Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство є одним з органів громадського самоврядування Каразінського університету. Товариство здійснює свою діяльність на принципах свободи наукової творчості, добровільності, колегіальності, відкритості, рівності права осіб, які навчаються або працюють на науково-педагогічних посадах, та інших загальноправових принципах, що не суперечать чинному законодавству.

Історія студентських наукових гуртків та товариств університету сягає 20-х років ХІХ століття. Протягом подальших ста років студентська наукова робота змінювала свої форми, але ніколи не припинялася. Студентське наукове товариство університету як єдиний координаційний центр наукових гуртків та товариств студентів і аспірантів було створено у 1936 році. Це була одна з найперших організацій подібного профілю. Першим головою СНТ був Б. М. Красовицький, який згодом став доктором хімічних наук, професором, членом-кореспондентом НАН України. З 2004 року Студентське наукове товариство університету було реструктуровано відповідно до вимог сучасного класичного університету.

У листопаді 2016 року на Конференції аспірантів і докторантів університету було висунуто пропозицію щодо створення органу самоврядування аспірантів, докторантів і молодих вчених. А вже в грудні 2016 року на Конференції трудового колективу університету було затверджено Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що визначає структуру, організацію студентського активу університету, а також структуру й організацію активу аспірантів, докторантів і молодих вчених університету та їхню діяльність.

Наразі на рівні університету наукове товариство поділяється на два структурні підрозділи: Студентське наукове товариство, яке здійснює координацію наукової та науково-технічної роботи студентів, та Раду молодих вчених, яка здійснює координацію наукової та науково-технічної роботи аспірантів, докторантів і молодих вчених.

Основними напрямами діяльності Наукового товариства є:

  • сприяння обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками. Забезпечення студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету інформацією задля успішної реалізації наукової діяльності;
  • популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
  • сприяння підвищенню якості наукових досліджень;
  • заохочення осіб, які навчаються та/або працюють в університеті та демонструють високі результати в сфері наукових досліджень, впровадження наукових розробок, популяризації науки та наукової діяльності тощо;
  • представництво інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету перед адміністрацією університету, а також у відносинах з державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємницькими та непідприємницькими товариствами, зокрема, іноземних держав;
  • сприяння розвитку та міжнародного співробітництва та українськими ЗВО.

Студентське наукове товариство завжди відкрите для нових ідей. Сподіваємось на плідну співпрацю!

Корисні посилання