Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»

Каразінський банківський інcтитут

Сайт інституту

Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» засновано у 2020 році на базі Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», який створений у 1944 році та за роки розвитку пройшов історичний шлях від Обліково-кредитного технікуму Державного банку до закладу вищої освіти.

Наразі Каразінський банківський інститут здійснює підготовку бакалаврів і магістрів (зокрема й іноземних громадян) за денною, заочною (дистанційною) формами навчання за такими спеціальностями:

  • «Облік і оподаткування»;
  • «Фінанси, банківська справа і страхування»;
  • «Менеджмент»;
  • «Комп’ютерні науки»;
  • «Кібербезпека».

 

До структури інституту входять:

  • кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій;
  • кафедра обліку та оподаткування;
  • кафедра менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій;
  • кафедра інформаційних технологій та математичного моделювання.

Інноваційність освітнього процесу забезпечується використанням сучасних педагогічних технологій, повнофункціональної системи дистанційного навчання на платформі “Moodle”.

Відповідно до вимог роботодавців здійснюється наскрізна та безперервна підготовка: комп’ютерна, з іноземних мов за професійним спрямуванням, практична.

У навчальному закладі функціонує навчально-тренувальний банк, який має належне оснащення з використанням реальних програмних комплексів та дає змогу використовувати інтерактивні форми навчання й максимально наблизити освітній процес до майбутньої професійної діяльності.

Підписання меморандуму з Мегабанком, фото Ілля Пшеничний

У 2018 році за підтримки Харківського банківського союзу, технічної допомоги банків-партнерів ПАТ «Мегабанк», ХГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», АКБ «Індустріалбанк», АТ «Укрсиббанк» в інституті створено Навчально-тренувальний комплекс “FinTech”. На базі НТК “FinTech” проходять на тільки практичні заняття для студентів інституту, а й заходи з фінансової грамотності для різних верств населення Харківщини за участю працівників банківських установ та провідних викладачів-науковців закладів вищої освіти Харкова.

Каразінський банківський інститут має членство у Харківському банківському союзі, бере участь у реалізації спільних проєктів з актуальних питань функціонування та розвитку фінансово-кредитної системи України, до освітнього процесу широко залучені провідні фахівці-практики та керівники банківських установ, найбільш талановиті студенти інституту заохочуються іменними стипендіями банків. У 2016 році директора інституту Бориса Вадимовича Самородова обрано на посаду віцепрезидента Харківського банківського союзу.

Підписання меморандуму з Мегабанком, фото Ілля ПшеничнийПідписання меморандуму з Мегабанком, фото Ілля Пшеничний

Прикладний характер підготовки студентів інституту обумовлює конкурентні переваги випускників, сприяє швидкій адаптації молодих фахівців у реальних умовах фахової діяльності, попиту на ринку праці. Гордістю інституту є 100-відсоткове працевлаштування випускників.

У межах міжнародної спрівпраці навчальний заклад надає унікальні можливості щодо обміну студентами з іноземними ЗВО, стажування науково-педагогічних працівників і студентів за кордоном, участі в міжнародних науково-освітніх проєктах і грантах, проходження практики у фінансово-кредитних установах Німеччини та Польщі, навчання за програмою подвійних дипломів із визнаними європейськими університетами.

Інститут має сучасну та впорядковану матеріально-технічну базу (мультимедійні аудиторії, комп’ютерні класи, модернізована бібліотека, спорткомплекс, власний гуртожиток поряд із навчально-лабораторним корпусом, їдальня).

Директор

Анна Андріївна Чхеайло

Анна Андріївна Чхеайло
кандидат філософських наук, доцент
Телефон: +380 (66) 162-10-21
Електронна пошта: anna.chkheailo@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 4

Корисні посилання