Психології

Сайт факультету

Історія

Факультет психології створено у 2000 році, він став першим окремим факультетом психології в Україні. Наукова психологічна школа Харківського університету пов’язана з іменами видатних вчених ХІХ сторіччя, серед яких: Їоган Шад, Л. М. Любовський, П. І. Ковалевський, О. О. Потебня, Д. М. Овсянико-Куликовський, О. О. Погодін. Важливою подією у передісторії факультету було формування на початку 1930-тих років Харківської психологічної школи. У тодішній столиці України об’єднались О. М. Леонт’єв, О. Р. Лурія, П. Я. Гальперін, О. В. Запорожець та П. І. Зінченко, який у 1964 році очолив кафедру психології в університеті. У 1972 році в університеті було відкрито відділення психології. Одним із видатних науковців того часу був Г. К. Середа, який очолював кафедру психології до 1995 року. Протягом 2000–2008 років деканом факультету був О. М. Лактіонов, який започаткував у вітчизняній науці дослідження з проблеми психології індивідуального досвіду. У цьому напрямі й сьогодні активно працюють науковці факультету психології.

Водночас на факультеті психології виокремилися такі наукові напрями досліджень: психологія пам`яті, психологія розвитку, психологія здоров’я, статево-рольова психологія та сучасні педагогічні технології.

Структура

На сьогодні у складі факультету — 4 кафедри та 2 лабораторії:

  • кафедра загальної психології, завідувач В. О. Олефір;
  • кафедра прикладної психології, завідувач І. В. Кряж;
  • кафедра педагогіки, виконувач обов’язків завідувача кафедри О. А. Жукова;
  • кафедра психологічного консультування і психотерапії, завідувач О. С. Кочарян.

Лабораторії:

  • розвитку особистості;
  • психодіагностики.

Факультет здійснює фахову підготовку студентів зі спеціальності «Психологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Форми навчання: денна та заочна.

На факультеті працюють 8 докторів та 28 кандидатів психологічних наук. Це висококваліфіковані спеціалісти з досвідом практичної роботи, що навчають студентів за авторськими програмами.

До послуг студентів — сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерний клас та бібліотека, доступ до інтернет-мережі.

Наукова робота

Наукові здобутки вчених факультету психології знаходять своє висвітлення на сторінках вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Психологія», журналу «Психологічне консультування та психотерапія» та «Наукових записок» кафедри педагогіки, що внесені до переліку фахових видань України. Щорічно факультет проводить Міжнародну молодіжну наукову конференцію «Вектори психології». Регулярними є Харківські міжнародні психологічні читання.

Студенти факультету беруть активну участь у громадському житті факультету та університету. Організатором заходів є колегіум аспірантів та студентів факультету психології, що співпрацює з органами студентського самоврядування факультету, а саме: студентським науковим товариством, студентською радою та профспілкою факультету.

Щомісячно студенти видають газету «Психея», проходять засідання студентського клубу «Час та ми». Свої знання та творчі здібності студенти демонструють на щорічних факультетських олімпіадах з психології та в науково-дослідній роботі. Випускники факультету затребувані на ринку психологічних послуг. На сьогодні психологія охоплює майже усі сфери життєдіяльності людей, психологічні знання застосовуються в економіці, політиці, освіті, виробництві, соціальній та особистої сферах. Випускники факультету працюють у різних професійних сферах: освітніх та наукових установах, установах з підбору кадрів (кадрових агентствах, ІТ-компаніях, центрах зайнятості та профорієнтації), психологічних консультативних службах, на телефонах довіри, у правоохоронних органах, у галузі бізнесу (менеджмент, управління персоналом, маркетинг, реклама, PR), соціальних організаціях тощо.

Декан

Надія Петрівна Крейдун

Надія Петрівна Крейдун
кандидат психологічних наук, професор
Телефон: +380 (93) 221-17-36
Електронна пошта: psychology@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, північний корпус, кімната 445 

Корисні посилання