Навчально-науковий інститут екології

Сайт факультету

Історія

Екологічний факультет створено у 2007 року. Екологічний факультет здійснює фахову підготовку студентів за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістру взаємодії з факультетами-партнерами (хімічний, біологічний, геолого-географічний, інститут високих технологій тощо).

Факультет забезпечує навчання за денною, заочною та дистанційною формами навчання. Після 4 років навчання на денній формі студенти отримують диплом бакалавра, потім ще протягом 2 років здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра.

Заочна і дистанційна: бакалавр — 5 років, магістр — 1 рік. За бажанням студенти-магістри мають змогу спеціалізуватись за магістерськими програмами факультетів-партнерів.

Спеціалізації:

«Екологічна безпека», «Екологічний менеджмент», «Заповідна справа» (освітньо-кваліфікаційні рівні «магістр», «спеціаліст»).

 

Наукова діяльність факультету здійснюється за такими напрямами: екологічна безпека, дослідження впливу забруднення навколишнього середовища на якість харчової продукції, ґрунтово-екологічні дослідження, оцінка природно-ресурсного потенціалу Харківської області, ландшафтно-екологічні дослідження, аерокосмічні дослідження земних покривів (радіогеографія), екологічна освіта і виховання, екологічна експертиза, екологічний менеджмент і аудит, управління екологічною діяльністю, попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій.

 

До складу факультету входять кафедри екології та неоекології; екологічної безпеки та екологічної освіти; моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій.

Факультет має філії кафедр у провідних наукових установах: ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» УААН, УкрНДІ екологічних проблем та інших.

Директор

Ганна Валеріївна Тітенко

Ганна Валеріївна Тітенко
кандидат географічних наук, доцент
Електронна пошта: titenko@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, північний корпус, кімната 481

Корисні посилання