Хімічний

Сайт факультету

Навчальна робота

Хімічний факультет сьогодні — це високий рівень професорсько-викладацького складу, передові досягнення в науці, широке впровадження наукових досягнень у навчальний процес, високий матеріально-технічний рівень, співпраця з науково-дослідницькими інститутами України, Європи, США, Японії! Завдяки цьому на нашому факультеті ви отримаєте якісну освіту світового рівня й опануєте професію XXI сторіччя — професію хіміка!

Історія факультету

Хімію в університеті викладають із перших років його існування. За ініціативою видатного хіміка М. М. Бекетова у 1864 році фізико-математичний факультет Харківського імператорського університету було поділено на три «розряди»: математичний, природничих наук і фізико-хімічний. Перший курс фізичної хімії був прочитаний у Харківському університеті у 1865 році — на 20 років раніше ніж в університетах Західної Європи і США. У 1894 році на кафедрі хімії виникає хімічна секція фізико-математичного факультету, що складається з відділів органічної, аналітичної та неорганічної хімії. При факультеті з 1933 року працює науково-дослідний інститут хімії.

 
 
 

Сьогодні факультет об’єднує 6 кафедр: фізичної хімії, неорганічної хімії, хімічної метрології, органічної хімії, хімічного матеріалознавства, прикладної хімії, — де працюють 14 професорів та 33 доценти, навчається понад 400 студентів. Передбачені бюджетні та контрактні форми навчання на заочному та денному відділеннях. На факультеті створено всі умови для науково-дослідної роботи студентів, працює студентське наукове товариство, щорічно відбуваються наукові конференції, студенти хімічного факультету беруть участь у наукових конференціях у різних містах України й за кордоном.

Науково-дослідна робота

Хімічний факультет проводить підготовку бакалаврів за напрямом «Хімія», а також готує фахівців та магістрів за спеціальностями «Органічна хімія», «Неорганічна хімія», «Аналітична хімія і хімічна метрологія», «Дизайн матеріалів і хімічна інформатика», «Фармацевтична хімія», «Фуніональні матеріали та хімічний контроль довкілля», «Фізична хімія розчинів та нанодисперсних систем», «Комп’ютерна хімія і молекулярний дизайн».

Студенти, які отримали диплом магістра або фахівця з відзнакою, можуть продовжити навчання в аспірантурі за такими напрямами: фізична хімія, органічна хімія, аналітична хімія.

Працевлаштування випускників

Випускники хімічного факультету успішно працюють за фахом в органах державної сертифікації та експертизи, екологічного та митного контролю, на хімічних підприємствах і в приватних фірмах, продовжують наукову діяльність у наукових лабораторіях та інститутах, викладають хімію у закладах вищої освіти і середніх навчальних закладах, продовжують навчання в аспірантурі в університетах України, Європи і США.

Декан 

Олег Миколайович Калугін

Олег Миколайович Калугін
кандидат хімічних наук, доцент
Електронна пошта: chemdean@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 4, головний корпус, кімната 1-75


 

Корисні посилання