Студентське самоврядування

Керівники напрямів роботи Студентської ради

Студентське самоврядування на сьогодні є важливим чинником розвитку будь-якої якісної освіти. Саме воно дозволяє молоді брати участь в управлінні навчальним закладом, урегульовувати громадське життя, повною мірою розв’язувати питання навчання й побуту.

Студентське самоврядування в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна є невіддільним складником громадського самоврядування, що забезпечує захист прав та інтересів студентів на участь в управлінні закладом. Воно має чітку та прозору структуру, нормативні документи тощо.

Представницькими та виконавчими органами студентського самоврядування є Студентська рада університету і Студентська рада студмістечка, а вищим органом — Конференція студентів Каразінського університету. Самоврядування реалізується на рівні університету, факультету, студентської групи, а також студмістечка, гуртожитку, блоку (поверху) гуртожитку. Студентські ради забезпечують реалізацію рішень Конференції студентів університету. Делегати на Конференцію обираються зі студентів факультетів відповідно до кількості осіб, які там навчаються, але не менше ніж 2% від загальної кількості студентів.

Фото:UNK

День народження Студентської ради

Фото:UNK

Зимовий благодійний бал

Фото:UNK

Квест північним корпусом для першокурсників

Фото:UNK

Відкриття тижня першокурсника

Фото:UNK

Брифінг Студентської ради

Фото:UNK

Брифінг Студентської ради

Фото:UNK

Конференція студентів університету

/

Студентська рада є виконавчим органом громадської діяльності студентів, що презентує університет у місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних організаціях. Діяльність студентських рад університету регламентується законодавством України, ухвалами та наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Положенням про студентське самоврядування.

Згідно з Положенням про студентське самоврядування кожен студент закладу має такі права:

 • брати участь в управлінні університетом;
 • обговорювати та розв’язувати питання щодо вдосконалення освітнього процесу, науково-дослідної та навчально-виховної роботи, призначення стипендій;
 • брати участь у контролі за якістю освітнього процесу, вносити пропозиції щодо змісту освіти, навчальних планів і програм;
 • сприяти забезпеченню потреб студентів у навчанні, побуті, оздоровленні, відпочинку тощо;
 • делегувати своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
 • вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази університету;
 • співпрацювати із профспілковими та громадськими організаціями університету, Науковим товариством студентів, аспірантів та молодих учених;
 • сприяти участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших молодіжних проєктах, конкурсах, конференціях;
 • брати участь в організації дозвілля та відпочинку студентів (проводити вечори відпочинку, конкурси, круглі столи, семінари, свята, конференції, спортивні заходи, дні інститутів, факультетів тощо);
 • створювати умови для вільного розвитку студентів шляхом їхнього залучення до різноманітних видів творчої діяльності: культурної, технічної, громадської, спортивної тощо; організовувати згідно з чинним законодавством гуртки й об’єднання за інтересами тощо;
 • сприяти пошуку та підтримці ініціативних студентів, надавати їм усебічну допомогу;
 • пропагувати здоровий спосіб життя, проводити заходи щодо запобігання правопорушень, уживання наркотиків і тютюну та зловживання алкоголем;
 • сприяти дотриманню студентами дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку університету;
 • формувати у студентів любов до альма-матер;
 • сприяти вихованню духовних цінностей студентів, їхньому патріотизму, громадянської свідомості та моралі;
 • залучати студентів до участі в охороні громадського порядку на території університету та студмістечка (за їхньою згодою);
 • сприяти співпраці студентських організацій університету з органами студентського самоврядування інших закладів вищої освіти, молодіжними та громадськими організаціями;
 • представляти університет у місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних студентських та молодіжних організаціях;
 • сприяти працевлаштуванню студентів тощо.

Участь у студентському самоврядуванні беруть лише ті студенти, які навчаються в університеті, незалежно від національності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Студентське самоврядування є вільними від втручання будь-яких політичних партій і рухів, громадських і релігійних організацій.

 

Корисні посилання