Медична допомога

Здоровʼя будь-якої людини є не лише її особистою проблемою, а й важливим завданням суспільства щодо гармонійного формування духовного, соціального та матеріального розвитку громадян, особливо молоді. Саме тому у 2015 році в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна було розроблено програму «Здоровʼя студентів». Її мета — збереження та зміцнення здоров’я студентства, формування морально, фізично та психічно здорового покоління.

Завдання проєкту такі:

 • упровадження концепції здоров’я як глобальної цінності, формування у студентів мотиваційно-ціннісних установок на здоровий спосіб життя, духовний і фізичний розвиток;
 • залучення наукового та матеріально-технічного потенціалу університету для виконання цього проєкту;
 • інтеграція діяльності факультетів і підрозділів університету в напрямі зміцнення здоров’я студентів і залучення їх до правильного способу життя;
 • забезпечення на базі університетських клінічних структур розвитку інноваційних лікувально-профілактичних технологій, стандартів першої медичної допомоги та умов опановування студентами практичних навичок;
 • упровадження моніторингу здоров’я студентів, системи виявлення й оцінки чинників, що перешкоджають його збереженню, заходів первинної профілактики;
 • підтримка та ініціювання студентських акцій оздоровчої спрямованості;
 • організація старшокурсниками-медиками волонтерського руху із розповсюдження основ медичних знань, навичок невідкладної допомоги, здорового способу життя, планування та самоконтролю тренувального процесу.

Реалізація проєкту здійснюється як силами викладачів і студентів медичного факультету, так і завдяки допомозі спеціальних закладів. Так, у разі потреби студенти університету можуть звернутися до міської студентської лікарні (телефон реєстратури + 380 (57) 706-15-14, + 380 (57) 725-51-78). На сьогодні вона є багатопрофільною лікувально-профілактичною установою, що надає медичну допомогу студентам 24 державних закладів вищої освіти. А відкрилася вона у 1897 році для студентів університету (нинішнього Каразінського). З 1921 року працює як перша лікарня для студентів. Нині вона надає допомогу на трьох рівнях: первинному — у 14 Центрах первинної медико-санітарної допомоги і 9 пунктах охорони здоровʼя, розташованих безпосередньо у ЗВО; вторинному — у поліклініці на 3 000 відвідувань на день, під час яких лікарі надають усі види допомоги, зокрема передбачена диспансеризація й дослідження; третинному — лікування у стаціонарі на 180 ліжок для студентів і 60 — для ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Допомогу надають 800 співробітників за 34 напрямами.

Студентам надаються такі види допомог:

 • невідкладна;
 • профілактична допомога хронічних неінфекційних захворювань;
 • лікувально-діагностична;
 • психологічна;
 • формування навичок здорового способу життя, попередження залежностей і шкідливих звичок тощо.

Деякі цифри: щорічно в лікарні реєструється близько 2 млн звернень студентів на амбулаторно-поліклінічному рівні, що становить 10 відвідувань на одного студента.

У межах реалізації програми «Здоровʼя студентів» фахівці та студенти медичного факультету щорічно проводять низку акцій із залученням колег з інших факультетів, зокрема «Дізнайся про свій артеріальний тиск», «Прийшла весна — скинь зайві кілограми!», «Напередодні літа оціни свою фізичну спроможність» тощо.

У північному (1-й поверх) і головному (2-й поверх) корпусах університету працюють пункти медико-санітарної допомоги, обладнані необхідними інструментами та забезпечені медикаментами для надання кваліфікованої і швидкої допомоги та консультацій. Також у Навчальному центрі соціально-виховної та позаосвітньої діяльності працюють психологи, які надають безкоштовну кваліфіковану психологічну допомогу студентам університету з різноманітних питань (ауд. 621, північний корпус). Консультації є конфіденційними.

У межах надання основних медичних знань зі студентами історичного, філологічного факультетів, факультету іноземних мов опрацьовуються теми щодо надання першої невідкладної допомоги, вимірювання пульсу, артеріального тиску, температури тіла тощо. З метою профілактики захворювань серед студентів проводяться відповідні науково-практичні конференції, створено сторінки в соціальних мережах, здійснюється просвітницька й попереджувальна роботи з профілактики й лікування хронічних хвороб тощо.

Студентам університету, які мають проблеми зі здоровʼям, створюються спеціальні умови для реалізації своїх прав на освіту.

Медична допомога надається всім студентам університету, які її потребують, як з інших регіонів України, так і з країн ближнього й далекого закордоння.

Корисні посилання