Бібліотечні ресурси

Бібліотечні ресурси, фото Світлана Ізюмська

Власний сайт

Центральну наукову бібліотеку засновано у 1804 році за ініціативи видатного просвітника, громадського діяча та вченого В. Н. Каразіна. Загальний фонд бібліотеки налічує понад 3 350 000 примірників.

Серед них — понад 1 760 000 примірників наукової літератури, 1 150 000 примірників навчальної літератури. Унікальний фонд рідкісних видань і рукописів налічує близько 60 000 примірників, зокрема колекції інкунабул (видання до 1500 року), палеотипів (1501–1550 роки), значні колекції українських та іноземних стародруків (XVI–XVIII століть), прижиттєві видання видатних діячів науки та класиків літератури. Колекція рукописів нараховує до 1 000 примірників, зокрема: Універсал українського гетьмана І. Мазепи (1704 рік), Літопис Грабянки (початок XIX століття, матеріали з історії України XVII–XVIII століть); листи І. Франка до письменниці Н. Кобринської (1884–1886 роки), колекції грецьких, польських рукописів тощо. Фонд іноземних видань налічує понад 700 000 примірників основними європейськими мовами.

У бібліотеці зберігають також видання друкарні Харківського університету, яку засновано при університеті у 1804 році. Серед них і перші в Україні журнали та газети, що вийшли з друкарні університету: «Харьковские известия» (1817–1823 роки), «Харьковский Демокрит» (1816 рік), «Украинский вестник» (1816–1820 роки), «Украинский журнал» (1823–1825 роки).

Для читачів працюють 5 абонементів, 11 читальних залів, служба міжбібліотечного абонемента, 2 спеціалізованих зали каталогів, центр Інтернет-технологій, зал літератури з історії університету, зал краєзнавчої літератури Греції та Кіпру, створений за сприяння фонду А. Левентіса (Кіпр), інформаційний центр «Вікно в Америку».

Зберігаючи університетські традиції, центральна наукова бібліотека водночас впроваджує нові бібліотечно-інформаційні технології. З 1991 року ведеться електронний каталог — система автоматизованого обслуговування користувачів на абонементі наукової та художньої літератури та в читальних залах. На сервері бібліотеки зберігаються повнотекстові версії навчальних і навчально-методичних матеріалів, частина з яких підготовлена викладачами університету, оцифровуються унікальні видання. Бібліотека надає можливість високошвидкісного доступу до мережі Інтернет, електронної пошти, користування локальною комп’ютерною мережею LIBER-MEDIA.

Інформаційне обслуговування є одним із головних напрямів діяльності бібліотеки. Цілодобово через Інтернет діє електронний каталог з електронним замовленням і доступом до електронного читацького формуляра, «Бібліотечний форум» для зворотного зв’язку з користувачами. Для використання читачами електронного замовлення у бібліотеці працюють комп’ютери у залах каталогів, на абонементі наукової та художньої літератури та в усіх читальних залах. Для самостійного навчання користуванню електронним каталогом і електронним замовленням розроблено навчальний посібник «Успішний студент», який розміщено на сайті бібліотеки на сторінці.

Введено послугу — «Віртуальний бібліограф», завдяки якій користувачі бібліотеки мають можливість отримати професійну бібліографічну довідку. Систематизований архів виконаних довідок знаходиться у вільному доступі у мережі Інтернет.

Бібліотека надає доступ до багатьох відомих електронних баз даних:

повнотекстові

реферативні

З січня 2009 року бібліотека є учасником проєкту eLibUkr: Електронна бібліотека України. З червня 2009 року створено і постійно поповнюється публікаціями професорів, викладачів, науковців, аспірантів і студентів інституційний репозитарій (електронний архів) університету.

Бібліотека веде міжнародний книгообмін із закордонними навчальними та науковими закладами.

Серед партнерів — Сербська національна бібліотека, бібліотека Конгресу США, Публічна бібліотека у Нью-Йорку, бібліотека Латвійського університету «Латвійською академічною бібліотекою» (м. Рига), університети в Польщі, Болгарії, Франції, Японії та інших країн світу.

Центральна наукова бібліотека співпрацює з Фондом Анастасіоса Г. Лєвєнтіса (Кіпр), Гете-Інститутом (Київ), Посольством США в Україні, Генеральним Консульством Республіки Польща у Харкові, Міжнародною Радою з питань наукових досліджень і обмінів (IREX), Французьким культурним центром у Харкові, Українсько-американським фондом «Сейбр-Світло», Грецьким Фондом Культури, національними товариствами Харкова та України.

Також бібліотека сприяє духовному розвитку сучасного покоління. У бібліотеці проходять виставки художників, фотохудожників, майстрів різноманітних видів мистецтва Харкова, України та інших країн.

У 2013 році центральну наукову бібліотеку внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

Бібліотека є зональним методичним центром бібліотек закладів вищої освіти державної форми власності III–IV рівнів акредитації Харківської зони (36 бібліотек Харківської, Полтавської, Сумської областей).

Згідно з рішенням Ради ректорів за ініціативи керівництва центральної наукової бібліотеки університету започатковано проєкт «Єдина картка читача бібліотек вищих навчальних закладів Харкова», який почав діяти 1 вересня 2013 року. Єдина картка читача — це універсальний документ, який передбачає доступ до фондів та електронних ресурсів шляхом безплатного обслуговування у читальних залах бібліотек-учасниць проєкту. Цей проєкт надає студентам, аспірантам, викладачам та науковцям університетів необмежений доступ до фондів й електронних ресурсів для використання їх у навчанні та науково-дослідній роботі.

Положення про Центральну наукову бібліотеку

 

Корисні посилання