Факультети та інститути

До складу Каразінського університету входять 17 факультетів: біологічний; геології, географії, рекреації та туризму; економічний; іноземних мов; історичний; комп’ютерних наук; медичний; математики і інформатики; міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу; психології; радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем; соціологічний; фізичний; філологічний; філософський; хімічний; юридичний. А також 6 навчально-наукових інститутів: екології; комп’ютерної фізики та енергетики; «Каразінська школа бізнесу», «Фізико-технічний факультет», «Каразінський банківський інститут», «Інститут державного управління»,.

На факультетах, у центрі міжнародної освіти, центрі довузівської підготовки навчаються 20 724 здобувачів освіти, серед них — 16 260 студентів, зокрема 4 066 іноземних студентів, та 301 аспірант та докторант.

У наукових дослідженнях та підготовці кадрів беруть участь 438 докторів наук та професорів, 1 274 кандидати наук, доценти. Серед працівників університету — 30 академіків і членів-кореспондентів НАН України та галузевих академій.

Підготовка фахівців в університеті здійснюється за 189 освітніми програмами, вона охоплює весь спектр сучасної класичної університетської освіти та постійно оптимізується.

 

Корисні посилання