Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики

Сайт інституту

Історія

Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики є першим в Україні інститутом подвійного підпорядкування — Міністерству освіти і науки України та Національній академії наук України. Своїм існуванням інститут втілює в життя ідею про глибоку взаємодію академічної науки та вищої освіти. Необхідність створення такого інституту є велінням часу і продиктована економічними та енергетичними викликами в Україні.

Історія навчально-наукового інституту починається з 12 липня 2001 року, коли спільним указом Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України було створено фізико-енергетичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Час створення та сучасний характер завдань, які повинен розв’язувати факультет, обумовлюють його визначення як «факультет третього тисячоліття».

1 листопада 2019 року фізико-енергетичний факультет було реорганізовано шляхом перетворення в навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики.

Навчальна робота

Викладачі інституту разом зі студентами та аспірантами проводять інтенсивну наукову роботу. Результати фундаментальних досліджень регулярно публікуються у провідних вітчизняних та міжнародних журналах, як-от: “Physical Review Letters” та “Physical Review”. Прикладні дослідження працівників інституту широко застосовують на практиці. Роботу «Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та вдосконалення режимів їхньої експлуатації», серед авторів якої є працівники інституту — академік Національної академії наук України Ю. М. Мацевітий і професор В. В. Соловей, — нагороджено Державною премією України.

На старших курсах загальні та спеціальні дисципліни викладають провідні вчені, які працюють на вістрі сучасної фундаментальної та прикладної науки. Зміст спецкурсів постійно оновлюють з метою врахування побажань численних замовників — представників підприємств та наукових установ.

 

Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики проводить навчання за денною формою. Термін навчання в інституті — 6 років.

Інститут готує фахівців у галузі традиційних і новітніх технологій одержання, перетворення і використання енергії за напрямом підготовки «Прикладна фізика». Навчання проводиться за такими спеціалізаціями: «Інформаційні технології в енергетиці», «Нетрадиційні джерела енергії та теплофізика».

Структура

У навчально-науковому інституті комп’ютерної фізики та енергетики діють чотири кафедри:

Кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах. Напрям діяльності кафедри — розроблення та вдосконалення керуючих систем в енергетичних комплексах, математичне та комп’ютерне моделювання процесів енергоперетворення і роботи енергетичних систем, оброблення даних в енергетиці.

Кафедра комп’ютерної фізики. Напрям підготовки кафедри — теоретичні знання та практичні навички роботи із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій, дослідження складних фізичних, технічних, енергетичних, медичних та екологічних систем.

Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології. Напрям діяльності кафедри — фізика нетрадиційних (альтернативних і поновлюваних) джерел енергії, віртуальне й натурне розроблення і створення новітніх матеріалів нетрадиційної енергетики, науково-дослідні роботи щодо запровадження ресурсоощадних технологій та забезпечення охорони навколишнього середовища.

Кафедра теплофізики, молекулярної фізики та енергоефективності. Напрям діяльності кафедри — теплофізичні та молекулярні основи перетворення традиційних і поновлюваних видів енергії, енергоефективність та енергоощадження.

Працевлаштування випускників

Випускники інституту — висококваліфіковані фахівці з фізичних, фізико-хімічних та математичних основ моделювання процесів енергоперетворення та складних енергосистем, а також у галузі комп’ютерного керування енергокомплексами та наукомістким технологічним обладнанням. Діяльність випускників пов’язана з вивченням і використанням як традиційних джерел теплової та гідроенергії, так і сонячної, вітрової, водневої, геотермальної та інших видів відновлювальної енергії, а також атомної й термоядерної енергії.

Випускники навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики можуть працювати в провідних наукових, науково-виробничих і виробничих установах, приватних підприємствах, а також в енергогенерувальних і енергорозподільчих компаніях України. Вони мають право також бути викладачами у закладах вищої освіти, ліцеях та коледжах. Усіх випускників забезпечують роботою. Одержавши диплом бакалавра або магістра, вони мають можливість продовжити навчання в магістратурі або аспірантурі університетів України, США, Німеччини, Канади, Японії та інших країн світу.

Освітні програми

Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики здійснює підготовку за чотирма освітніми програмами:

Прикладна фізика енергетичних систем. Прикладна фізика енергетичних систем — це сучасна освітня програма, спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з прикладної фізики та енергетики, які здатні розв’язувати весь спектр питань енергетичної галузі, пов’язаних, зокрема, з розробленням програмного забезпечення та комп’ютерним моделюванням енергетичних систем.

Комп’ютерна фізика. Комп’ютерна фізика — це сучасна освітня програма, спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з прикладної фізики, комп’ютерного моделювання, аналізу даних, математичного та програмного моделювання процесів енергетики, оброблення зображень в медичних та енергетичних застосуваннях завдань прикладної фізики.

Прикладна фізика нетрадиційної енергетики. Прикладна фізика нетрадиційної енергетики — це сучасна освітня програма, орієнтована на засвоєння теоретичних знань і практичних навичок в галузі фізики відновлюваних джерел енергії, нетрадиційних методів виробництва і транспортування електричної енергії, перетворення корисних для людства видів енергії, розроблення енергоустановок, що використовують відновлювані джерела енергії, математичного та комп’ютерного моделювання процесів енергоперетворення, оброблення даних у нетрадиційній енергетиці.

Моделювання енергетичних систем та енергоефективність. Моделювання енергетичних систем та енергоефективність — це сучасна освітня програма, спрямована на засвоєння теоретичних знань та отримання практичних навичок в галузі термодинаміки й молекулярної фізики, тепломасообміну, фізики низьких температур, математичного моделювання та ідентифікації теплових процесів, комп’ютерного моделювання процесів тепломасопереносу, енергозаощадження та енергоаудиту.

Директор

Ірина Василівна Гарячевська

Ірина Василівна Гарячевська
кандидат технічних наук
Телефони: +380 (95) 137-28-24 (Ірина Гарячевська; телеграм, вайбер), +380 (99) 721-47-46 (Ірина Корягіна; телеграм)
Електронна пошта: i.garyachevskaya@karazin.ua
Адреса: кімната 205, північний корпус, майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Корисні посилання