Навчально-науковий інститут «Академія вчительства»

Розбудова української держави на демократичних та гуманістичних засадах вимагає кардинальних змін у системі педагогічної освіти. Формування нової освітньої системи відбувається на тлі євроінтеграційних процесів, відновлення духовних пріоритетів суспільства, зміни світоглядних орієнтацій, а також розширення громадянської та національної свідомості.

Важлива роль у розвитку демократичної української держави належить учителю. Високі вимоги до вчителя відображають сутність його діяльності як інтегральної та соціально значущої у суспільстві. Сучасний учитель має виступати свідомим суб'єктом педагогічного процесу й активним діячем соціального та наукового прогресу. Саме тому особливого значення набуває проблема підвищення ефективності педагогічної освіти та розробка концептуальних засад професійно-педагогічної діяльності. Зважаючи на це, на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна було створено навчально-науковий інститут «Академія вчительства».

Навчально-науковий інститут «Академія вчительства» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна — це сучасний осередок розвитку педагогічної освіти в Україні, який створений на базі одного з найстаріших і найпрестижніших класичних університетів країни – Каразінського університету. Академія вчительства поєднує багаторічні традиції з інноваційними підходами до навчання та викладання.

Академія вчительства використовує міждисциплінарні підходи, інтегруючи знання з різних галузей для підготовки універсальних і висококваліфікованих педагогів, що дозволить здобувачам освіти здобути всебічну освіту, яка відповідає сучасним вимогам ринку праці та освітнім стандартам.

Підготовка здобувачів освіти на базі навчально-наукового інституту «Академія вчительства» здійснюватиметься в межах галузі знань 01 Освіта. Ми пропонуємо інноваційні освітні програми, які відповідають найвищим світовим стандартам. Здобувачі освіти отримують можливість використовувати сучасні методи викладання та міждисциплінарні підходи, що дозволить їм стати універсальними спеціалістами у своїй галузі. Навчання в Академії передбачає активне залучення студентів до практичної діяльності в найкращих педагогічних школах Європи та світу, що сприяє набуттю цінного міжнародного досвіду та професійних навичок, участь у міжнародних програмах обміну, практиках і стажуваннях, що сприяє їх професійному зростанню та розвитку. Окрім цього, студенти можуть проходити очну практику в провідних закладах освіти Києва, Харкова, інших регіонів України, за кордоном, органах державної влади і місцевого самоврядування, отримуючи неоціненний досвід роботи в умовах.

Сучасний вчитель повинен бути не лише носієм знань, але й активним учасником процесу їх передачі, використовуючи новітні педагогічні технології та підходи. Навчально-науковий інститут «Академія вчительства» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна — це місце, де навчаються вчителі майбутнього, готові до викликів сучасної освіти й спрямовані на відновлення та розвиток України.

Контактна інформація

Електронна пошта: teachers@karazin.ua

Корисні посилання