Філософський

Сайт факультету

Історія

Філософський факультет було створено у 2001 році. До складу факультету входять 5 кафедр: кафедра теоретичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада, кафедра теорії культури і філософії науки, кафедра українознавства, кафедра валеології, кафедра політології, — а також центр українських студій імені Д. І. Багалія.

Структура факультету

На факультеті працюють понад 30 докторів наук, професорів та понад 60 кандидатів наук, доцентів. Такий фаховий рівень викладачів усіх кафедр факультету дозволяє забезпечувати не лише підготовку спеціалістів вищої кваліфікації за відповідними напрямами підготовки, що здійснюється на факультеті, а і якісне викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу для студентів усіх факультетів університету.

Навчальна робота

На філософському факультеті за рівнями підготовки «Бакалавр» та «Магістр» здійснюється підготовка фахівців за трьома напрямами: «Філософія» (денна та заочна форми навчання), «Культурологія» (денна форма навчання) та «Здоров’я людини (середня освіта)» (денна та заочна форми навчання).

Загалом студенти різних спеціальностей факультету вивчають понад 200 навчальних дисциплін, що забезпечує можливість реалізації їх індивідуальних наукових та освітніх інтересів та прагнень. Серед них — «Історія філософії», «Філософська пропедевтика», «Гносеологія та епістемологія», «Метафізика та онтологія», «Феноменологія», «Філософська герменевтика», «Практична та комунікативна філософія», «Філософська антропологія», «Логіка», «Релігієзнавство», «Архаїчна культура», «Етнокультурологія», «Культурна антропологія», «Семіотика культури», «Основи загальної теорії культури», «Загальна валеологія», «Захисні системи організму», «Фізіологія здорового способу життя», «Соціальні аспекти здоров’я», «Валеософія та валеоетика», «Етновалеологія» та інші.

 

Значна частина випускників філософського факультету не припиняє своєї співпраці з факультетом після закінчення університету та отримання вищої освіти, адже на факультеті діє аспірантура та докторантура, де здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації, успішно працюють три спеціалізовані вчені ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Випускники факультету працюють викладачами філософських, культурологічних, валеологічних дисциплін у закладах вищої освіти I–IV рівня акредитації, гімназіях, ліцеях, коледжах, посадовцями державних установ, консультантами та експертами громадських організацій.

Активним та плідним є наукове життя на факультеті. Викладачами кафедр факультету щорічно видається 10 фахових вісників, понад 10 монографій, більше ніж 200 наукових статей, організовується та проводиться до 15 конференцій. Цілеспрямовано працює студентське наукове товариство, в межах якого регулярно проводяться тематичні засідання філософських, культурологічних та валеологічних секцій. Традиційною є Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Харківські студентські філософські читання». Кращі студенти мають можливість брати участь у міжнародних наукових конференціях, конкурсах та олімпіадах, публікувати результати своїх досліджень у фахових наукових виданнях.

Філософський факультет значну увагу приділяє роботі з майбутніми абітурієнтами. Щорічно на факультеті проходить конкурс дослідницьких робіт членів Малої академії наук (секції «Філософія», «Релігієзнавство» та «Валеологія»). Традиційною стала Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід». У листопаді 2008 року факультетом започатковано роботу Малого філософського факультету, в межах якого безоплатно проводяться заняття для учнів старших та випускних класів гімназій, ліцеїв, середніх загальноосвітніх шкіл, випускників коледжів, училищ, технікумів. Слухачі цього факультету мають можливість відвідувати лекції провідних викладачів факультету, брати активну участь в обговоренні найбільш цікавих та актуальних проблем людського життя на семінарах.

 

Філософський факультет співпрацює з багатьма профільними інститутами Національної академії наук України, університетами та неурядовими структурами в Україні, близькому та далекому зарубіжжі.

Декан

Iван Васильович Карпенко

Iван Васильович Карпенко
доктор філософських наук, професор
Електронна пошта: dean.philosophy@karazin.ua, i.v.karpenko@karazin.ua 

Деканат
Телефон: +380 (68) 790-16-63
Електронна пошта: philosophy@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, північний корпус,  кімната 249

Корисні посилання