Радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем

Сайт факультету

Історія

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем існує з 1952 року. До 2014 року факультет був відомий, як радіофізичний факультет. Своїм народженням Харківська школа радіофізиків зобов’язана професору Д. А. Рожанському, який викладав у Харківському університеті у 1911–1921 роках (пізніше — члену-кореспонденту АН СРСР) і його учневі А. А. Слуцкіну (винахіднику магнетрона та радіолокатора, пізніше — академіку АН України).

Навчальна робота

Сьогодні факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем веде підготовку бакалаврів зі спеціальностей 105 Прикладна фізика та наноматеріали (освітня програма «радіофізика і електроніка та біофізика») та 153 Мікро- та наносистемна фізика (освітня програма «мікро- та наносистемна техніка») й магістрів зі спеціальностей 105 Прикладна фізика та наноматеріали (освітня програма «радіофізика і електроніка» та освітня програма «біофізика») та 153 Мікро- та наносистемна фізика (освітня програма «фізична та біомедична електроніка»). Наші випускники є спеціалістами в таких галузях: теоретична та комп’ютерна радіофізика; квантова радіофізика; радіофізичні вимірювання; фізична і біомедична електроніка та комплексні інформаційні технології; фізика надвисоких частот; космічна радіофізика; радіоастрономія; антени та розповсюдження радіохвиль, а також спеціалістами з біологічної фізики та медичної біофізика. Термін навчання бакалаврів — 4 роки, магістрів — 1,5 роки.

Серед випускників факультету 39 лауреатів Державних премій у галузі науки і техніки, 7 академіків та 7 член-кореспондентів НАН України, більше ніж 120 докторів наук і понад 600 кандидатів наук, директори і провідні спеціалісти академічних інститутів, дослідницьких центрів, підприємств і вищих навчальних закладів, а також відомі бізнесмени.

На факультеті навчаються біля 400 студентів, 10 аспірантів. У навчальному й науковому процесі беруть участь майже 100 викладачів і наукових співробітників, 17 з них є лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки. Серед 40 штатних викладачів — 20 професорів, докторів наук, 20 доцентів, кандидатів наук.
Факультет активно займається наукової роботою. Наукові розробки факультету пов’язані з найсучаснішими проблемами дослідження взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною. Факультет займається питаннями інформаційних технологій, екології, охорони здоров’я, дослідження космосу та розробки біофізичних технологій. Ми маємо досвід міжнародного наукового співробітництва з науковими та освітніми установами США, Канади, Німеччини, Нідерландів, Японії, Туреччини, Китаю та багатьох інших країн.

Декан

Сергій Миколайович Шульга

Сергій Миколайович Шульга
доктор фізико-математичних наук, професор

Телефон: +380 (57) 707-54-62
Електронна пошта: radiophysics@karazin.ua
Адреса: кімната 3-4, головний корпус, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Корисні посилання