Освіта протягом життя

Безперервна освіта протягом життя — це процес постійного зростання загальноосвітнього та професійного потенціалу особистості відповідно до власних потреб і потреб суспільства за допомогою системи державних і громадських інститутів.

На сьогодні освіта протягом життя — це не концепція, а філософія, що передбачає відкритість людини до нових ідей, рішень, знань, навичок і розкриття потенціалу кожного незалежно від віку, місця, часу та обставин. Вона передбачає різні освітні форми та засоби, починаючи від використання дистанційних онлайн-платформ до традиційних лекцій, заочних курсів і навіть самонавчання. У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна цю стратегію реалізовують центр довузівської підготовки та інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання.

Зокрема центр довузівської підготовки проводить різноманітні підготовчі курси, школи; працює Малий каразінський університет, що запрошує школярів навчатися за такими напрямами: математика, комп’ютерні науки, фізика, біологія, хімія, археологія, літературна творчість, англійська, німецька, польська, українська мови, історія, психологія, економіка.

Програма навчання передбачає надання позашкільної освіти всім охочим. Тут під опікою досвідчених викладачів уже протягом 18 років малеча від 5 років вибудовує логічне мислення, діти з початкової школи пізнають фізичні закони всесвіту, учні середньої школи опановують додаткові знання або за необхідності отримують допомогу в засвоєнні шкільної програми. Старшокласники досконало вивчають улюблені науки та свідомо обирають майбутній фах. Такі заняття дозволяють підготуватися до ЗНО з усіх предметів за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Форми занять — вечірня, недільна та дистанційна. Також працюють дистанційні школи: біологічна, математична, фізична та хімічна.

Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання було створено у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна в січні 2015 року для реалізації освітніх програм довузівської, вищої і післядипломної освіти та впровадження сучасних технологій навчання. Інститут сьогодні допомагає підвищити кваліфікацію викладачам і вчителям як за денною формою навчання, так і дистанційно. Використовуючи всі можливості сучасних освітніх технологій, він надає доступ до дистанційних курсів університету за обраною спеціальністю, до програм підвищення кваліфікації, другої вищої освіти тощо.

Підвищення кваліфікації та оновлення знань і компетенцій потребують працівники організацій і підприємств будь-якої форми власності. Зміни в суспільстві вимагають удосконалених підходів, інноваційних рішень і врахування вимог працедавців щодо освітніх програм. Це в повному обсязі враховано в навчальному процесі Каразінського університеу. Зокрема здійснюється перепідготовка осіб з вищою освітою з наданням другої вищої освіти за ліцензованими спеціальностями, підвищення кваліфікації фахівців бізнес-структур за різними спеціальностями, стажування науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України на всіх кафедрах і лабораторіях університету під керівництвом провідних викладачів і науковців, стажування науково-педагогічних працівників університету на підприємствах, в організаціях, наукових установах і навчальних закладах Харкова та інших міст України, проведення курсів і тренінгів для студентів за різними програмами. Навчання забезпечує безперервний розвиток професіоналізму, збагачення духовної культури, удосконалення особистісних якостей з урахуванням світових тенденцій, соціально-економічних, технологічних і соціокультурних змін, що відбуваються в нашому суспільстві.

Корисні посилання