Радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем

Сайт факультету

Історія

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем існує з 1952 року. До 2014 року факультет був відомий як радіофізичний факультет. Своїм народженням харківська школа радіофізиків зобов’язана професору Д. А. Рожанському, який викладав у Харківському університеті у 1911–1921 роках і його учневі А. А. Слуцкіну (винахіднику магнетрона та радіолокатора).

Навчальна робота

Сьогодні факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем проводить підготовку бакалаврів зі спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (освітня програма «Радіофізика і електроніка та біофізика») та 153 «Мікро- та наносистемна фізика» (освітня програма «Мікро- та наносистемна техніка») й магістрів зі спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (освітня програма «Радіофізика і електроніка» та освітня програма «Біофізика») та 153 «Мікро- та наносистемна фізика» (освітня програма «Фізична та біомедична електроніка»). Наші випускники є спеціалістами в таких галузях: теоретична та комп’ютерна радіофізика; квантова радіофізика; радіофізичні вимірювання; фізична і біомедична електроніка та комплексні інформаційні технології; фізика надвисоких частот; космічна радіофізика; радіоастрономія; антени та розповсюдження радіохвиль, — а також спеціалістами з біологічної фізики та медичної біофізики. Термін навчання бакалаврів — 4 роки, магістрів — 1,5 роки.

 

Серед випускників факультету — 39 лауреатів Державних премій у галузі науки і техніки, 7 академіків та 7 член-кореспондентів Національної академії наук України, більше ніж 120 докторів наук і понад 600 кандидатів наук, директори і провідні спеціалісти академічних інститутів, дослідницьких центрів, підприємств і закладів вищої освіти, а також відомі бізнесмени.

На факультеті навчаються понад 400 студентів, 10 аспірантів. У навчальному й науковому процесі беруть участь майже 100 викладачів і наукових співробітників, 17 з них є лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки. Серед 40 штатних викладачів — 20 професорів, докторів наук, 20 доцентів, кандидатів наук.
Факультет проводить активну наукову роботу. Наукові розробки факультету пов’язані з найсучаснішими проблемами дослідження взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною. Факультет займається питаннями інформаційних технологій, екології, охорони здоров’я, дослідження космосу та розробки біофізичних технологій. Ми маємо досвід міжнародної наукової співпраці з науковими та освітніми установами США, Канади, Німеччини, Нідерландів, Японії, Туреччини, Китаю та багатьох інших країн.

Декан

Сергій Миколайович Шульга

Сергій Миколайович Шульга
доктор фізико-математичних наук, професор
Телефони: +380 (67) 983-30-77 (Сергій Шульга), +380 (97) 461-06-82 (Вячеслав Хардіков), +380 (66) 884-99-31 (Максим Легенький)
Електронна пошта: radiophysics@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус, кімната 3-4

Корисні посилання