Наглядова рада університету

Розвиток Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, розроблення й впровадження програм із його взаємодії із партнерськими закордонними ЗВО значною мірою залежить від діяльності Наглядової ради, яка не лише забезпечує виконання університетом його функцій як національного закладу, а й контролює науково-педагогічну та освітню діяльність, що здійснюється на засадах автономії, самоврядування та взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування в Україні. Рішення Наглядової ради, ухвалені в межах її компетенції, спрямовані на розвиток Каразінського університету як сучасного національного закладу вищої освіти та є обовʼязковими для розгляду адміністрацією закладу, враховуються під час контролю відповідними органами державної влади.

До компетенції Наглядової ради належать такі питання: сприяння виконанню стратегії перспективного розвитку закладу, популяризація його досягнень у науковій та освітній діяльності, допомога адміністрації університету в реалізації державної політики в галузі вищої освіти й науки, нагляд за управлінням майном, залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності університету та здійснення контролю за їхнім використанням, ефективна взаємодія закладу з органами державної влади, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями, участь у формуванні навчальної, наукової та фінансової стратегії діяльності та перспектив розвитку університету, сприяння у створенні сучасної матеріально-технічної бази й розвитку соціальної інфраструктури, внесення на розгляд Вченої ради пропозицій щодо змін у Статуті тощо.

Завдання Наглядової ради, її повноваження та права, організаційні питання щодо діяльності її членів закріплені у Положенні про Наглядову раду Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Це положення розроблено на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та Статуту університету. Положення про Наглядову раду університету затверджується головою Наглядової ради за погодженням із Вченою радою університету. Термін повноважень Наглядової ради становить 5 років. Її склад обирається Вченою радою університету і затверджується Міністерством освіти і науки України. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники університету.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, що проходять не рідше одного разу на рік. Рішення Наглядової ради ухвалюються більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами, які підписує голова засідання. Вони є обов’язковими для розгляду керівництвом університету.

До складу Наглядової ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна входять:

 • Загородній Анатолій Глібович — президент Національної академії наук України, академік НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук, голова ради;
 • Литвиненко Леонід Миколайович — радник при дирекції Радіоастрономічного інституту НАН України, академік НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук, заступник голови ради;
 • Кагановський Олександр Семенович — керівник ТОВ «АС Капітал Менеджмент», секретар ради;
 • Аласанія Зураб Григорович — журналіст, голова правління «UA: Суспільне мовлення»;
 • Бар’яхтар Віктор Григорович — почесний директор Інституту магнетизму НАН України та МОН України, Герой України, академік НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук;
 • Бєлова Людмила Олександрівна — директор Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор соціологічних наук, професор;
 • Бондаренко Анатолій Михайлович — почесний консул Республіки Словенія в м. Харків;
 • Гавриш Тетяна Степанівна — президент ЗАТ «Інюрполіс», почесний консул Федеративної Республіки Німеччина у Харкові, кандидат юридичних наук;
 • Голік Валентин Іванович — керівник громадської організації «Харківський клуб „Генерал“»;
 • Ковтун Віктор Іванович — голова правління Харківської обласної організації Національної спілки художників України;
 • Красовицький Олександр Віталійович — генеральний директор видавництва «Фоліо»;
 • Кремень Василь Григорович — президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН України, професор, доктор філософських наук;
 • Логвиненко Олексій Степанович — радник генерального директора ПАТ «Турбоатом», народний депутат України V та VI скликань, кандидат політичних наук;
 • Сапронов Юрій Анатолійович — засновник Харківського міського благодійного фонду Юрія Сапронова;
 • Семиноженко Володимир Петрович — голова Північно-Східного наукового центру НАН України, академік НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук;
 • Стріха Максим Віталійович — академік АН ВШ України, професор, професор факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук;
 • Фініков Тарас Володимирович — президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», професор, кандидат історичних наук;
 • Ярославський Олександр Владиленович — засновник, власник і президент групи DCH, почесний доктор Каразінського університету, кандидат технічних наук.
Корисні посилання