Іноземних мов

Сайт факультету

Історія факультету іноземних мов розпочинається з 1930 року, коли в Харкові було створено Педагогічний інститут іноземних мов імені Н. К. Крупської. Сьогодні факультет готує фахівців у галузі іноземної філології зі знанням двох, трьох і більше іноземних мов.

Навчальний процес

На 6 кафедрах факультету працює понад 230 висококваліфікованих викладачів, серед яких — 15 докторів наук та 85 кандидатів наук.

Факультет готує бакалаврів філології (4 роки навчання) та магістрів філології (1,5 роки).

Бакалавр набуває базову вищу освіту в галузі іноземної філології і здобуває кваліфікацію викладача або перекладача з двох іноземних мов.

Магістр філології отримує повну вищу освіту та здобуває кваліфікацію викладача та перекладача двох і більше іноземних мов.

Головними формами навчання на факультеті є денна та заочна. Особи, які навчаються на інших факультетах університету або в інших ЗВО міста, можуть отримати так звану «паралельну» освіту на факультеті. Також є можливість отримати диплом про перекваліфікацію з набуттям другої вищої освіти в галузі іноземної філології.

Сьогодні на факультеті за різними формами навчання вищу освіту здобувають майже 1 500 студентів разом із студентами з інших країн.

Студенти можуть навчатися як на бюджетній, так і на комерційній основі.

На факультеті викладають англійську, німецьку, французьку, іспанську, італійську, китайську, японську та арабську мови. Крім іноземних мов, студенти вивчають фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни.

Серед них — вступ до мовознавства, історія зарубіжної літератури, латина, лексикологія, теоретична граматика, стилістика, лінгвокраїнознавство, теорія та практика перекладу, інформатика, вступ до літературознавства, педагогіка, методика викладання іноземних мов, культура мовлення. Викладають спецкурси з проблем перекладу та іноземної філології.

На факультеті діє аспірантура та спеціалізована рада з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Германські мови (англійська, німецька)», випускається вісник з проблем романської та германської філології, перекладознавства та методики викладання іноземних мов.

Факультет має потужну матеріально-технічну базу, зокрема два комп’ютерні класи, клас навчання синхронному перекладу, комп’ютерну мережу з виходом в інтернет, відео- та аудіотехніку.

Власний видавничий центр забезпечує навчальний процес посібниками, створеними фахівцями факультету.

Факультет постійно розширює свої можливості: нещодавно створений навчально-методичний ресурс-центр, який має значну кількість матеріалів англійською мовою, наразі доукомплектовується навчально-методичними матеріалами іншими мовами.

Додаткова освіта

Міжнародний центр мовної підготовки та сертифікації пропонує підготовку науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти університету та інших закладів вищої освіти до складання міжнародних іспитів з англійської та німецької мов, проводить тестування та видає випускникам документи про результати міжнародних іспитів відповідного зразка за угодою з міжнародними екзаменаційними сертифікатами.

Декан

Віротченко

Віротченко Світлана Андріївна
кандидат філологічних наук, доцент
Телефон: +380 (67) 379-78-87
E-mail: s.a.virotchenko@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус, кімната 7-63

Заступник декана з науково-методичної роботи

Віротченко

Авдієнко Ірина Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Телефон: +380 (50) 947-65-00
E-mail: i.m.avdeenko@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус, кімната 7-69

Заступник декана з наукової роботи

Віротченко

Оніщенко Наталія Анатоліївна
кандидат філологічних наук, доцент

Телефон: +380 (50) 287-54-16
E-mail: n.a.onishchenko@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус, кімната 7-68

Заступник декана з організаційно-виховної роботи

Віротченко

Огієнко Катерина Олександрівна

Телефон: +380 (66) 764-53-65
E-mail: k.ogienko@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус, кімната 7-65

Корисні посилання