Навчально-науковий інститут «Українська інженерно-педагогічна академія»

Сайт інституту

Структура

Сьогодні інститут складається з 13 кафедр, здійснює підготовку фахівців за 21 спеціальністю бакалаврату та 22 спеціальностями магістратури. Є бюджетні та контрактні місця, денна та заочна форми навчання.

Діяльність

Багаторічні наукові дослідження в галузі професійної освіти, підготовки кадрів для системи ПТО. Загалом 5 наукових шкіл як суспільного, так і технічного напрямів.

В ННІ УІПА на постійній основі видаються 3 фахових збірника наукових праць, здійснюється підготовка наукових кадрів в аспірантурі і докторантурі. Наказами МОНУ утворені дві спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора і кандидата наук: За останній рік проведено 12 наукових конференцій та семінарів, більшість з яких мали міжнародних учасників.

У 2023 році викладачі УІПА отримали два наукові гранти на дослідження в Гронінгемському університеті (Нідерланди) та Університеті імені Коменського в Братиславі (Словаччина).

ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія» веде активну міжнародну діяльність. Ми маємо 34 діючих договори про співпрацю з закордонними ЗВО та установами, у нас реалізується 9 програм міжнародної кредитної мобільності Erasmus+ з університетами з Польщі, Німеччини, Іспанії, Румунії, Болгарії, Словаччини, виконується низка міжнародних грантових проєктів з розвитку потенціалу вищої освіти, які фінансуються програмами Erasmus+, British Council, DAAD, Swedish Institute, House of Europe, Чеська агенція з розвитку.

Інститут є членом Міжнародного товариства інженерної педагогіки IGIP та єдиним в Україні асоційованим членом Міжнародної федерації товариств інженерної освіти IFEES з бронзовим статусом, підписантом Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum).

Перспективи працевлаштування

Випускники Навчально-наукового інституту «Українська інженерно-педагогічна академія» можуть обіймати різноманітні професійні посади, як-от:

  • викладач професійної освіти,
  • менеджер з управління проектами,
  • консультант з бізнесу,
  • програміст,
  • практичний психолог,
  • технолог харчової або текстильної промисловості,
  • науковий співробітник,
  • адміністратор освітніх чи медичних закладів, 
  • підприємець у різних галузях.

Така різнопланова підготовка дозволяє випускникам легко адаптуватися до сучасного ринку праці та успішно реалізувати свої професійні амбіції.

Директор

Денис Володимирович Коваленко

Денис Володимирович Коваленко
доктор педагогічних наук, професор
Телефон: +380 (57) 731-32-36

Корисні посилання