Фізичний

Сайт факультету

Історія

Фізичний факультет має славну історію, яка нараховує вже понад 200 років плідної праці на терені освіти, науки й культури. 17 січня 1805 року відбулося відкриття Харківського імператорського університету. Однією з кафедр відділення фізичних і математичних наук була кафедра теоретичної та експериментальної фізики. Першим її завідувачем став серб А. І. Стойкович — блискучий лектор, серед вихованців якого був і В. С. Комлишинський, який очолив кафедру фізики у 1813 році. Він першим захистив докторську дисертацію з фізики в університеті, протягом 35 років проводив навчальну і просвітницьку діяльність. У 1808 році у Харківському університеті було відкрито астрономічний кабінет, а в 1824 році створено кафедру астрономії. У 1883 році професором Г. В. Левицьким було засновано Астрономічну обсерваторію.

Структура

На фізичному факультеті активно розвиваються такі всесвітньо відомі наукові школи:

 • теоретичної фізики;
 • фізики твердого тіла;
 • фізики низьких температур;
 • магнетизму;
 • фізики реального кристала;
 • фізичної оптики;
 • фізики Сонячної системи.

Наприклад, засновниками наукової школи теоретичної фізики в Харківському університеті були видатні вчені: лауреат Нобелівської премії, академік Л. Д. Ландау та академік І. М. Ліфшиць.

Сьогодні підготовку студентів здійснюють 9 кафедр:

 • кафедра експериментальної фізики;
 • кафедра вищої математики;
 • кафедра загальної фізики;
 • кафедра теоретичної фізики імені академіка І. М. Ліфшиця;
 • кафедра фізики низьких температур;
 • кафедра фізики твердого тіла;
 • кафедра фізики кристалів;
 • кафедра фізичної оптики;
 • кафедра астрономії та космічної інформатики.
 

Кафедри мають філії в інститутах Національної академії наук м. Харкова. Серед наших партнерів: Фізико-технічний інститут низьких температур (ФТІНТ) імені Б. І. Вєркіна, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Інститут електрофізики, Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів», Інститут радіофізики і електроніки імені В. Я. Усикова, Інститут радіоастрономії. У тісній співпраці з Інститутом сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України на базі наукової школи фізики реального кристала (кафедра фізики кристалів) відкрито спеціалізацію «Фізика нанокристалів і наноструктур», створено науково-навчальний центр «Функціональні матеріали», науковці якого виграли тендер на реалізацію проєкту «Розробка нових композитних середовищ для реєстрації іонізуючого випромінювання на основі нанодисперсних матеріалів».

Науково-дослідна робота та міжнародне співробітництво

До складу факультету також входять науково-дослідні та науково-методичні лабораторії, унікальна гелієва зріджувальна станція, механічні майстерні.

Сьогодні факультет має потужний потенціал: у фаховій підготовці студентів беруть участь викладачі 9 кафедр, серед яких — 2 дійсні члени та 2 члени-кореспонденти Національної академії наук України, член-кореспондент Транспортної академії наук України, лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужені працівники освіти України, понад 30 докторів наук, професорів і понад 40 кандидатів наук, доцентів.

Фізичний факультет готує фахівців за освітньо-професійними програмами бакалавра (напрями підготовки «Фізика», «Астрономія», термін навчання — 4 роки) та магістра (спеціальності «Фізика», «Фізика конденсованого стану», «Астрономія», термін навчання — 2 роки). Випускники отримують кваліфікацію наукового співробітника (фізика, астрономія), викладача університетів та закладів вищої освіти. За бажанням студенти фізичного факультету мають можливість одержати додаткову кваліфікацію вчителя фізики та математики. Випускники фізичного факультету плідно працюють у сучасних галузях фізики, зокрема фізики біоматеріалів і медичного матеріалознавства, астрофізики та астрономії, у галузях фінансової математики, комп’ютерного моделювання, IT-технологій.

Розвиток наукових досліджень обумовив відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій:

 • спеціальність «Фізика», спеціалізації: фізика магнітних явищ, магнетизм нанорозмірних систем, оптика і спектроскопія, нелінійна оптика нанорозмірних структур, фотоніка і оптоінформатика, фізика кристалів і функціональних матеріалів, фізика нанокристалів і наносистем, фізика низьких температур, фізика надпровідності, теоретична фізика;
 • спеціальність «Фізика конденсованого стану», спеціалізації: фізичне матеріалознавство та комп’ютерна металографія, фізика біоматеріалів і медичне матеріалознавство;
 • спеціальність «Астрономія», спеціалізації: астрофізика, фізика Сонячної системи, космічна інформатика.
 

На кафедрі вищої математики заплановано відкриття спеціальності з комп’ютерного моделювання фізичних процесів.

