Аспірантура та докторантура

Науковий круглий стіл молодих учених, аспірантів та магістрів «Верховенство права — основоположний принцип правової держави»
Адреса:
61022, м. Харків, майдан Свободи 4, кiмната 3-70
Телефон:
+380 (67) 719-03-33
 

Аспірантура та докторантура — основні форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів. Під час навчання аспіранти опановують методи наукового дослідження, складають кандидатські іспити та проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямом дисертаційної роботи.

Аспірантура відкривається з відривом від виробництва та без відриву від виробництва, а докторантура — з відривом від виробництва.

Передумови для вступу

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), із філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОН. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

Отримання стипендії

Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури з відривом від виробництва або докторантури, стипендія призначається з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в аспірантурі або докторантурі за контрактом, — відповідно до умов контракту.

Також аспірантам і докторантам можуть бути призначені в установленому порядку іменні стипендії, засновані на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також державними і недержавними органами, підприємствами, установами і організаціями.

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у 2023 році

Декларація про академічну доброчестність аспіранта, докторанта Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Договір про навчання у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Інформація щодо підготовки контрактів

Індивідуальний план роботи здобувача ступеня доктора філософії

Списки зарахованих 2023 року (денна, бюджет)

Списки зарахованих 2023 року (вечірня, бюджет)

Списки зарахованих 2023 року (денна, контракт)

Списки зарахованих 2023 року (заочна, контракт)

Корисні посилання