Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни, фото Вікторія Якименко

Студенти, які здобувають вищу освіту на бакалаврському рівні, у третьому, четвертому, п’ятому та шостому семестрах обирають для вивчення по одній міжфакультетській вибірковій дисципліні в семестр.

Обсяг міжфакультетської вибіркової дисципліни становить три кредити (90 годин), підсумковий семестровий контроль проводять у формі заліку.

Вибір міжфакультетських дисциплін у 2022/2023 навчальному році буде проходити щосеместрово. У червні 2022 року — для першого семестру (16 тижнів), у листопаді 2022 року  для другого семестру (14 тижнів).

Здобувачі другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти мають право обирати міжфакультетські вибіркові дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти понад обсяги, встановлені навчальними планами (освітніми програмами).

Обрати міжфакультетську дисципліну можна за посиланням.

Перелік обраних міжфакультетських дисциплін за посиланням.

Списки студентів, які вивчають міжфакультетські дисципліни у першому семестрі 2022/2023 навчального року

Корисні посилання