Фахові видання

Власний сайт

СПИСОК ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
станом на 2019 рік

 

ФАХОВІ ВИДАННЯ

Фізико-математичні науки

1. Вісник університету. Серія «Математика, прикладна математика, механіка»

2. Вісник університету. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління» (технічні науки)

3. Вісник університету. Серія «Радіофізика та електроніка» (фізика)

4. Вісник університету. Серія «Фізика» (фізика)

5. Журнал «Східно–Європейський фізичний журнал» (фізика, технічні науки)

6. Журнал «Біофізичний вісник» (фізика, біологічні науки)

 

Хімічні науки

7. Вісник університету. Серія «Хімія»

 

Біологічні науки

8. Вісник університету. Серія «Біологія»

9. Науково-практичний журнал «Фотобіологія та фотомедицина» (медичні та технічні науки)

 

Медичні науки

10. Вісник університету. Серія «Медицина»

11. Журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія» (психологічні науки)

 

Географічні науки

12. Вісник університету. Серія «Геологія, географія, екологія» (геологічні науки)

13. Вісник університету. Серія «Екологія»

14. Журнал «Людина і довкілля. Проблеми неоекології»

15. Збірник наукових праць «Часопис соціально-економічної географії»

16. Збірник наукових праць «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії»

 

Психологічні науки

17. Вісник університету. Серія «Психологія»

18. Науково-практичний журнал «Психологічне консультування і психотерапія»

 

Історичні науки

19. Вісник університету. Серія «Історія»

20. Вісник університету. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»

21. Журнал «Старожитності» («Древности»), Харківський історико-археологічний щорічник

22. Збірник наукових праць «Харківський історіографічний збірник»

23. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії»

 

Економічні науки

24. Вісник університету. Серія «Економічна»

25. Журнал «Соціальна економіка»

26. Вісник університету. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»

 

Політичні науки

27. Вісник університету. Серія «Питання політології»

 

Філософські науки

28. Вісник університету. Серія «Теорія культури та філософія науки»

29. Вісник університету. Серія «Філософія. Філософські перипетії»

 

Філологічні науки

30. Вісник університету. Серія «Філологія» (літературознавство, мовознавство)

31. Вісник університету. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» (іноземні мови, методика викладання іноземних мов), педагогічні науки

32. Журнал «Філологічні трактати» (співзасновник — Сумський державний університет)

 

Соціальні комунікації

33. Вісник «Соціальні комунікації»

 

Педагогічні науки

34. Вісник університету. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє»

35. Збірник наукових праць «Наукові записки кафедри педагогіки» (співзасновник — Харківська гуманітарно-педагогічна академія)

36. Збірник наукових праць «Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки»

 

Соціологічні науки

37. Вісник університету. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»

38. Журнал «Український соціологічний журнал» (співзасновник — Соціологічна асоціація України)

 

Юридичні науки

39. Вісник університету. Серія «Право»

 

ЕЛЕКТРОННІ НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ

1. Міжнародний електронний збірник наукових праць «Когніція, комунікація, дискурс» (філологічні науки — мовознавство)

 

ПЕРІОДИЧНІ НАУКОВІ ВИДАННЯ (не фахові)

1. Збірник наукових праць «Дриновський збірник» (співзасновник — Болгарська академія наук)

2. Всеукраїнський науково-популярний журнал «UNIVERSITATES. Наука та просвіта» (засновник — Асоціація випускників та друзів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, співзасновник — Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

3. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми природничих наук» (фізико-математичні науки)

4. Збірник наукових праць «Проблеми навколишнього природного середовища та екологічної безпеки» (співзасновник — Український науково-дослідний інститут екологічних проблем)

5. Журнал «Журнал фізики та інженерія поверхні» (співзасновник — Науковий фізико-технологічний центр, НАН України)

6. Журнал “Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus”

 

ЕЛЕКТРОННІ НАУКОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

1. Часопис з юридичних наук. Електронний збірник.

2. «SOCIOПРОСТІР» — міждисциплінарний збірник наукових праць із соціології та соціальної роботи (соціологічні науки)

3. «Комп’ютерні науки та кібербезпека». Електронний збірник наукових праць

4. “Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus”. Міжнародне онлайн видання з соціології. Засновник ГО «АСТ»

5. Міжнародний електронний журнал “Accents and Paradoxes of Modern Philology” (філологія)

6. «Актуальні питання сучасної медицини». Науковий журнал

Корисні посилання