Центр зв’язків з громадськістю

Контакти підрозділу:
Адреса:
61022 м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус, кiмната 3-51а
Телефон:
+380 (95) 687 25 60 (телеграм)

Директор центру зв’язків з громадськістю

Якименко Вікторія Віталіївна

Центр зв’язків з громадськістю є структурним підрозділом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Метою діяльності центру є створення та підтримка ефективної системи бренд-комунікацій університету з цільовими групами внутрішньої та зовнішньої громадськості, що дозволить консолідувати університетську громадськість навколо ідеї університету, утвердити в суспільній свідомості образ університету як університету світового класу, забезпечити популяризацію університету серед широких верств населення України та за її межами, посилити лояльність до бренду університету абітурієнтів та їх батьків, роботодавців та представників бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування, українських й іноземних партнерів.

Серед основних завдань центру:

  • формування та утвердження в громадській свідомості бренду університету, підтримка та розвиток позитивного іміджу університету;
  • стратегічне планування, забезпечення ефективної та довготривалої комунікації університету з цільовими групами громадськості, використовуючи різноманітні комунікативні інструменти (взаємодія зі ЗМІ, зв’язки з громадськістю, реклама, веб-комунікації тощо);
  • розробка та реалізація комунікаційних стратегій університету (рекламні, інформаційні, PR-кампанії), спрямованих на висвітлення його унікальних переваг та досягнень;
  • запровадження та підтримка корпоративного стилю в діяльності університету;
  • розвиток наявної системи каналів комунікації, створення та розвиток нових можливостей для ефективних комунікацій;
  • вдосконалення інструментів та каналів інформування зовнішньої громадськості про результати діяльності університету, його досягнення й переваги;
  • підтримка та посилення внутрішньокорпоративних комунікацій, підтримка й розвиток практик внутрішньокорпоративної культури університету, оперативне інформування працівників і студентів університету про діяльність адміністрації та структурних підрозділів університету.
Положення про центр зв’язків з громадськістю
Корисні посилання