Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Сайт факультету

 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу готує бакалаврів за спеціальностями:

  • 292 «Міжнародні економічні відносини», освітні програми «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна логістика і митна справа», «Міжнародний бізнес», «Міжнародна логістика і митна справа», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна електронна комерція»;
  • 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми «Міжнародні відносини та регіональні студії», «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», «Міжнародні відносини»;
  • 242 «Туризм», освітня програма «Туризм»;
  • 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа».

На основі підготовки бакалавра проводиться підготовка магістрів (термін навчання — 1 рік 4 місяці) за спеціальностями:

  • 292 «Міжнародні економічні відносини», освітні програми «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес», «Міжнародна та європейська економічна інтеграція»;
  • 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми «Міжнародні комунікації», «Міжнародна інформаційна безпека», «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство», «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика»;
  • 242 «Туризм», освітня програма «Туризм»;
  • 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа».

Зарахування до магістратури відбувається за результатами конкурсу, в якому враховуються результати вступних випробувань, результати навчання за попередні 4 роки та наукова робота студента.

Підготовка фахівців здійснюється як за державним замовленням, так і на контрактній основі. На факультеті є можливість отримання паралельної або другої вищої освіти на контрактній основі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

 

На факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу сьогодні навчається понад 1 300 студентів за денною та заочною формами навчання, зокрема й іноземні громадяни. Високому рівню підготовки фахівців на факультеті сприяє проходження викладачами стажування в провідних закладах вищої освіти України та інших країн світу. В процесі підготовки студентів факультету також беруть участь провідні викладачі економічного, юридичного, соціологічного факультетів, факультету іноземних мов та інших факультетів університету, провідні спеціалісти Харківської обласної державної адміністрації, установ та підприємств м. Харкова. Викладачі застосовують сучасні методики викладання дисциплін.

Історія

Науково-викладацька діяльність за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» в університеті започаткована у 1995 році, для чого на економічному факультеті була створена кафедра міжнародних економічних відносин. Логічним розвитком спеціальності стало створення у 2005 році факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

Навчальний процес, наукову, методичну та організаційну роботу факультету забезпечують понад 150 висококваліфікованих викладачів — професорів, доцентів, старших викладачів. Зараз до складу факультету входять 5 кафедр: міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова; туристичного бізнесу та країнознавства; міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки; міжнародного бізнесу та економічної теорії; міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи.

Наука

Факультет підтримує наукові та освітні зв’язки з багатьма закладами вищої освіти України та інших країн світу, зокрема: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Познанським університетом, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Одеським національним університетом імені І. І.Мечникова, Чернігівським державним педагогічним університетом імені Т. Г. Шевченка та іншими.

На факультеті активно діє студентське наукове товариство. Студенти факультету мають можливість займатися науково-дослідною роботою, беруть активну участь у наукових конференціях та публікують свої наукові праці. Також студенти факультету є призерами та переможцями конкурсів студентських наукових робіт та фахових олімпіад.

На факультеті діє аспірантура за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».

З метою активізації підготовки кадрів вищої кваліфікації на факультеті в 2010 році відкрито спеціалізовану вчену раду К 64.051.25, з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Фахові видання

На факультеті видається вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм»), в якому публікуються оригінальні проблемні статті, які раніше не друкувалися, з теорії, історії та сучасних проблем міжнародних відносин, світового господарства та міжнародних економічних відносин, міжнародного права, країнознавства та туризму українською, російською та англійською мовами. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» зареєстрований як наукове фахове видання з економічних наук.

Навчання

Важливу роль у фаховій підготовці бакалаврів й магістрів відіграє викладання професійно-орієнтованих дисциплін, організація та проведення практик.

Виховна робота

У 2008 році на факультеті було засновано традицію святкування Міжнародного дня туризму. На святкуванні в спортивному комплексі в Сокольниках відбувається посвята студентів 1 курсу у студенти-туристи, їм вручають посвідчення туриста.

Також на факультеті є традиція святкування Дня ООН з церемонією посвяти студентів спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у студенти-міжнародники. На святкуванні відбувається закладення «Капсули часу» першокурсниками.

Студенти факультету беруть участь у роботі літніх шкіл-семінарів за кордоном, наукових конференціях, отримують гранти на стажування в іноземних навчальних закладах. Також студенти факультету за бажанням можуть проходити практичне навчання в туристичних фірмах за кордоном.

Сфери працевлаштування випускників факультету: підприємства і організації, що здійснюють зовнішньоекономічні операції, туристичні агенції, торговельні представництва за кордоном, митниця, відділи державної адміністрації, податкові органи, апарат Верховної Ради України, дипломатична та консульська служба тощо.

В. о. декана

Тетяна Миколаївна Мірошниченко
кандидат економічних наук
Електронна пошта: irtb@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, північний корпус, кімната 373

Корисні посилання