Медичний

Cайт факультету

Про факультет

Створення медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулося одночасно із заснуванням університету — 17 січня 1805 року, — що робить медичний факультет одним із найстаріших осередків медичної освіти України та Східної Європи. Факультет дав світу видатних вчених-медиків та лікарів-практиків: терапевта Д. Ф. Лямбля, хірургів П. М. Шумлянського, В. Ф. Грубе та М. П. Трінклера, акушера І. П. Лазаревича, офтальмолога Л. Л. Гіршмана, фізіолога В. Я. Данилевського та інших.

У складі Каразінського університету факультет відроджено у березні 1993 року. З того часу факультет пройшов шлях активного розвитку та вдосконалення, підготувавши тисячі лікарів та науковців, які працюють в Україні та за кордоном, та підвищивши якість вищої медичної освіти до європейського рівня. Факультет надає студентам можливість отримати вищу медичну освіту у стінах класичного університету, необхідною та суттєвою складовою якої є академічна тріада — єдність освіти, науки та клінічної практики.

Безсумнівно, лише класичний університет, що має розвинену базу для викладання та вивчення біомедичних та природничих дисциплін, може створити ідеальні умови для формування та удосконалення клінічного та науково-медичного мислення майбутніх лікарів завдяки використанню потужного науково-педагогічного потенціалу інших факультетів університету: біологічного, хімічного факультетів, навчально-наукового інституту «Фізико-математичний факультет» та інших. Навчання у стінах Каразінського університету надає студентам унікальну можливість отримати другу вищу освіту у сфері економіки, менеджменту, юриспруденції, психології, математики, іноземних мов тощо.

Сьогодні медичний факультет Каразінського університету є одним із провідних осередків вищої медичної освіти України з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 222 «Медицина» у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (сертифікат РД-IV № 219309 та ліцензія АВ № 498462 від 25 листопада 2009 року) зі славетною історією та традиціями, які органічно переплетені з інноваційними підходами до освітнього процесу та інтеграцією до нього сучасних технологій. Підготовка більш ніж 3 700 студентів із 40 країн світу (Африки, Азії, Близького Сходу, Європи тощо) відбувається українською, російською (для російськомовних іноземних студентів) та англійською мовою на 11 кафедрах.

 

Викладання всіх дисциплін відбувається за удосконаленими програмами, рекомендованими Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України, а студенти після закінчення навчання отримують диплом державного зразка (українською та англійською мовою) та додаток до диплома міжнародного зразка (diploma supplement), що заповнюються згідно з вимогами Європейської комісії, Ради Європи та ЮНЕСКО/СЕПЕС. Диплом медичного факультету Каразінського університету надає випускникам можливість після проходження інтернатури на клінічну практику за всіма лікарськими спеціальностями, окрім стоматології та медико-профілактичної справи (наказ МОЗ України № 621 від 21.11.2005 року).

Висока якість вищої медичної освіти досягається шляхом поєднання класичних університетських підходів та інноваційних технологій. Викладацьку діяльність на медичному факультеті проводять провідні у своїх галузях фахівці, серед яких — більш ніж 35 професорів, докторів медичних наук та 170 доцентів, кандидатів медичних наук, заслужені лікарі та діячі науки та техніки України, лауреати державних та міжнародних премій. Середній стаж викладацької діяльності педагогічного колективу факультету перевищує 12 років. Викладання всіх дисциплін проводиться згідно з вимогами Болонського процесу, а рівень методичного забезпечення дисциплін дорівнює 100 %. Усі науково-педагогічні працівники щорічно проходять численні курси підвищення кваліфікації, що дозволяє підтримувати якість навчання на найвищому рівні.

Працівники факультету виконують величезний обсяг клінічної та лікувальної роботи з активним залученням до неї студентів у провідних медичних установах України, які є клінічними базами факультету. Серед них — провідні установи Національної академії медичних наук України: Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова, Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева, Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків, Інститут неврології, психіатрії та наркології, — а також Центральна клінічна лікарня «Укрзалізниці», Дорожня клінічна лікарня станції Харків «Укрзалізниці», Харківська обласна інфекційна лікарня, Харківський міський перинатальний центр, Клініка репродуктивної медицини імені академіка В. І. Грищенка тощо. Рівень матеріально-технічного забезпечення клінічних баз відповідає європейським стандартам та є одним із найвищих в Україні, що надає студентам можливість у процесі навчання ознайомитися з роботою надсучасного лікувально-діагностичного обладнання.

