Філологічний

Сайт факультету

Навчальна робота

Філологічний факультет — один із найстаріших в університеті. Факультет уписав яскраві сторінки в історію не тільки вітчизняної, але й світової філології працями своїх вихованців і працівників, які стали відомими вченими. Це насамперед роботи О. Потебні, І. Срезневського, Д. Овсянико-Куликовського, М. Сумцова, Ю. Шевельова. Сьогодні на факультеті працюють 12 професорів, 48 доцентів, 24 викладачі. На факультеті діє аспірантура й докторантура.

За першим (бакалаврським) рівнем підготовка провадиться за спеціальностями «Філологія» та «Журналістика».

У межах спеціальності «Філологія» діють такі освітні програми:

 • Українська мова і література (денна і заочна форми),
 • Українська мова і література та англійська мова (денна і заочна форми),
 • Українська мова і література, літературне редагування (денна і заочна форми),
 • Польська мова і література та українська мова (денна форма),
 • Мова і література (російська), літературне редагування і створення контенту (денна і заочна форми),
 • Класичні мови і літератури та англійська мова (денна форма),
 • Прикладна лінгвістика та англійська мова (денна форма).

За спеціальністю «Журналістика» навчання здійснюється за освітньою програмою — «Журналістика» (денна і заочна форми).

 

За другим (магістерським) рівнем підготовка також провадиться за спеціальностями «Філологія» та «Журналістика».

У межах спеціальності «Філологія» діють освітні програми:

  • Українська мова і література (денна і заочна форми),
  • Українська мова і література та українська як іноземна (денна і заочна форми),
  • Мова і література (російська), російська мова як іноземна (небюджетна) (денна форма),
  • Мова і література (російська), створення текстового контенту та креативне письмо (денна і заочна форми),
  • Класичні мови і літератури та англійська мова (денна форма),
  • Прикладна лінгвістика та англійська мова (денна форма).

За спеціальністю «Журналістика» навчання здійснюється за освітньою програмою — «Журналістика» (денна і заочна форми).

 

 

За третім (освітньо-науковим) рівнем підготовка провадиться за спеціальностями:

 • «Філологія» освітня програма — «Філологія» (українська мова та література, слов’янські мови та літератури, світова література),
 • «Журналістика» освітня програма — «Журналістика».

Декан

Юрій Миколайович Безхутрий

Юрій Миколайович Безхутрий
доктор філологічних наук, професор

Телефон: +380 (57) 707-54-44
Електронна пошта: philology@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус, кімната 2-36  

Корисні посилання