Академічна доброчесність

 

Науково-освітня діяльність Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна базується на дотриманні правил та норм академічної доброчесності. Впровадження цих принципів означає, що в процесі навчання і дослідницької роботи студенти, викладачі та науковці дотримуються статті 42 Закону України «Про освіту», в якій надано визначення академічній доброчесності як сукупності етичних принципів і визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Дотримання академічної доброчесності під час освітнього процесу в університеті передбачає посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське і суміжні права; надання правдивої інформації про методики й результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; об’єктивне оцінювання результатів навчання. Отже, цінність академічної доброчесності полягає у створенні довіри до результатів навчання та наукових досягнень. У законі також визначено основні порушення академічної доброчесності: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

З метою впровадження основних принципів академічної доброчесності в науково-освітній процес і набуття практичних знань і навичок у Каразінському університеті проходять семінари, майстер-класи, презентації, лекції, тренінги, марафони, презентації посібників та рекомендацій тощо. Важливим кроком на шляху формування нової академічної культури, що ґрунтується на довірі, чесності та прозорості, є оприлюднення дисертацій керівництва і працівників університету.

Крім цього, Каразінський університет разом з іншими девʼятьма закладами вищої освіти України за рекомендацією Міністерства освіти і науки України став партнером проєкту сприяння академічній доброчесності SAIUP, який ініційовано Американськими Радами з міжнародної освіти за підтримки Посольства США. Мета проєкту — донести до освітянської спільноти наслідки недотримання постулатів академічної доброчесності. Учасники проєкту отримують практичні знання та навички з впровадження основних принципів академічної доброчесності, план дій щодо їх популяризації у закладі вищої освіти. Результатом роботи є набуті знання з подолання нечесності, підвищення якості освіти, створення умов для реалізації найбільш обдарованих студентів тощо. Зокрема в Каразінському університеті відбулася презентація довідника з академічної доброчесності для школярів та серії інфографіки «Зрозуміло про плагіат», що були підготовлені відділом реклами та брендингу центру зв’язків із громадськістю університету в межах реалізації проєкту SAIUP. Видання розраховано на учнів молодших і старших класів.

Також в університеті в межах проєкту «Розвиток нових електронних інструментів промоції академічної доброчесності в українських університетах» за участю посольства США в Україні відбулася презентація відкритого онлайн-курсу «Академічна доброчесність: виклики, дії, успішні історії», на якій було представлено вебсайт «Академічна доброчесність». На цьому ресурсі розміщено відкритий онлайн-курс і різноманітні інформаційно-навчальні та методичні матеріали.

В Каразінському також затверджено Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових і навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Зокрема декани факультетів і керівники структурних підрозділів мають забезпечити збір та зберігання електронних версій кваліфікаційних робіт студентів, оприлюднення на сайтах факультетів (структурних підрозділів) тем й інформації щодо наукових керівників робіт. До захисту допускаються лише ті роботи, що не містять плагіату. За порушення зазначених норм передбачені санкції у вигляді відрахування, незадовільних оцінок поточного та підсумкового контролю, втрати стипендії тощо.

У Харківському університеті імені В. Н. Каразіна академічна доброчесність стала невіддільною частиною освітнього процесу, адже вона є важливим чинником успішності його випускників, науково-педагогічних працівників, які формують авторитет закладу, репрезентують його у вітчизняному та світовому науково-освітньому просторі.

Корисні посилання