Переведення

Переведення студентів з одного закладу вищої освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів (директорів) обох закладів вищої освіти.

Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

Особи, які вступили до закладу вищої освіти і навчалися коштом державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

При відсутності вакантних місць, що фінансуються коштом державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою коштом місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

Студентам інших закладів вищої освіти, які бажають перевестися на навчання до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна необхідно надати такі документи:

  • повний пакет документів, що подавався при вступі до ЗВО,
  • академічну довідку з переліком вивчених дисциплін;
  • дозвіл закладу вищої освіти (від імені та за підписом ректора ЗВО, де зараз навчається студент) на переведення до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Обов’язково складається академічна різниця.

Корисні посилання