Соціологічний

Сайт факультету

Соціологічний факультет у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна було засновано в 1990 році, й він став першим соціологічним факультетом в Україні.

 

Факультет готує фахівців:

  • ступінь «бакалавр» (термін навчання — 4 роки), освітні програми «Соціологія», «Політологія», «Соціологія комунікацій, реклами та зв’язків з громадськістю», «Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю», «Соціальна робота»;
  • ступінь «магістр» (термін навчання — 1,6 років), освітні програми «Соціологія», «Медіакомунікації», «Політологія».

На факультеті навчається понад 550 студентів на денному та заочному відділеннях з України, Росії, Китаю, Нігерії, Туркменістану, Грузії, Азербайджану, Молдови, Казахстану.

Кожного року 6 кафедр факультету пропонують своїм студентам нові спеціалізації. На сьогодні це «Соціокультурна експертиза», «Соціальні структури та процеси», «Соціальні комунікації», «Методи соціологічних досліджень», «Політичний маркетинг і політичне консультування», «Політична соціологія», «Управління соціальними процесами», «Соціальний менеджмент», «Соціальна безпека».

 

Студенти-соціологи, соціальні працівники та політологи вивчають понад 100 різноманітних курсів, серед яких методологія та організація соціологічних досліджень, соціологія реклами, політична іміджелогія, соціальна політика, психологія масових комунікацій, теорія реклами, соціологія ринків, практичний маркетинг, теорія зв’язків з громадськістю, основи паблік рілейшнз, теорія партій та партійних систем тощо. У травні 1996 року за ініціативи соціологів, політологів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна був створений Східноукраїнський фонд соціальних досліджень. Основною метою його діяльності є сприяння науково-дослідній, соціально-технологічній і соціоінженерній діяльності на основі сучасних досягнень соціології, економіки, політології, правознавства, соціальної психології, урбаністики й інших соціальних наук. У 2011 році на факультеті відкрито пресцентр, який є базою практики для студентів, які вивчають соціальні комунікації.

Найкращі студенти факультету отримують почесні стипендії імені всесвітньо відомих вчених — М. М. Ковалевського та О. О. Якуби.

Випускники факультету працюють в університетах, рекламних та маркетингових агенціях, засобах масової інформації, пресслужбах, фірмах із вивчення громадської думки, органах державного управління та місцевого самоврядування, соціальних службах тощо.

Студенти факультету зазвичай беруть активну участь у численних конкурсах, олімпіадах тощо. Вони, зокрема, посідають призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із соціології, політичних наук, Всеукраїнській студентській олімпіаді з соціології, університетському етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика, Міжнародному академічному рейтингу популярності «Золота фортуна», конкурсному доборі Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра. UA» за науковим напрямом «психологія та соціологія».

На соціологічному факультеті є аспірантура та докторантура. На факультеті працює спеціалізована рада із захисту докторських дисертацій із соціології за трьома науковими спеціальностями: 22.00.01 — теорія та історія соціології, 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології, 22.00.03 — соціальні структури та соціальні відносини.

Факультет має сучасну матеріальну базу та докладає зусиль щодо її модернізації.

Декан

Олена Сергіївна Мурадян

Олена Сергіївна Мурадян
кандидат соціологічних наук, доцент

Телефони: +380 (97) 113-56-84 (Олена Мурадян), +380 (96) 066-53-06 (Вікторія Губаренко, деканат)
Електронна пошта: socio@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, північний корпус, кімната 346

Корисні посилання