Юридичний

Сайт факультету

Навчальна робота

Історія юридичного факультету Харківського університету розпочинається у 1804 році — від відділення морально-політичних наук, яке згодом перетворилося на факультет. У 1920 році юридичний факультет було ліквідовано й на його основі створено правовий факультет Харківського інституту народного господарства, який у подальшому став Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого. Юридичний факультет було відновлено у 2004 році Наказом ректора № 0202-1/088 від 1 червня 2004 року. Відродження факультету у стінах одного з найстаріших університетів Східної Європи було зумовлене необхідністю відбудови структури класичного університету, а також сприяло поповненню державних, громадських, правоохоронних органів та установ кваліфікованими фахівцями-юристами. Підготовка фахівців на юридичному факультеті проводиться за освітніми програмами «Право» та «Міжнародне право». Під час навчання здобувачі вищої освіти послідовно вивчають базові юридичні дисципліни, а також дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Для здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» передбачено вибір спеціалізації за одним із трьох профілів підготовки: державно-правовий, цивільно-правовий, кримінально-правовий.

Структура факультету

Підготовку студентів здійснюють понад 70 висококваліфікованих фахівців, зокрема 21 доктор наук, із них 15 мають вчене звання професора, 45 кандидатів наук, із них 36 мають вчене звання доцента, 4 заслужені юристи України.

Наразі до складу факультету входить 5 кафедр: кафедра державно-правових дисциплін, кафедра цивільно-правових дисциплін, кафедра кримінально-правових дисциплін, кафедра конституційного і муніципального права, кафедра міжнародного і європейського права.

Студенти факультету денної та заочної форм навчання отримують освітній ступінь бакалавра (4 роки навчання) та магістра (1,5 роки навчання).

В. о. декана

Серьогін Віталій Олександрович
доктор юридичних наук, професор

Телефон: +380 (63) 589-29-81
Електронна пошта: law@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, північний корпус, кімната 427 

Корисні посилання