Поновлення навчання

Особи, які навчалися за державним замовленням, можуть бути поновленні на місця державного замовлення за умови їх наявності. За відсутності вакантних держбюджетних місць згадані вище особи за їх згодою можуть бути поновлені на навчання на контрактній основі.

Поновлення у складі студентів здійснюється ректором, незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини відрахування, трудового стажу, форми навчання і з урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Поновлення студентів на перший курс забороняється. Студенти, які були відраховані з першого курсу, можуть бути поновлені на другий курс за умови ліквідації ними академічної різниці до початку навчальних занять.

Заява про поновлення або переведення повинна бути розглянута протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови.

Поновлення у складі студентів осіб, які були відраховані з навчальних закладів, здійснюється під час канікул наказом ректора.

До особистої справи поновленого студента додаються: витяг з наказу про зарахування, заява, академічна довідка.

Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять.

Корисні посилання