Історичний факультет

Сайт факультету

Історія

Історія факультету розпочинається від моменту відкриття університету (1805 рік). Серед викладачів та вихованців університету були такі видатні історики: І. Срезнєвський, Б. Дорн, М. Костомаров, В. Іконников, М. Дринов, М. Сумцов, Д. Багалій, Ф. Шміт, Д. Яворницький, В. Бузескул, О. Шліхтер та інші. У 1910 році вперше звання почесного доктора російської історії в Харківському університеті одержала жінка — видатний історик та етнограф О. Єфименко. Серед почесних докторів університету був М. Грушевський, перший президент України. У ХХ столітті на факультеті навчалися такі відомі зараз вчені, як Ю. Кнорозов, М. Барг, Ю. Кондуфор.

Історичний факультет готує бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Історія та археологія» з правом викладати в закладах вищої освіти. Серед випускників факультету — чимало державних, громадських і політичних діячів, дипломатів, працівників правоохоронних органів та засобів масової інформації.

Загалом студентам факультету читають понад 150 курсів та спецкурсів, що охоплюють тематику від історії стародавніх цивілізацій до сучасних проблем європейської інтеграції та міжнародних відносин. Серед основних курсів, які викладають на історичному факультеті, — «Історія первісного суспільства», «Археологія», «Етнологія», «Історія стародавнього Сходу», «Історія Давньої Греції та Риму», «Історія середніх віків», «Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу», «Історія України», «Історія Росії», «Спеціальні історичні дисципліни», «Історична географія», «Основи історіографії», «Історіографія історії України» тощо.

Структура

У структурі факультету — п’ять кафедр, що надають студентам можливість обрати спеціалізацію для подальших досліджень. Студенти мають змогу спеціалізуватися за такими напрямами: античні та середньовічні студії, зокрема й візантиністка, історія Східної Європи, історія України, історія країн Західної Європи та Північної Америки, історія європейської інтеграції та міжнародних відносин, історіографія, джерелознавство та археологія, дослідження, охорона та використання культурної спадщини.

Наукова робота

Науковці факультету досліджують актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, археології, історіографії, джерелознавства. Щорічно студенти, аспіранти та викладачі факультету беруть участь у міжнародних конференціях, обмінах та науково-дослідних проєктах. При факультеті діють кілька лабораторій та навчально-дослідних центрів: навчальна лабораторія історичної інформатики, навчально-дослідна лабораторія Германо-слов’янської археологічної експедиції, центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька. Музей історії університету і єдиний в Україні університетський музей археології є базами практик для студентів. Видається п’ять фахових збірників наукових праць: «Вісник ХНУ. Серія “Історія“», «Старожитності», «Харківський історіографічний збірник», «Дриновський збірник», збірник праць молодих учених «Актуальні питання вітчизняної та всесвітньої історії». На факультеті щорічно проводяться наукові конференції, виставки, організовуються археологічні експедиції. Історичний факультет — відомий центр підготовки навчальної літератури з історії. Тут написано десятки підручників та навчальних посібників. На факультеті діє спеціалізована рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Щорічно на факультеті навчається близько 10 аспірантів та докторантів. На факультеті діє найстаріше в країні студентське наукове товариство.

 

На факультеті проводиться робота в межах програми академічного обміну Erasmus+, проєкту модуля Жана Моне «Історія об’єднаної Європи: ідеї, проекти та інтеграція». Студенти факультету щороку беруть участь у Програмному архівному об’їзді в Польщі, який проводиться в межах договору про співпрацю з Університетом Марії Кюрі-Склодовської, та археологічних дослідженнях Інституту археології Варшавського університету на території Польщі. Щороку студенти історичного факультету стають переможцями Всеукраїнської олімпіади з історії, Всеукраїнського турніру з історії та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, виступають на конференціях та беруть участь у семінарах, літніх/зимових школах у провідних університетах ЄС.

Декан

Сергій Дмитрович Литовченко
кандидат історичних наук, доцент
Телефони: +380 (67) 813-77-55 (Сергій Литовченко), +380 (95) 712-20-26 (Сергій Кушнарьов)
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус, кімната 5-64

Корисні посилання