Запобігання терористичній діяльності

З метою підвищення рівня поінформованості здобувачів вищої освіти, педагогічних і науково-педагогічних працівників про небезпеку та масштаби екстремізму і терористичної загрози, формування нетерпимості до проявів тероризму та осіб з екстремістською ідеологією, а також для забезпечення вільного доступу студентської молоді, педагогічних і науково-педагогічних працівників до інформації щодо запобігання, виявлення терористичної діяльності надаємо інформацію, пов’язану з проблематикою тероризму.

На сьогодні стає все більш поширеним явище тероризму, яке є одним із найнебезпечніших і складнопрогнозованих у сучасному світі. Воно набуло глобального характеру, більшого розмаїття форм і загрозливих масштабів. Це вимагає від кожного з нас пильності та обізнаності. Проблема протидії тероризму є актуальною і для нашої держави, а тепер набула особливого значення в умовах збройної агресії проти України, проведення в інтернеті низки антиукраїнських інформаційно-пропагандистських кампаній, регулярних анонімних повідомлень в засобах масової інформації про «замінування» об’єктів критичної інфраструктури, виявлення фактів незаконного обігу зброї та вибухових речовин тощо.

Тероризм — суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.

Згідно із законодавством України терористичною визнається діяльність, яка охоплює:

 • планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів;
 • підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об’єктів у терористичних цілях;
 • організацію незаконних збройних формувань, злочинних груп або злочинних організацій, організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, а також участь у таких актах;
 • вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; пропагування та поширення ідеології тероризму;
 • фінансування терористичних груп (організацій) та інше сприяння їм тощо.

Правову основу боротьби з тероризмом в Україні становлять Конституція України (254к/96-ВР), Кримінальний кодекс України (2341-14), Закон «Про боротьбу з тероризмом», інші закони України, Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом, 1977 рік (994_331), Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом, 1997 рік (995_374), Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, 1999 рік (995_518), інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, укази й розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, а також інші нормативно-правові акти, що приймаються на виконання законів України.

Суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції, є:

 • Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю;
 • Міністерство внутрішніх справ України;
 • Міністерство оборони України;
 • центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту;
 • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону;
 • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань;
 • Управління державної охорони України.

Боротьба з тероризмом ґрунтується на таких принципах:

 • законності та неухильного додержання прав і свобод людини і громадянина;
 • комплексного використання з цією метою правових, політичних, соціально-економічних, інформаційно-пропагандистських та інших можливостей, пріоритетності попереджувальних заходів;
 • невідворотності покарання за участь у терористичній діяльності;
 • пріоритетності захисту життя і прав осіб, які наражаються на небезпеку внаслідок терористичної діяльності;
 • поєднання гласних і негласних методів боротьби з тероризмом;
 • нерозголошення відомостей про технічні прийоми й тактику проведення антитерористичних операцій, а також про склад їх учасників;
 • єдиноначальності в керівництві силами й засобами, що залучаються для проведення антитерористичних операцій;
 • співробітництва у сфері боротьби з тероризмом з іноземними державами, їх правоохоронними органами і спеціальними службами, а також з міжнародними організаціями, які здійснюють боротьбу з тероризмом;
 • антитерористична операція може здійснюватися одночасно з відсіччю збройної агресії в порядку статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй та/або в умовах запровадження воєнного чи надзвичайного стану відповідно до Конституції України та законодавства України.

Громадяни України на засадах довіри і співпраці можуть повідомити про будь-які факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності на електронну скриньку callcenter@ssu. gov. ua та цілодобовий безплатний телефон довіри Служби безпеки України: 0-800-501-482.

Закон України «Про боротьбу з тероризмом»

Указ Президента України «Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні»

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом»

Корисні посилання