Вакантні посади

Положення про про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Наказ 0104-1/396 від 14 вересня 2022 року

2023 рік

Біологічний факультет

Доцент кафедри мікології та фітоімунологи

Доцент кафедри зоології та екології тварин

Викладач кафедри ботаніки та екології рослин

Доцент кафедри ботаніки та екології рослин

Доцент кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів

Професор кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів

Доцент кафедри фізіології людини та тварин

Професор кафедри фізіології людини та тварин

Викладач кафедри молекулярної біології і біотехнології

Старший викладач кафедри молекулярної біології і біотехнології

Професор кафедри молекулярної біології і біотехнології

Старший викладач кафедри генетики і цитології

Доцент кафедри генетики і цитології

Професор кафедри генетики і цитології

Викладач кафедри біохімії

Доцент кафедри біохімії

Професор кафедри біохімії

Викладач кафедри біохімії

Доцент кафедри фізіології людини і тварин

Викладач кафедри молекулярної біології і біотехнології (0,5 посадового окладу)

Викладач кафедри мікології та фітоімунології (0,25 посадового окладу)

Викладач кафедри ботаніки та екології рослин (0,5 посадового окладу)

Старший викладач кафедри генетики і цитології (0,5 посадового окладу)

Старший викладач кафедри біохімії (0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри мікології та фітоімунології (3 вакансії по 0,25 посадового окладу)

Доцент кафедри мікології та фітоімунології (0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри фізіології людини і тварин (3 вакансії по 0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри фізіології і біохімії та мікроорганізмів (2 вакансії по 0,25 посадового окладу)

Доцент кафедри молекулярної біології і біотехнології (0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри фізіології і біохімії та мікроорганізмів (1,0 посадового окладу)

Доцент кафедри зоології та екології тварин (0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри зоології та екології тварин (0,25 посадового окладу)

Доцент кафедри ботаніки та екології рослин (3 вакансії по 0,25 посадового окладу)

Доцент кафедри генетики і цитології (3 вакансії по 0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри біохімії (0,25 посадового окладу)

Доцент кафедри біохімії (2 вакансії по 0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри біохімії (1,0 посадового окладу)

Професор кафедри молекулярної біології і біотехнології (0,5 посадового окладу)

Професор кафедри молекулярної біології і біотехнології (0,25 посадового окладу)

Професор кафедри генетики і цитологіїї (0,5 посадового окладу)

Професор кафедри генетики і цитологіїї (0,25 посадового окладу)

Професор кафедри біохімії (0,5 посадового окладу)

Професор кафедри біохімії (0,25 посадового окладу)

Факультет математики і інформатики

Викладач кафедри фундаментальної математики

Доцент кафедри фундаментальної математики

Викладач кафедри теоретичної та прикладної інформатики

Старший кафедри теоретичної та прикладної інформатики

Доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики

Професор кафедри теоретичної та прикладної інформатики

Викладач кафедри прикладної математики

Доцент кафедри прикладної математики

Професор кафедри прикладної математики

Викладач кафедри вищої математики і інформатики

Старший викладач кафедри вищої математики і інформатики

Доцент кафедри вищої математики і інформатики

Професор кафедри вищої математики і інформатики

Доцент кафедри вищої математики і інформатики

Професор кафедри прикладної математики

Доцент кафедри прикладної математики

Старший викладач кафедри прикладної математики

Старший викладач кафедри теоретичної та прикладної інформатики

Доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики

Викладач кафедри теоретичної та прикладної інформатики

Професор кафедри фундаментальної математики

Доцент кафедри фундаментальної математики

Старший викладач кафедри фундаментальної математики

Економічний факультет

Старший викладач кафедри математичних методів в економіці

Доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління

Професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління

Викладач кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Професор кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Старший викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Професор кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Старший викладач кафедри статистики, обліку та аудиту

Доцент кафедри статистики, обліку та аудиту

Професор кафедри статистики, обліку та аудиту

Викладач кафедри економіки та менеджменту

Старший викладач кафедри економіки та менеджменту

Доцент кафедри економіки та менеджменту

Професор кафедри економіки та менеджменту

Викладач кафедри кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Доцент кафедри кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Професор кафедри кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Доцент кафедри математичних методів в економіці

Доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління

Професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління

Старший викладач маркетингу, менеджменту та підприємництва

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Професор кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Старший викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Професор кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Доцент кафедри статистики, обліку та аудиту

Старший викладач кафедри статистики, обліку та аудиту

Професор кафедри статистики, обліку та аудиту

Викладач кафедри економіки та менеджменту

Доцент кафедри економіки та менеджменту

Професор кафедри економіки та менеджменту

Викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Старший викладач кафедри економіки та менеджменту

Доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Доцент кафедри економіки та менеджменту

