Юридичний

Сайт факультету

Навчальна робота

Юридичний факультет Харківського університету веде свою історію з 1804 року, від відділення морально-політичних наук, яке згодом перетворилося на факультет. У 1920 році юридичний факультет було ліквідовано і на його основі створено правовий факультет Харківського інституту народного господарства, який у подальшому став Національним університетом «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». Юридичний факультет було відновлено у 2004 році Наказом ректора № 0202-1/088 від 1 червня 2004 року. Відродження факультету у стінах одного з найстаріших університетів Східної Європи було зумовлене необхідністю відбудови структури класичного університету, а також сприяло поповненню державних, громадських, правоохоронних органів та установ кваліфікованими фахівцями-юристами. Підготовка фахівців на юридичному факультеті проводиться за освітніми програмами «Право» та «Міжнародне право». Під час навчання здобувачі вищої освіти послідовно вивчають базові юридичні дисципліни, а також дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Для здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр та магістр передбачений вибір спеціалізації за одним з трьох профілів підготовки: державно-правовий, цивільно-правовий, кримінально-правовий.

Структура факультету

Підготовку студентів здійснюють понад 70 висококваліфікованих фахівців, зокрема 21 доктор наук, з них 15 має вчене звання професора, 45 кандидатів наук, з них 36 мають вчене звання доцента, 4 Заслужених юристи України.

Наразі до складу факультету входить 5 кафедр: кафедра державно-правових дисциплін, кафедра цивільно-правових дисциплін, кафедра кримінально-правових дисциплін, кафедра конституційного і муніципального права, кафедра міжнародного і європейського права.

Студенти факультету денної та заочної форми навчання отримують освітній ступінь «бакалавра» (4 роки навчання) та «магістра» (1,5 роки навчання).

Більш детальну інформацію про факультет, зокрема правила вступу, строки та умови навчання тощо, можна отримати на власному сайті факультету.

В. о. декана

Ірина Анатоліївна Пахомова 
кандидат юридичних наук

Телефон: +380 (57) 705-24-99 
Електронна пошта: law@karazin.ua
Адреса: кімната 427, північний корпус, майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Корисні посилання