Важливі питання

Яку освіту потрібно мати для вступу до університету?

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Також університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного спрямування) за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Які документи надаються для вступу?

У разі подання заяви у паперовій формі абітурієнти надають такі документи:

  • копію документа, що посвідчує особу і громадянство;
  • копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Чи дійсні свідоцтва минулого року?

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018–2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Що таке «екзамен» та «залік»? Хто приймає заліки та екзамени?

Залік — це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань. Якщо при вивченні дисципліни навчальним планом не передбачено перелічені форми навчальних занять, залік виставляється за результатами залікової роботи. Семестровий залік планується, як правило, за відсутності екзамену і не передбачає обов’язкову присутність студентів. З певних дисциплін можна планувати залік і екзамен в одному семестрі.

Кількість заліків у кожному семестрі не повинна перевищувати 6 (не враховуючи заліки з практики). Залік з окремої дисципліни проводиться після закінчення її вивчення, до початку екзаменаційної сесії.

Екзамен — це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.

Семестрові екзамени складаються під час екзаменаційних сесій. Кількість екзаменів у кожному семестрі не повинна перевищувати 5.

На підготовку студентів до кожного екзамену відводиться 2–4 дні (залежно від семестрового обсягу навчальних годин з дисципліни). Перед кожним екзаменом обов’язково проводиться консультація.

Екзамени та заліки приймаються лекторами, які викладали курс. У їх прийманні можуть брати участь науково-педагогічні працівники, які проводили у навчальній групі інші види занять з дисципліни. Якщо окремі розділи дисципліни читалися кількома викладачами, екзамен (залік) може проводитися за їх участю з виставленням однієї загальної оцінки.

За що можуть відрахувати студента?

Студент відраховується з університету:

  • за власним бажанням;
  • за невиконання навчального плану;
  • за порушення умов контракту;
  • в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
  • Відрахування студентів проводиться наказом ректора за поданням декана (директора інституту).

Чи надається іногороднім студентам гуртожиток?

Студентське містечко Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна налічує 8 гуртожитків, в яких проживає понад 5 000 студентів та аспірантів.

Інформацію щодо поселення до гуртожитку та наявності вільних місць можна дізнатися у заступника декана з виховної роботи того факультету, до якого абітурієнт був зарахований студентом. Саме заступник декана надає довідку про те, що особа є студентом університету та має право на поселення до гуртожитку.

Які діють органи студентського самоврядування?

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, базових, основних та інших структурних підрозділів університету, а також студмістечка, гуртожитку, блоку (поверху) гуртожитку.

Студентське самоврядування в університеті об’єднує діяльність таких органів: Студентської ради та Студентської ради студмістечка.

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними.

Чи є в університеті їдальня?

Університет має розгалужену мережу пунктів харчування з доступною та смачною їжею. Від простих буфетів, що працюють у всіх корпусах і дозволяють швидко перекусити, до повноцінних та затишних кафе, де можна насолодитися комплексним обідом у приємній атмосфері: «Бункер»; «Сьоме небо»; “Feel Good”, «ФЛ-П Малишев».

Усі їдальні постійно перевіряються санстанцією, адміністрацією та профкомом студентів на відповідність цінової політики, якості обслуговування та санітарних норм.

Як студенти можуть проводити дозвілля?

Каразінський університет розташований у центрі міста. Тому студенти мають змогу після навчання відвідувати різноманітні культурні заклади та місця відпочинку, зокрема: Галерею «Мистецтво Слобожанщини» Обласного організаційно-методичного центру культури та мистецтв; Сад імені Т. Г. Шевченка; Кіноконцертний зал «Україна»; Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка; Дельфінарій «Немо; Галерею мистецтв АВЕК; Харківський державний зоологічний парк; Харківський приватний музей міської садиби; Харківську обласну філармонію; Харківський академічний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка; Харківський державний академічний російський драматичний театр імені О. С. Пушкіна; Муніципальну галерею; Харківський художній музей; Харківський планетарій.

Влітку студенти можуть відпочити в спортивно-оздоровчому таборі «Фігуровка», що знаходиться в мальовничому куточку Харківської області, біля Сіверського Дінця. Також профспілкова організація студентів університету співпрацює з іншими базами відпочинку, тому студенти можуть поїхати на море або в Карпати зі знижкою 40%.

Чи можна отримати медичну допомогу в університеті?

Каразінський університет опікується здоров’ям своїх студентів, тому в університеті працює центр первинної медико-санітарної допомоги, де прийом студентів здійснюють терапевт, гінеколог і стоматолог. Усі послуги для студентів безкоштовні.

Графік роботи медпункту: понеділок–п’ятниця з 8:00 до 18:00 (без перерви).

Чи допомагає університет у працевлаштуванні?

У працевлаштуванні студентів університету допомагає центр практичної підготовки та працевлаштування. На сайті центру студенти можуть дізнатися про роботодавців, які співпрацюють з університетом; графік консультацій з працевлаштування; наявні вакансії на ринку праці та умови проведення Ярмарку вакансій та Тижня кар’єри.

Контактна інформація

Телефон: +380 (57) 707-50-99

E-mail: career@karazin.ua

Сайт: http://career.karazin.ua

Корисні посилання