Історичний факультет

Доцент кафедри нової та новітньої історії

Доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

Доцент кафедри історії Східної Європи

Викладач кафедри історії Східної Європи

Професор кафедри історії Східної Європи

Доцент кафедри історії України

Доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології

Професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології

Доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології

Доцент кафедри історії України

Доцент кафедри історії Східної Європи

Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»

Викладач кафедри управління та адміністрування

Доцент кафедри управління та адміністрування

Професор кафедри управління та адміністрування

Професор кафедри управління та адміністрування

Доцент кафедри управління та адміністрування

Викладач кафедри управління та адміністрування

Факультет геології, географії, рекреації і туризму

Старший викладач кафедри фундаментальної і прикладної геології

Доцент кафедри фундаментальної і прикладної геології

Професор кафедри фундаментальної і прикладної геології

Старший викладач кафедри фізичної географії та картографії

Доцент кафедри фізичної географії та картографії

Старший викладач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Старший викладач кафедри фундаментальної і прикладної геології

Доцент кафедри фундаментальної і прикладної геології

Професор кафедри фундаментальної і прикладної геології

Доцент кафедри фізичної географії та картографії

Старший викладач кафедри фізичної географії та картографії

Професор кафедри фізичної географії та картографії

Доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Старший викладач кафедри фундаментальної і прикладної геології

Доцент кафедри фундаментальної і прикладної геології

Професор кафедри фундаментальної і прикладної геології

Доцент кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства

Доцент кафедри фізичної географії та картографії

Медичний факультет

Доцент кафедри загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини

Професор кафедри загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини

Професор кафедри стоматології

Доцент кафедри стоматології

Доцент кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

Професор кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

Доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Професор кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації

Доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації

Доцент кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології

Професор кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології

Доцент кафедри акушерства, гінекології, онкогінекології та ендоскопії

Професор кафедри загальної практики сімейної медицини

Доцент кафедри загальної практики сімейної медицини

Доцент кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини

Професор кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини

Доцент кафедри загальної та клінічної патології

Професор кафедри загальної та клінічної патології

Доцент кафедри педіатрії

Старший викладач кафедри гігієни та соціальної медицини

Доцент кафедри гігієни та соціальної медицини

Професор кафедри гігієни та соціальної медицини

Доцент кафедри внутрішньої медицини

Професор кафедри внутрішньої медицини

Доцент кафедри нормальної анатомії та фізіології людини

Професор кафедри нормальної анатомії та фізіології людини

Доцент кафедри хірургічних хвороб

Професор кафедри хірургічних хвороб

Завідувач кафедри хірургічних хвороб

Завідувач кафедри педіатрії

Завідувач кафедри внутрішньої медицини

Завідувач кафедри акушерства, гінекології, онкогінекології та ендоскопії

Завідувач кафедри інфекційних хвороб, клінічної імунології

Завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини

Завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Завідувач кафедри загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини

Завідувач кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

Завідувач кафедри стоматології

Доцент кафедри стоматології

Доцент кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини

Доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фізичної реабілітації

Доцент кафедри загальної та клінічної патології

Доцент кафедри гігієни та соціальної медицини

Доцент кафедри педіатрії

Доцент кафедри нормальної анатомії та фізіології людини

Професор кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини

Професор кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Професор кафедри інфекційних хвороб, клінічної імунології

Навчально-науковий інститут компʼютерної фізики та енергетики

Доцент кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Професор кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Старший викладач кафедри комп’ютерної фізики

Доцент кафедри комп’ютерної фізики

Професор кафедри комп’ютерної фізики

Старший викладач кафедри інформаційних технологій у фізико-енергетичних системах

Доцент кафедри інформаційних технологій у фізико-енергетичних системах

Професор кафедри інформаційних технологій у фізико-енергетичних системах

Навчально-науковий інститут екології

Професор кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи

Старший викладач кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи

Доцент кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи

Доцент кафедри екологічної безпеки і екологічної освіти

Старший викладач кафедри екологічної безпеки і екологічної освіти

Професор кафедри екологічної безпеки і екологічної освіти

Доцент кафедри екології та менеджменту довкілля

Професор кафедри екології та менеджменту довкілля

Доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи (1,0 посадового окладу)

Доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи (3 вакансії по 0,5 посадового окладу)

Професор кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи (0,5 посадового окладу)

Старший викладач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти (0,25 посадового окладу)

Доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти (0,5 посадового окладу)

Професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти (0,5 посадового окладу)

Професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти (0,25 посадового окладу)

Викладач кафедри екології та менеджменту довкілля (0,25 посадового окладу)

Доцент кафедри екології та менеджменту довкілля (3 вакансії по 0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри екології та менеджменту довкілля (0,25 посадового окладу)

Доцент кафедри екології та менеджменту довкілля (1,0 посадового окладу)

Професор кафедри екології та менеджменту довкілля (1,0 посадового окладу)

