Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

Власний сайт

У Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна підготовка фахівців для зарубіжних країн почалася з 1948 р. У 1961 році в університеті було створено один із перших в Україні підготовчий факультет для іноземних громадян. За ці роки довузівську підготовку на підготовчому факультеті отримали більше 13 000 іноземних громадян.

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти об’єднує академічні центри, кафедри, підготовче відділення, відділ визнання та легалізації документів про освіту, інші підрозділи, які провадять освітню, наукову та виховну діяльність з метою забезпечення високого рівня підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства.

Головне завдання Інституту — формування в іноземних учнів єдиної системи знань і рівня володіння мовами, вибраними студентами, для отримання професійної освіти в Україні.

Директор

Олексій Олексійович Навроцький

Олексій Олексійович Навроцький
кандидат економічних наук, доцент

Телефон: +380 (57) 705-12-49, +380 (57) 707-53-39
E-mail: navrotskyy@karazin.ua
Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Корисні посилання