Іноземних мов

Сайт факультету

Історія факультету іноземних мов розпочинається з 1930 року, коли в Харкові було створено Педагогічний інститут іноземних мов імені Н. К. Крупської. Сьогодні факультет готує фахівців у галузі іноземної філології зі знанням двох, трьох і більше іноземних мов.

Навчальний процес

На 9 кафедрах факультету працює понад 230 висококваліфікованих викладачів, серед яких — 15 докторів наук та 85 кандидатів наук.

Факультет готує бакалаврів філології (4 роки навчання) та магістрів філології (1,5 роки).

 

Бакалавр набуває базову вищу освіту в галузі іноземної філології і здобуває кваліфікацію викладача або перекладача з двох іноземних мов.

Магістр філології отримує повну вищу освіту та здобуває кваліфікацію викладача та перекладача двох і більше іноземних мов.

Головними формами навчання на факультеті є денна та заочна. Особи, які навчаються на інших факультетах університету або в інших ЗВО міста, можуть отримати так звану «паралельну» освіту на факультеті. Також є можливість отримати диплом про перекваліфікацію з набуттям другої вищої освіти в галузі іноземної філології.

Сьогодні на факультеті за різними формами навчання вищу освіту здобувають майже 1 500 студентів разом із студентами з інших країн.

Студенти можуть навчатися як на бюджетній, так і на комерційній основі.

На факультеті викладають англійську, німецьку, французьку, іспанську, італійську, китайську, японську та арабську мови. Крім іноземних мов, студенти вивчають фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни.

Серед них — вступ до мовознавства, історія зарубіжної літератури, латина, лексикологія, теоретична граматика, стилістика, лінгвокраїнознавство, теорія та практика перекладу, інформатика, вступ до літературознавства, педагогіка, методика викладання іноземних мов, культура мовлення. Викладають спецкурси з проблем перекладу та іноземної філології.

На факультеті діє аспірантура та спеціалізована рада з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Германські мови (англійська, німецька)», випускається вісник з проблем романської та германської філології, перекладознавства та методики викладання іноземних мов.

Факультет має потужну матеріально-технічну базу, зокрема два комп’ютерні класи, клас навчання синхронному перекладу, комп’ютерну мережу з виходом в інтернет, відео- та аудіотехніку.

Власний видавничий центр забезпечує навчальний процес посібниками, створеними фахівцями факультету.

Факультет постійно розширює свої можливості: нещодавно створений навчально-методичний ресурс-центр, який має значну кількість матеріалів англійською мовою, наразі доукомплектовується навчально-методичними матеріалами іншими мовами.

Додаткова освіта

Лінгвістичний центр факультету пропонує курси іноземних мов, літні мовні школи, виконує та засвідчує переклади на платній основі.

Нещодавно відкритий міжнародний центр мовної сертифікації пропонує підготовку науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти університету та інших закладів вищої освіти до складання міжнародних іспитів з англійської та німецької мов, проводить тестування та видає випускникам документи про результати міжнародних іспитів відповідного зразка за угодою з міжнародними екзаменаційними сертифікатами.

В. о. декана

Віротченко

Віротченко Світлана Андріївна
кандидат філологічних наук, доцент

Телефон: +380 (67) 379-78-87
E-mail: s.a.virotchenko@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус, кімната 7-63

Корисні посилання