Бахмутський навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Структура

До складу інституту входять:

  • кафедра електромеханічних та комп’ютерних систем:
  • кафедра економіки підприємств та менеджменту;
  • кафедра освітніх технологій та охорони праці;
  • центр підготовки за робітничими спеціальностями та підвищення кваліфікації.

Діяльність

Діяльність інституту полягає у підготовці висококваліфікованих інженерних та інженерно-педагогічних кадрах сучасного типу для промисловості, освіти, особливо професійної (професійно-технічної) освіти та інших галузей економіки шляхом підготовки універсальних фахівців, здатних виконувати виробничі, освітянські, управлінські та інші функції необхідні для забезпечення існування та успішного розвитку закладів П(ПТ)О та інших установ, організацій, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, підготовлених до роботи в умовах оновленої економіки та системи освіти. Інститут здійснює науково-методичне супроводження освітньої діяльності з метою підвищення фаховості й компетентності кадрів. Насамперед це стосується освітньо-професійних програм підготовки за другим (магістерським) і першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 01 «Освіта / педагогіка», 07 «Управління та адміністрування», 14 «Електрична інженерія», 28 «Публічне управління та адміністрування» за світовими і європейськими зразками.

У систему професійної підготовки упроваджуються постійні удосконалення відповідно до потреб стейкхолдерів, зокрема практико-орієнтоване проєктне навчання: студенти вчаться розв’язувати конкретні практичні завдання в реальних умовах сьогодення. Інститут забезпечує безперервний цикл підготовки фахівців шляхом підвищення рівня професійної компетентності фахівців закладів професійної освіти та інших установ, організацій, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, керівників та спеціалістів державних, комунальних та інших підприємств, установ та організацій шляхом підвищення їх кваліфікації за акредитованими спеціальностями.

Перспективи працевлаштування

Випускники інституту можуть працювати:

  • у закладах освіти;
  • на промислових підприємствах та в установах будь-якої форми власності;
  • в органах державної влади та місцевого самоврядування;
  • у громадських організаціях.

Директор

Валерій Віталійович Коломієць

Валерій Віталійович Коломієць
кандидат технічних наук, доцент
Електронна пошта: pk.nnppiuipa@ukr.net

 

Корисні посилання