Бібліотечні ресурси

Бібліотечні ресурси, фото Світлана Ізюмська

Власний сайт

Центральну наукову бібліотеку засновано у 1804 році за ініціативи видатного просвітника, громадського діяча та вченого В. Н. Каразіна. Загальний фонд бібліотеки налічує понад 3 350 000 примірників. Серед них: понад 1 760 000 примірників наукової літератури, 1 150 000 примірників навчальної літератури. Унікальний фонд рідкісних видань і рукописів налічує близько 60 000 примірників, у тому числі колекції інкунабул (видання до 1500 року), палеотипів (1501–1550 роки), значні колекції українських та іноземних стародруків (XVI–XVIII століть), прижиттєві видання видатних діячів науки та класиків літератури. Колекція рукописів нараховує до 1000 примірників, зокрема: Універсал українського гетьмана І. Мазепи (1704 рік), Літопис Грабянки (початок XIX століття, матеріали з історії України XVII–XVIII століть); листи І. Франка до письменниці Н. Кобринської (1884–1886 роки), колекції грецьких, польських рукописів тощо. Фонд іноземних видань налічує понад 700 000 примірників основними європейськими мовами.

У бібліотеці зберігаються також видання друкарні Харківського університету, яку було засновано при університеті у 1804 році. Серед них і перші в Україні журнали та газети, що вийшли з друкарні університету: «Харьковские известия» (1817–1823), «Харьковский Демокрит» (1816), «Украинский вестник» (1816–1820), «Украинский журнал» (1823–1825).

Для читачів працюють 5 абонементів, 11 читальних залів, служба міжбібліотечного абонемента, 2 спеціалізованих зали каталогів, Центр Інтернет-технологій, зал літератури з історії університету, зал краєзнавчої літератури Греції та Кіпру, створений за сприяння фонду А. Левентіса (Кіпр), інформаційний Центр «Вікно в Америку».

Зберігаючи славетні університетські традиції, Центральна наукова бібліотека, водночас, впроваджує нові бібліотечно-інформаційні технології. З 1991 року ведеться електронний каталог — система автоматизованого обслуговування користувачів на абонементі наукової та художньої літератури та в читальних залах. На сервері бібліотеки зберігаються повнотекстові версії навчальних і навчально-методичних матеріалів, частина з яких підготовлена викладачами університету, оцифровуються унікальні видання. Бібліотека надає можливість високошвидкісного доступу до мережі Інтернет, електронної пошти, користування локальною комп’ютерною мережею LIBER-MEDIA.

Інформаційне обслуговування є одним із головних напрямків діяльності бібліотеки. Цілодобово через Інтернет діє електронний каталог з електронним замовленням і доступом до електронного читацького формуляра, «Бібліотечний форум» для зворотного зв’язку з користувачами. Для використання читачами електронного замовлення у бібліотеці працюють комп’ютери у залах каталогів, на абонементі наукової та художньої літератури та в усіх читальних залах. Для самостійного навчання користуванню електронним каталогом і електронним замовленням було розроблено навчальний посібник «З чого почати», який розміщено на сайті бібліотеки на сторінці . «Електронний каталог».

Введено послугу — «Віртуальний бібліограф» (http://www-library.univer.kharkov.ua/vs), завдяки якій користувачі Центральної наукової бібліотеки мають можливість отримати професійну бібліографічну довідку. Систематизований архів виконаних довідок знаходиться у вільному доступі у мережі Інтернет.

Центральна наукова бібліотека надає  доступ до багатьох відомих електронних баз даних: EBSCO Publishing, Royal Society of Chemistry, «Российская национальная библиография» від компанії EastView, онлайн-бібліотеки навчальної літератури CUL Online — понад 500 україномовних навчальних посібників і підручників, рекомендованих МОН України, з економічних, гуманітарних та природничих наук.

Бібліотека підтримує відкритий доступ до знань. У 2008 році ректорами класичних університетів Прикордонного бєларусько-, російсько-українського консорціуму було прийнято Бєлгородську декларацію про відкритий доступ до знань. З січня 2009 року бібліотека також є учасником проєкту eLibUkr: Електронна бібліотека України. З червня 2009 року створено і постійно поповнюється публікаціями професорів, викладачів, науковців, аспірантів і студентів інституційний репозитарій (електронний архів) університету  http://dspace.univer.kharkov.ua

За проєктом eLibUkr: Електронна бібліотека України ЦНБ надає доступ до найвідоміших видавництв електронних журналів, таких як IOPscience Journals, Oxford Journals, Passport GMID компанії Euromonitor, HINARI (Health InterNetwork Access to Research Initiative) та інші,  щомісяця надаються тестові доступи.

Центральна наукова бібліотека веде міжнародний книгообмін із закордонними навчальними та науковими закладами. Серед партнерів: РГБ, РНБ, ГПНТБ (Москва), Сербська національна бібліотека, бібліотека Конгресу США, Публічна бібліотека у Нью-Йорку, бібліотека Латвійського університету «Латвійською академічною бібліотекою» (м. Рига), університети в Польщі, Болгарії, Франції, Японії та інших країн світу. Центральна наукова бібліотека співпрацює з Фондом Анастасіоса Г. Лєвєнтіса (Кіпр), Гете-Інститутом (Київ), Посольством США в Україні, Генеральним Консульством Республіки Польща у Харкові, Міжнародною Радою з питань наукових досліджень і обмінів (IREX), Французьким культурним центром у Харкові, Українсько-американським фондом «Сейбр-Світло», Грецьким Фондом Культури, національними товариствами Харкова та України.

Бібліотека сприяє духовному розвитку сучасного покоління. У бібліотеці проходять виставки художників, фотохудожників, майстрів різноманітних видів мистецтва Харкова, України та інших країн.

У 2013 році Центральну наукову бібліотеку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна було внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

Центральна наукова бібліотека є зональним методичним центром бібліотек вищих навчальних закладів державної форми власності III–IV рівнів акредитації Харківської зони (36 бібліотек Харківської, Полтавської, Сумської областей).

Згідно з рішенням Ради ректорів за ініціативи керівництва Центральної наукової бібліотеки університету було започатковано проєкт «Єдина картка читача бібліотек вищих навчальних закладів Харкова», який почав діяти 1 вересня 2013 року. Єдина картка читача — це універсальний документ, який передбачає доступ до фондів та електронних ресурсів шляхом безкоштовного обслуговування у читальних залах бібліотек-учасниць проєкту. Цей проєкт надає студентам, аспірантам, викладачам та науковцям університетів необмежений доступ до фондів й електронних ресурсів для використання їх у навчанні та науково-дослідній роботі.

Положення про Центральну наукову бібліотеку

 

Корисні посилання