваційної роботи

Андрій Володимирович Хмельков
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент закладу вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Телефон: +380 (50) 576-40-73
Електронна пошта: Khmelkov@karazin.ua

Заступник декана з міжнародного співробітництва

Тетяна Володимирівна Стеценко
кандидат економічних наук, доцент, доцент закладу вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Телефон: +380 (50) 902-72-62
Електронна пошта: t.v.stetsenko@karazin.ua

Заступник декана з виховної роботи

Віталіна Вікторівна Зубова
старший викладач закладу вищої освіти кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки
Електронна пошта: vitalina.zubova@karazin.ua

Корисні посилання