Відрахування

Студент відраховується з університету:

  • за власним бажанням;
  • за невиконання навчального плану;
  • за порушення умов контракту;
  • в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 

Відрахування студентів проводиться наказом ректора за поданням декана (директора інституту).

Корисні посилання