Філологічний

Сайт факультету

Навчальна робота

Філологічний факультет — один із найстаріших в університеті. Факультет уписав яскраві сторінки в історію не тільки вітчизняної, але й світової філології працями своїх вихованців і працівників, які стали відомими вченими. Це насамперед роботи О. Потебні, І. Срезневського, Д. Овсянико-Куликовського, М. Сумцова, Ю. Шевельова. Сьогодні на факультеті працюють 1 академік Академії наук вищої школи України, 17 професорів, 73 доценти, 30 викладачів. На факультеті діє аспірантура й докторантура.

Факультет готує фахівців за двома напрямами:

  • «Філологія» — освітньо-професійні програми «Українська мова та література», «Мова та література (польська)», «Мова та література (російська)», «Мова та література (латинська)», «Прикладна лінгвістика»;
  • «Журналістика» — освітньо-професійна програма «Журналістика»).

Крім того, випускники факультету отримують низку додаткових кваліфікацій: українська мова як іноземна — на спеціальності «Українська мова та література», видавнича справа і редагування — на спеціальності «Мова і література (російська)», англійська мова і література — на спеціальності «Мова і література (латинська)».

 

До циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін відносять вступ до мовознавства, загальне мовознавство, вступ до літературознавства, теорію літератури, сучасну українську та російську літературну мову, історію української, російської та зарубіжної літератури, іноземну мову (англійську, французьку, німецьку), інформатику.

 

Факультет здійснює підготовку фахівців для зарубіжних країн. Найкращі студенти факультету отримують стипендії імені О. О. Потебні та В. Н. Каразіна.

Декан

Юрій Миколайович Безхутрий

Юрій Миколайович Безхутрий
доктор філологічних наук, професор

Телефон: +380 (57) 707-54-44
Електронна пошта: philology@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус, кімната 2-36  

Корисні посилання