Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни, фото Вікторія Якименко

Відповідно до пункту 3.5. Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та з метою формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачається вивчення міжфакультетських вибіркових дисциплін.

У травні 2023 року здобувачі 1 та 2 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти беруть участь у виборі міжфакультетської дисципліни для осіннього семестру 2023/2024 навчального року та вибирають одну дисципліну на семестр.

Здобувачі другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти мають право обирати міжфакультетські дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти понад обсяги, встановлені навчальними планами (освітніми програмами).

З переліком міжфакультетських дисциплін та інформаційних матеріалів, що їх презентують, можна ознайомитися за посиланням.

Вибір міжфакультетських дисциплін буде відкритий в системі «Деканат» (через особистий кабінет студента) з 15 травня до 21 травня 2023 року.

Списки студентів, які вивчали міжфакультетські дисципліни у першому семестрі 2022/2023 навчального року

Списки студентів, які обрали міжфакультетську дисципліну на 2 семестр 2022/2023 навчального року

Обрані дисципліни ІІ семестру 2022/2023 навчального року і контакти викладачів

Корисні посилання