Вакантні посади

Положення про про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Наказ 0104-1/396 від 14 вересня 2022 року

2023 рік

Біологічний факультет

Завідувач кафедри зоології та екології тварин

Доцент кафедри мікології та фітоімунологи

Доцент кафедри зоології та екології тварин

Викладач кафедри ботаніки та екології рослин

Доцент кафедри ботаніки та екології рослин

Доцент кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів

Професор кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів

Доцент кафедри фізіології людини та тварин

Професор кафедри фізіології людини та тварин

Викладач кафедри молекулярної біології і біотехнології

Старший викладач кафедри молекулярної біології і біотехнології

Професор кафедри молекулярної біології і біотехнології

Старший викладач кафедри генетики і цитології

Доцент кафедри генетики і цитології

Професор кафедри генетики і цитології

Викладач кафедри біохімії

Доцент кафедри біохімії

Професор кафедри біохімії

Викладач кафедри біохімії

Доцент кафедри фізіології людини і тварин

Викладач кафедри молекулярної біології і біотехнології (0,5 посадового окладу)

Викладач кафедри мікології та фітоімунології (0,25 посадового окладу)

Викладач кафедри ботаніки та екології рослин (0,5 посадового окладу)

Старший викладач кафедри генетики і цитології (0,5 посадового окладу)

Старший викладач кафедри біохімії (0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри мікології та фітоімунології (3 вакансії по 0,25 посадового окладу)

Доцент кафедри мікології та фітоімунології (0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри фізіології людини і тварин (3 вакансії по 0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри фізіології і біохімії та мікроорганізмів (2 вакансії по 0,25 посадового окладу)

Доцент кафедри молекулярної біології і біотехнології (0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри фізіології і біохімії та мікроорганізмів (1,0 посадового окладу)

Доцент кафедри зоології та екології тварин (0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри зоології та екології тварин (0,25 посадового окладу)

Доцент кафедри ботаніки та екології рослин (3 вакансії по 0,25 посадового окладу)

Доцент кафедри генетики і цитології (3 вакансії по 0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри біохімії (0,25 посадового окладу)

Доцент кафедри біохімії (2 вакансії по 0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри біохімії (1,0 посадового окладу)

Професор кафедри молекулярної біології і біотехнології (0,5 посадового окладу)

Професор кафедри молекулярної біології і біотехнології (0,25 посадового окладу)

Професор кафедри генетики і цитологіїї (0,5 посадового окладу)

Професор кафедри генетики і цитологіїї (0,25 посадового окладу)

Професор кафедри біохімії (0,5 посадового окладу)

Професор кафедри біохімії (0,25 посадового окладу)

Факультет математики і інформатики

Викладач кафедри фундаментальної математики

Доцент кафедри фундаментальної математики

Викладач кафедри теоретичної та прикладної інформатики

Старший кафедри теоретичної та прикладної інформатики

Доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики

Професор кафедри теоретичної та прикладної інформатики

Викладач кафедри прикладної математики

Доцент кафедри прикладної математики

Професор кафедри прикладної математики

Викладач кафедри вищої математики і інформатики

Старший викладач кафедри вищої математики і інформатики

Доцент кафедри вищої математики і інформатики

Професор кафедри вищої математики і інформатики

Доцент кафедри вищої математики і інформатики

Професор кафедри прикладної математики

Доцент кафедри прикладної математики

Старший викладач кафедри прикладної математики

Старший викладач кафедри теоретичної та прикладної інформатики

Доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики

Викладач кафедри теоретичної та прикладної інформатики

Професор кафедри фундаментальної математики

Доцент кафедри фундаментальної математики

Старший викладач кафедри фундаментальної математики

Економічний факультет

Професор кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Доцент кафедри статистики, обліку та аудиту

Професор кафедри статистики, обліку та аудиту

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Викладач кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Старший викладач кафедри математичних методів в економіці

Доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління

Професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління

Викладач кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Професор кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Старший викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Професор кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Старший викладач кафедри статистики, обліку та аудиту

Доцент кафедри статистики, обліку та аудиту

Професор кафедри статистики, обліку та аудиту

Викладач кафедри економіки та менеджменту

Старший викладач кафедри економіки та менеджменту

Доцент кафедри економіки та менеджменту

Професор кафедри економіки та менеджменту

Викладач кафедри кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Доцент кафедри кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Професор кафедри кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Доцент кафедри математичних методів в економіці

Доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління

Професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління

Старший викладач маркетингу, менеджменту та підприємництва

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Професор кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Старший викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Професор кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Доцент кафедри статистики, обліку та аудиту

Старший викладач кафедри статистики, обліку та аудиту

Професор кафедри статистики, обліку та аудиту

Викладач кафедри економіки та менеджменту

Доцент кафедри економіки та менеджменту

Професор кафедри економіки та менеджменту

Викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Старший викладач кафедри економіки та менеджменту

Доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Доцент кафедри економіки та менеджменту

Історичний факультет

Доцент кафедри нової та новітньої історії

Доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

Доцент кафедри історії Східної Європи

Викладач кафедри історії Східної Європи

Професор кафедри історії Східної Європи

Доцент кафедри історії України

Доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології

Професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології

Доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології

Доцент кафедри історії України

Доцент кафедри історії Східної Європи

Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»

Викладач кафедри управління та адміністрування

Доцент кафедри управління та адміністрування

Викладач кафедри управління та адміністрування

Доцент кафедри управління та адміністрування

Професор кафедри управління та адміністрування