Наукова робота є невід’ємною частиною діяльності факультету. Працівники факультету є співвиконавцями більш ніж 30 науково-дослідних робіт та міжнародних наукових досліджень. З моменту відродження факультету — у 1993 році — працівники захистили 15 докторських та понад 75 кандидатських дисертацій, опублікували понад 150 статей у виданнях, що входять до закордонних наукометричних баз, понад 2 000 статей у вітчизняних фахових виданнях та більш ніж 2 000 статей у інших виданнях, отримали понад 200 патентів на науковий винахід.

Медичний факультет є організатором 150 науково-практичних конференцій, зокрема 58 міжнародних. Медичним факультетом підписані численні договори про наукову співпрацю, обмін досвідом та стажування студентів із провідними науково-медичними установами України, Великої Британії, США, Іспанії, Італії, Австралії, Південної Африки, Японії, Швеції та інших країн. На факультеті видаються 2 наукові журнали, що входять до переліку фахових видань ДАК України та до закордонних наукометричних баз, зокрема Index Copernicus International.

До наукової роботи медичного факультету активно долучаються студенти-науковці, що об’єднані в наукові кафедральні гуртки та наукове товариство медичного факультету, результатом діяльності яких є проведення 12 науково-практичних конференцій з міжнародною участю, публікація більше ніж 150 наукових робіт, проведення десятків медико-соціальних та профілактичних акцій та заходів, отримання численних грамот та винагород на українських та міжнародних заходах для студентів та молодих вчених. Навчання проводиться в сучасних та комфортних аудиторіях, загальною площею понад 150 тис. кв. м, що розташовані в самому серці Харкова — на майдані Свободи.

На факультеті створена колекція мікро- та макропрепаратів, що містить понад 6 000 експонатів, функціонують 3 комп’ютерні класи: понад 150 сучасних комп’ютерів, що під’єднані до інтернет-мережі та внутрішньої мережі факультету, більшість приміщень обладнані вільним швидкісним Wi-Fi-доступом до інтернету. Центральна наукова бібліотека надає студентам доступ до 4 млн примірників різних видань, зокрема й через інтернет-мережу. У разі необхідності студенти можуть мешкати в комфортних гуртожитках університету, загальною площею понад 51 тис. кв. м.

Студенти мають можливість займатися спортом, користуючись розвиненою спортивною інфраструктурою університету. На території університету працює 24 кафе, буфети та їдальні. Університет надає можливість літнього відпочинку для студентів медичного факультету у власному спортивно-оздоровчому таборі «Фігуровка». Студенти медичного факультету входять до складу численних творчих об’єднань та колективів художньої самодіяльності, беруть участь у щорічних масових культурно-розважальних заходах.

Висока якість освіти, яку отримують студенти медичного факультету, підтверджується міжнародними та всеукраїнськими рейтингами закладів вищої освіти, серед яких Каразінський університет посідає місця у трійці лідерів за даними QS World University Rankings, Webometrics Ranking of World’s Universities, SciVerse Scopus, «Топ-200 Україна» від ЮНЕСКО та інших.

Декан

t-liadova

 

Тетяна Іванівна Лядова
доктор медичних наук, професор
Телефон: +380 (57) 707-54-50, +380 (50) 030-64-10
Електронна пошта: med@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, північний корпус, кімната 577


Заступник декана з навчальної роботи

t-liadova

 

Ольга Олександрівна Власенко
доктор медичних наук, доцент

Телефон: +380 (57) 707-50-25, +380 (50) 201-91-34
Електронна пошта: olga.vlasenko@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, північний корпус, кімната 574


Заступник декана з лікувальної роботи

 

Олексій Іванович Цивенко
доктор медичних наук, професор

Телефон: +380 (57) 707-52-20
Електронна пошта: olexiy.i.tsivenko@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, північний корпус, кімната 652


Заступник декана по роботі з іноземними студентами

 

Олександр Петрович Козлов
кандидат медичних наук, доцент

Телефон: +380 (95) 451-51-37
Електронна пошта: kozlov@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, північний корпус, кімната 652


Заступник декана з наукової роботи

 

Марія Сергіївна Матвєєнко
кандидат медичних наук, доктор філософії (медицина)

Телефон: +380 (57) 707-50-25
Електронна пошта: mariia.matvieienko@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, північний корпус, кімната 582а


Заступник декана з виховної роботи зі студентами

 

Вікторія Вікторівна Борозенець
асистент кафедри

Телефон: +380 (57) 707-56-25
Електронна пошта: borozenets@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, північний корпус, кімната 651


 

Корисні посилання