Студенти фізичного факультету проходять наукові стажування в CeNIDE (Центр наноінтеграції та біоматеріалів) при Університеті Дуйсбург-Ессена (Німеччина) і в Університеті імені П. Й. Шафарика (м. Кошице, Словаччина). Завдяки цьому вони мають можливість ознайомитися з організацією навчання, змістом споріднених навчальних курсів і принципами контролю знань у цих закладах, оцінити ефективність подання навчального матеріалу через сучасні форми самостійної роботи та електронні технології. Про набутий досвід студенти доповідають на факультетських семінарах. Усе це сприяє участі студентства і підсилює його роль у формуванні змісту освіти. Студенти зазвичай беруть активну участь у регіональних, всеукраїнських і міжнародних (зокрема й за кордоном) наукових конференціях, де виступають із доповідями про результати власних наукових досліджень.

Протягом навчання студенти фізичного факультету отримують не тільки звичайні та підвищені стипендії, але й мають можливість здобути Президентську стипендію, стипендії різних благодійних фондів, зокрема фонду Ю. Сапронова, фонду І. Є. Тарапова, а також іменні стипендії: імені академіка І. М. Ліфшиця, імені академіка М. П. Барабашова. У межах співпраці з університетами Дуйсбург-Ессена і Бохума (Німеччина) наші студенти одержують стипендію фонду Леонарда Ейлера (Німецька служба академічних обмінів DAAD). Висока якість підготовки студентів фізичного факультету підтверджується перемогами на престижних олімпіадах із фізики, астрономії та астрофізики, теоретичної механіки, успішними виступами на конкурсі студентських наукових робіт, студентському турнірі фізиків. 

Факультет має тісні зв’язки із цілою низкою закордонних навчальних та наукових закладів, де є можливості для працевлаштування випускників. Серед наших закордонних партнерів є, зокрема, фізичний факультет Білоруського державного університету (Мінськ), Білоруський державний університет транспорту, фізичний факультет Університету Ексетера (Англія), фізичний факультет Університету провінції Нью-Брансуік (м. Секвілл, Канада), Університет Макгілла (Канада), Інститут фізики Університету імені Й. В. Гете (м. Франкфурт, Німеччина), Інститут фізики твердого тіла Університету Фрідріх Шиллер (м. Єна, Німеччина), університети Дуйсбург-Ессена, Бохума та Мюнстера (Німеччина), Інститут металів у Дюссельдорфі (Німеччина), Інститут імені Лейбніца (м. Росток, Німеччина), Інститут фізики Університету імені П. Й. Шафарика (м. Кошице, Словаччина), Центр високих тисків Польської академії наук, Інститут низьких температур та структурних досліджень Польської академії наук (м. Вроцлав, Польща), Університет науки та технології (м. Краків, Польща), Університет імені Бар-Ілана (Ізраїль), Університет Аріеля (м. Аріель, Ізраїль), Вища школа Франції Ecole Polytechniqe (м. Париж, Франція), Лабораторія приладобудування для астрофізичних досліджень (м. Медон, Франція) та інші. Показовим прикладом є те, що наші випускники працюють на Великому адронному колайдері в Європейському центрі ядерних досліджень, у Лос-Аламоській національній лабораторії Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки.

Декан фізичного факультету, професор Руслан Вовк є координатором від Харківського регіону 7-ї Міжнародної дослідної програми академічного обміну (IRSES) у межах проєкту “NoWaPhen” «Новітні хвильові явища в магнітних наноструктурах», що фінансується Європейською спільнотою згідно з угодою №: PIRSES-GA-2009-247556.

Останнім часом отримано гранти для наукової роботи та співпраці з науково-дослідним центром «Демокрітос» (м. Афіни, Греція), Брайтонським університетом, Університетом Ексетера (Велика Британія), Єнським університетом імені Фрідріха Шиллера (м. Єна, Німеччина), грант 823Г/22-13 Armory Research Laboratory (США).

На факультеті працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора фізико-математичних наук. Видається фаховий науковий журнал «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Фізика“».

Традиції

Фізичний факультет відомий не тільки фундаментальною освітою, але й прекрасними традиціями. Щорічно на початку навчального року проводиться посвята першокурсників у студенти. Студенти завжди вдало беруть участь у конкурсі самодіяльної творчості для першокурсників «Альма Матер» та конкурсі «Міс університет». Творчі колективи шоу-балету «Контраст», фольклорного гурту «Веснянки», КВК та клубу інтелектуальних ігор «Фенікс» завжди відкриті для студентства. Значна увага приділяється жанрам хорового та сольного співу, сучасним естрадним та спортивним танцям. Але вже багато років візитною карткою фізичного факультету є святкування Дня факультету, в межах якого проходять пресконференція викладачів зі студентами, факельна хода до джерела у Ботанічному саду та святковий концерт. Крім того, на фізичному факультеті є дещо особливе: студентський клуб любителів наукової фантастики «Контакт» та міжнародний фестиваль популяризації науки та наукової фантастики «Зоряний міст». Раз на рік, у вересні, збирається чимало гостей із 30 країн світу, щоб узяти участь у культурологічній конференції «Зоряний міст». У почесному конкурсі, який відбувся декілька років тому, цей фестиваль визнано кращим у Європі рішенням спеціальної комісії у м. Копенгаген.

Декан

Руслан Володимирович Вовк

Руслан Володимирович Вовк
доктор фізико-математичних наук, професор
Телефон: +380 (50) 515-27-70
Електронна пошта: r.v.vovk@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус, кімната 4-31

Корисні посилання