Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни, фото Вікторія Якименко

Відповідно до пункту 3.4.15. Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та з метою формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачається вивчення міжфакультетських вибіркових дисциплін.

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня другого та третього курсів обирають по одній міжфакультетській вибірковій дисципліні в семестр.

Якщо здобувач не скористався своїм правом вибору міжфакультетської дисципліни особисто, то система Деканат розподілить його випадковим чином.

Обсяг міжфакультетської вибіркової дисципліни становить три кредити (90 годин), підсумковий контроль проводиться у формі заліку.

Списки студентів, які обрали міжфакультетську дисципліну на 1 семестр 2024/2025 навчального року

Перелік обраних міжфакультетських дисциплін та контакти викладачів на 1 семестр 2024/2025 навчального року  

Корисні посилання