Соціологічний

Сайт факультету

Незважаючи на те, що соціологічна освіта в нашому славетному університеті була започаткована ще до революції, на початку ХХ століття, лише через 70 років, вже наприкінці сторіччя університет почав готувати соціологів-професіоналів. Це стало можливим завдяки науковому та кадровому потенціалу створеної у 1963 році лабораторії соціологічних досліджень та відкритій у 1980 році кафедрі соціології на чолі з професором О. О. Якубою. Саме з 1980 року ця кафедра забезпечувала підготовку фахівців за введеною на економічному факультеті спеціалізацією з соціології. Перший випуск за цією спеціалізацією відбувся у 1983 році. У 1988 році на економічному факультеті було відкрито відділення соціології, а у 1990 році засновано соціологічний факультет. Першим деканом соціологічного факультету був теперішний ректор Харківського університету, професор Віль Савбанович Бакіров.

 

На факультеті працює 20 професорів та 55 доцентів і викладачів, навчається понад 900 студентів, серед яких є іноземні громадяни. Факультет має денне та заочне відділення.

Факультет готує фахівців:

  • ступінь «бакалавр» (термін навчання — 4 роки), освітні програми «Соціологія», «Політологія», «Соціологія комунікацій, реклами та зв’язків з громадськістю», «Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю», «Соціальна робота»;
  • ступінь «магістр» (термін навчання — 1,6 років), освітні програми «Соціологія», «Медіакомунікації», «Політологія».

Кожного року 6 кафедр факультету пропонують своїм студентам нові спеціалізації. На сьогодні це «Соціокультурна експертиза», «Соціальні структури та процеси», «Соціальні комунікації», «Методи соціологічних досліджень», «Політичний маркетинг і політичне консультування», «Політична соціологія», «Управління соціальними процесами», «Соціальний менеджмент», «Соціальна безпека».

Професійна діяльність випускників факультету перш за все пов’язана з дослідницькою та викладацькою роботою в університетах та коледжах, ліцеях та гімназіях, соціологічних центрах, соціальних службах органів влади, центрах зайнятості, соціально-психологічних службах збройних сил тощо. Вихованці факультету працюють також в галузі реклами та маркетингу, в пресі, на радіо та телебаченні, в органах державного управління та місцевого самоврядування.

Факультет має комп’ютерний клас, обладнаний сучасною технікою, методичний кабінет та інформаційний центр, що дає змогу студентам працювати в інтернет-мережі та спілкуватися зі своїми колегами із різних країн світу.

 

Студенти-соціологи, соціальні працівники вивчають понад 100 різноманітних курсів, серед яких методологія та організація соціологічних досліджень, соціологія реклами, політична іміджелогія, соціальна політика, психологія масових комунікацій, теорія реклами, соціологія ринків, практичний маркетинг, теорія зв’язків з громадськістю, основи паблік рілейшнз, теорія партій та партійних систем тощо. У травні 1996 року за ініціативи соціологів, політологів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна був створений Східноукраїнський фонд соціальних досліджень. Основною метою його діяльності є сприяння науково-дослідній, соціально-технологічній і соціоінженерній діяльності на основі сучасних досягнень соціології, економіки, політології, правознавства, соціальної психології, урбаністики й інших соціальних наук. У 2011 році на факультеті відкрито пресцентр, який є базою практики для студентів, які вивчають соціальні комунікації.

Найкращі студенти факультету отримують почесні стипендії імені всесвітньо відомих вчених — М. М. Ковалевського та О. О. Якуби.

На соціологічному факультеті є аспірантура та докторантура. На факультеті працює спеціалізована рада із захисту докторських дисертацій із соціології за трьома науковими спеціальностями: 22.00.01 — теорія та історія соціології, 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології, 22.00.03 — соціальні структури та соціальні відносини.

Факультет має сучасну матеріальну базу та докладає зусиль щодо її модернізації.

Декан

Олена Сергіївна Мурадян

Олена Сергіївна Мурадян
кандидат соціологічних наук, доцент

Телефони: +380 (97) 113-56-84 (Олена Мурадян), +380 (96) 066-53-06 (Вікторія Губаренко, деканат)
Електронна пошта: socio@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, північний корпус, кімната 346

Корисні посилання