Соціологічний факультет

Старший викладач кафедри медіакомунікацій

Старший кафедри соціології управління та соціальної роботи

Доцент кафедри соціології управління та соціальної роботи

Професор кафедри соціології управління та соціальної роботи

Старший викладач кафедри методів соціологічних досліджень

Доцент кафедри методів соціологічних досліджень

Викладач кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій

Старший кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій

Доцент кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій

Професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій

Старший викладач кафедри політичної соціології

Доцент кафедри політичної соціології

Доцент кафедри соціології

Професор кафедри соціології

Завідувач кафедри політичної соціології

Професор кафедри політичної соціології

Доцент кафедри політичної соціології

Старший викладач кафедри медіакомунікацій

Доцент кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій

Професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій

Завідувач кафедри методів соціологічних досліджень

Завідувач кафедри соціології управління та соціальної роботи

Завідувач кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій

Викладач кафедри соціології

Професор кафедри соціології

Професор кафедри медіакомунікацій

Філологічний факультет

Старший викладач кафедри журналістики

Викладач кафедри журналістики

Доцент кафедри журналістики

Старший викладач кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології

Професор кафедри журналістики

Доцент кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології

Професор кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології

Старший викладач кафедри загального та прикладного мовознавства

Доцент кафедри загального та прикладного мовознавства

Професор кафедри загального та прикладного мовознавства

Старший викладач кафедри української мови

Доцент кафедри української мови

Професор кафедри української мови

Доцент кафедри історії української літератури

Професор кафедри історії української літератури

Старший викладач кафедри слов'янської філології

Доцент кафедри слов'янської філології

Професор кафедри слов'янської філології

Доцент кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології

Професор кафедри загального та прикладного мовознавства

Старший викладач кафедри української мови

Професор кафедри журналістики

Доцент кафедри журналістики (2 вакансії по 0,25 посадового окладу)

Доцент кафедри журналістики (0,5 посадового окладу)

Доцент кафедри української мови (0,25 посадового окладу)

Професор кафедри історії української літератури (0,25 посадового окладу)

Професор кафедри історії української літератури (0,75 посадового окладу)

Старший викладач кафедри української мови

Хімічний факультет

Професор кафедри органічної хімії

Старший викладач кафедри хімічного матеріалознавства

Професор кафедри хімічного матеріалознавства

Доцент кафедри хімічного матеріалознавства

Старший викладач кафедри прикладної хімії

Професор кафедри прикладної хімії

Доцент кафедри прикладної хімії

Доцент кафедри органічної хімії

Доцент кафедри фізичної хімії

Професор кафедри органічної хімії

Старший викладач кафедри хімічної метрології

Професор кафедри фізичної хімії

Професор кафедри хімічної метрології

Доцент кафедри хімічної метрології

Старший викладач кафедри неорганічної хімії

Доцент кафедри неорганічної хімії

Професор кафедри неорганічної хімії

Завідувач кафедри хімічного матеріалознавства (1,0 посадового окладу)

Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»

Доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій

Професор кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

Доцент кафедри обліку та оподаткування

Старший викладач інформаційних технологій та математичного моделювання

Доцент кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання

Професор кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання

Старший викладач кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій

Доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій

Професор кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій

Старший викладач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

Доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

Професор кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

Старший викладач кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання

Доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

Доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

Професор кафедри мовної підготовки

Старший викладач кафедри мовної підготовки

Доцент кафедри мовної підготовки

Доцент кафедри профільної підготовки

Старший викладач кафедри профільної підготовки

Викладач кафедри мовної підготовки

Старший викладач кафедри профільної підготовки

Старший викладач кафедри мовної підготовки

Доцент кафедри профільної підготовки

Доцент кафедри мовної підготовки

Професор кафедри мовної підготовки

Факультет іноземних мов

Викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування

Доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування

Викладач кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови

Доцент кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови

Професор кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови

Викладач кафедри романо-германської філології

Старший викладач кафедри романогерманської філології

Доцент кафедри романо-германської філології

Професор кафедри романо-германської філології

Викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Старший викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Доцент кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Старший викладач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша

Доцент кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша

Професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша

Професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша

Доцент кафедри романо-германської філології

Старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування

Доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування

Старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування

Професор кафедри іноземних мов професійного спрямування

Викладач кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови

Старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови

Професор кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови

Доцент кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови

Викладач кафедри романо-германської філології

Старший викладач кафедри романо-германської філології

Доцент кафедри романо-германської філології

Професор кафедри романо-германської філології

Викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Доцент кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Старший викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Професор кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Старший викладач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша

Доцент кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша

Професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша

Викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування

Викладач кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови

Викладач кафедри романо-германської філології

Викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування

Старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови