Біологічний

Сайт факультету

Навчальна робота

Біологічний факультет готує бакалаврів, магістрів та спеціалістів із галузі знань «Біологія». Бакалаври отримують кваліфікацію «лаборант у галузі біології». Термін навчання — 4 роки. На основі підготовки бакалавра-біолога проводиться навчання спеціалістів і магістрів за освітніми програмами «Біологія», «Біохімія», «Генетика», «Фізіологія людини та тварин».

У 2015 році факультет розпочав підготовку бакалаврів за напрямом «Біотехнологія». Термін навчання — 4 роки з отриманням кваліфікації «фахівець з біотехнології».

Біологічний факультет здійснює навчання за денною та заочною формами. Прийом на денне та заочне відділення здійснюється за держзамовленням та на умовах індивідуального контракту. Усім надано можливість отримати другу вищу освіту на умовах контракту.

Базами навчальної та виробничої практики є біологічна станція, музей природи, ботанічний сад, заповідники. Факультет підтримує наукові зв’язки з багатьма науково-дослідними інститутами та закладами вищої освіти України та зарубіжжя.

На хімічному й біологічному факультетах спільно з центром довузівської освіти проводиться Хіміко-біологічний турнір імені І. І. Мечникова для школярів 7–11 класів.

Працевлаштування випускників

Фахівці спеціальностей «Біологія», «Біотехнології та біоінженерія» мають широкий спектр галузей працевлаштування.

Випускники біологічного факультету працюють в установах біологічного, медичного, природоохоронного, сільськогосподарського, фармацевтичного та харчового профілів відповідно до спеціалізації навчання, викладають біологічні дисципліни в середніх навчальних закладах і закладах вищої освіти. Кращі випускники факультету продовжують навчання в аспірантурі. Біологічний факультет розпочинає підготовку докторів філософії за спеціальністю «Біологія». Програма підготовки містить дисципліни загальнонаукової, спеціальної, мовної, викладацької підготовки. Протягом чотирьох років аспіранти виконують науково-дослідну роботу, яка завершується написанням і захистом дисертації доктора філософії.

Науково-дослідна робота та міжнародне співробітництво

Біологічний факультет підтримує наукові зв’язки з багатьма науково-дослідними інститутами та закладами вищої освіти України та зарубіжжя. На факультеті проводяться як фундаментальні, так і прикладні наукові дослідження за тематикою державних та договірних проєктів. За результатами науково-дослідної роботи за участю працівників, аспірантів та студентів факультету щорічно публікують понад 100 статей, зокрема, у фахових виданнях, визнаних на міжнародному рівні.

Біологічний факультет здійснює плідну співпрацю з низкою іноземних наукових центрів. Викладачі факультету регулярно проходять стажування та проводять наукові дослідження за кордоном у провідних наукових установах.

Працівники біологічного факультету є членами міжнародних наукових товариств і учасниками міжнародних експедицій. Факультет бере активну участь у підготовці іноземних студентів.

Студентське наукове товариство факультету бере участь в організації біологічних турнірів, конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери», круглих столів, олімпіад, проводить заняття зі школярами.

Фахове видання

Біологічний факультет видає вісник Харківського національного університету, серія «Біологія». До редакційної колегії входять провідні фахівці з різних галузей біології.

Адреса редакції:
майдан Свободи, 4, 6-й поверх, ауд. 6-13,
телефон редакції: +380 (57) 707-55-71

Історія факультету

Історія факультету розпочинається у 1804 році — від моменту створення кафедри природничої історії і ботаніки відділення фізичних і математичних наук. Біологи університету зробили значний внесок у розвиток вітчизняної та світової науки. Серед них — лауреат Нобелівської премії І. Мечников; відомі вчені-ботаніки В. Черняєв, Л. Рейнгардт, Л. Ценковський, В. Арнольді, О. Коршиков, Л. Шкорбатов, О. Матвієнко, Ю. Прокудін; мікологи-фітопатологи А. Потебня, Т. Страхов; фахівці з фізіології та біохімії рослин В. Палладін, В. Залесський, Г. Семененко; зоологи О. Чернай, О. Нікольський, В. Станчинський, С. Медведєв, Е. Уманський, М. Калабухов, Є. І. Лукін, В. М. Епштейн; фізіологи людини і тварин І. Щелков, В. Данилевський, О. Нагорний, В. Нікітін; біохіміки І. Буланкін, Є. Паріна, П. Каліман; генетики І. Поляков, М. Дубінін, В. Шахбазов.

Декан

hamulya_y_h

Юрій Гарійович Гамуля
кандидат біологічних наук, доцент
Телефон: +380 (93) 615-32-00
Електронна пошта: y.gamulya@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус, кімната 3-11

Деканат
Телефон: +380 (93) 909-54-41 

Корисні посилання