Цінності університету

Кожен класичний університет протягом своєї історії формує власні ціннісні принципи, які створюють особливий духовний простір, просякнутий відчуттям і розумінням своєї місії, стосунків як усередині університетської корпорації, так і з зовнішнім світом.

Не є винятком і Каразінський університет. Протягом своєї довгої та славетної історії наш університет виплекав принаймні 12 фундаментальних цінностей, які являють собою стійкі орієнтири для діяльності та поведінки представників каразінської корпорації.

1. Єднання науки і навчання
Університет гармонійно поєднує освітній процес із науковими дослідженнями, здійснює навчання на базі найновітніших наукових результатів, демонстрації логіки і методології наукових пошуків, залучення студентства до активної наукової роботи.

2. Демократичне, колегіальне самоврядування
Ми культивуємо вільне демократичне обговорення й колегіальне ухвалення рішень із принципових питань університетського життя за участі органів академічного і студентського самоврядування.

3. Громадянськість
Каразінський відстоює і захищає інтереси суспільства й української держави, протистоїть зазіханням на права та свободи людей, рішуче встає на їх захист, формує відповідальність за свій власний вибір і вибір університету на засадах патріотичних переконань.

4. Просвітительство
Університет підтримує, збагачує і поширює національні та загальнолюдські наукові й культурні надбання, зберігає і поляризує наукові знання, художню творчість, мистецькі цінності.

5. Національно-культурна ідентичність
Каразінська спільнота усвідомлює важливість збереження національно-культурної ідентичності українського народу, реалізує культурні та наукові проєкти, спрямовані на збереження нашої багатої історичної та мистецької спадщини.

6. Демократизм
В університеті панує атмосфера рівноправновності та свободи у прийнятті рішень як студентами, так і працівниками університету. Керівництво університету відкрите до побажань та зауважень щодо здійснення освітнього, наукового та робочого процесу.

7. Вільнодумство
Ми дотримуємося цінностей вільної людини, які формуються на засадах критичного мислення. А також стверджуємо право людини на свободу мислення, вільне пізнання сутності світу, критичне ставлення до усталених поглядів та переконань.

8. Гуманізм
Університет визнає цінність людини незалежно від її віку, статі, соціального стану, етнічного походження, віросповідання або атеїстичних переконань, її прав на необмежений розвиток здібностей і творчу самореалізацію, всіляко сприяє реалізації цих прав.

9. Креативність
Каразінський створює умови й виховує необхідні якості для творчої діяльності викладачів і студентства, для продукування нових ідей, втілення оригінальних, нестандартних підходів у всіх напрямках університетської діяльності.

10. Академічна відповідальність і чесність
Ми дотримуємося академічної відповідальності та чесності, суворо охороняємо право на інтелектуальну власність та застосовуємо санкційні заходи у разі виявлення плагіату.

11. Відкритість і толерантність
Каразінський відкритий до світоглядного міжкультурного діалогу, вільного обміну інформацією, публічності наукових дискусій, толерантного спілкування з різними людськими спільнотами, розширення міжнародної науково-освітньої і культурної комунікації та співпраці.

12. Досконалість
Ми орієнтуємося на найдосконаліші зразки навчального процесу, наукові активності, на постійне покращення якості освіти і наукової роботи.

Корисні посилання