Бібліотечні ресурси

Бібліотечні ресурси, фото Світлана Ізюмська

Власний сайт

Центральну наукову бібліотеку засновано у 1804 році за ініціативи видатного просвітника, громадського діяча та вченого В. Н. Каразіна.

Загальний фонд бібліотеки налічує понад 3 500 000 примірників. Серед них — понад 1 760 000 примірників наукової літератури, 1 150 000 примірників навчальної літератури.

Фонд книжкових пам’яток внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання (Розпорядження Кабінету міністрів України № 650-р від 28 серпня 2013 р. «Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання», лист Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Держінформнауки України «Щодо включення до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання»). Фонд складає особливо цінну частину загального фонду ЦНБ і представлений унікальними рідкісними документами — пам’ятками вітчизняної і світової культури. Найцінніша частина фонду книжкових пам’яток складає близько 85 000 одиниць зберігання: рукописи, рукописні книги, архівні документи XII–XX ст. (2 000 од. зб.), стародруки XV–XVIII ст. (34 000 од. зб.), рідкісні та цінні видання ХІХ–ХХ ст., зокрема і особисті бібліотеки (24 000 од. зб.), колекція періодичних видань ХVІІ–ХХ ст., серед них — журнали (14 600 од. зб.), газети (10 400 од. зб.). Найдавнішим манускриптом у колекції рукописів є грецький рукопис на пергамені XII ст. — збірник богословських трактатів отців церкви, тлумачень на «Пісню пісень» Соломона, «Книги пророка Даниїла», «Книги пророка Авакума» та інші.

У бібліотеці зберігаються також видання друкарні Харківського університету, яку було засновано при університеті у 1804 році. Серед них і перші в Україні журнали та газети, що вийшли з друкарні університету: «Харьковские известия» (1817–1823), «Харьковский Демокрит» (1816), «Украинский вестник» (1816–1820), «Украинский журнал» (1823–1825).

Для читачів працюють 5 абонементів, 15 читальних залів, служба міжбібліотечного абонемента, 2 спеціалізовані зали каталогів, центр інтернет-технологій, зал літератури з історії університету, зал краєзнавчої літератури Греції та Кіпру, створений за сприяння фонду А. Левентіса (Кіпр), інформаційний Центр «Вікно в Америку», Кирило-Мефодіївський центр, відкритий за сприяння Посольства Болгарії в Україні.

Зберігаючи славетні університетські традиції, Центральна наукова бібліотека водночас впроваджує нові бібліотечно-інформаційні технології. З 1991 року ведеться електронний каталог. Впроваджено АІБС Absotheque Unicode (розробка французької фірми “Relais Informatique International”), що дало можливість автоматизувати усі бібліотечні процеси. У 1996 році за сприяння Міжнародної ради з наукових досліджень (IREX, США) було відкрито перший серед університетських бібліотек України центр інтернет-технологій. У межах програми Посольства США LEAP щодо покращення доступу до інтернету у 2003 році відкрито оновлений центр.

Бібліотека надає відкритий доступ до повнотекстових ресурсів: в електронному архіві (репозитарії) університету — eKhNUIR (Electronic Kharkiv National University Institutional Repository), де представлені наукові праці вчених. Архів має міжнародний класифікаційний індекс ISSN 2310-8665 і завдяки цьому є повноцінним електронним виданням (ресурсом, що постійно поповнюється та оновлюється).

З 2011 року функціонує електронний архів рідкісних видань і рукописів для науки та освіти — eScriptorium, де представлені електронні версії рідкісних видань з фондів ЦНБ та бібліотек партнерів.

Архіви зареєстровано у міжнародних гарвестерах: у світовому реєстрі ROAR (Саутгемптонський університет, Великобританія); DOAR «Покажчику Репозитаріїв відкритого доступу» (Ноттінгемський університет, Велика Британія), а також в українському гарвестері Simple Metadata in Open Ukraine Archives (система пошуку у відкритих архівах України).

За сприяння Українського культурного фонду ЦНБ разом з компанією «Цифрова країна» (м. Київ), у 2018 році реалізували проєкт національного партнерства з розроблення Електронного архіву української друкованої преси Karazin.Back2News, завданням якого є об’єднання цифрових ресурсів бібліотек та архівів для надання безоплатного доступу з єдиного інтерфейсу до періодики, що видавалася на території України та можливості повноцінного пошуку.

Послуга «Віртуальний бібліограф» надає можливість користувачам Центральної наукової бібліотеки отримати професійну бібліографічну довідку. Систематизований архів виконаних довідок є у вільному доступі в інтернеті. Центральна наукова бібліотека надає доступ до багатьох відомих електронних баз даних, є партнером українських організацій, які займаються оцифруванням історичних документів — «Цифрова країна» і «Архівні інформаційні системи». ЦНБ є членом проєкту ELibUkr «Електронні бібліотеки України», членом Асоціації «Інформатіо-Консорціум» з доступу до електронних наукових ресурсів у режимі онлайн, плідно співпрацює з міжнародними організаціями і фондами, активно розвиває міжнародні зв’язки.

А також ЦНБ проводить міжнародний книгообмін із закордонними навчальними та науковими закладами. Серед партнерів — Сербська національна бібліотека, бібліотека Конгресу США, Публічна бібліотека у Нью-Йорку, Академічна бібліотека Латвійського університету (м. Рига), університети в Польщі, Болгарії, Франції, Японії та інших країн світу. Центральна наукова бібліотека співпрацює з Фондом Анастасіоса Г. Лєвєнтіса (Кіпр), Гете-Інститутом (м. Київ), Посольством США в Україні, Генеральним Консульством Республіки Польща у Харкові, Міжнародною радою з питань наукових досліджень і обмінів (IREX), Французьким культурним центром у Харкові, Українсько-американським фондом «Сейбр-Світло», Фондом грецької культури, національними товариствами Харкова та України.

Бібліотека сприяє духовному розвитку сучасного покоління. У бібліотеці проходять виставки художників, фотохудожників, майстрів різноманітних видів мистецтва Харкова, України та інших країн. Вихованню патріотичних почуттів до рідної землі сприяють краєзнавчі експозиції, експозиції про подвиги українців, які захищають рідний край, про військові дії за визволення Харківщини в роки Другої світової війни. Історична пам’ять втілюється у щорічних тематичних виставках: «Свіча пам’яті. Голодомор 1932–1933 рр.», «День Конституції України», «День Незалежності України», «День пам’яті героїв Крут», «Воїн у дзеркалі часу» та інші.

Центральна наукова бібліотека є зональним методичним центром бібліотек закладів вищої освіти державної форми власності III–IV рівнів акредитації Харківської зони (33 бібліотеки Харківської, Полтавської, Сумської областей).

Згідно з рішенням Ради ректорів, за ініціативи керівництва Центральної наукової бібліотеки університету було започатковано проєкт «Єдина картка читача бібліотек вищих навчальних закладів Харкова», який почав діяти 1 вересня 2013 року. Єдина картка читача — це універсальний документ, який передбачає доступ до фондів та електронних ресурсів шляхом безоплатного обслуговування у читальних залах бібліотек-учасниць проєкту. Цей проєкт надає студентам, аспірантам, викладачам та науковцям університетів необмежений доступ до фондів й електронних ресурсів для використання їх у навчанні та науково-дослідній роботі.

Корисні посилання