Друга вища освіта

Друга вища освіта — це спеціалізоване навчання, що передбачає отримання іншої спеціальності, нової професії, розширення можливостей і вдосконалення фахової підготовки особи шляхом поглиблення й оновлення її знань, умінь і навичок на основі здобутого раніше освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) та практичного досвіду з присудженням нового або вищого освітнього ступеня. Зазвичай особи, які вже мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра, отримують унікальну можливість опанувати нові галузі знань і змінити свою професійну діяльність.

Другу освіту можна отримати набагато швидше, ніж першу, бо зарахування відбувається відразу на другий, іноді навіть на третій курс. Тривалість навчання зумовлена спорідненістю нової спеціальності з уже наявною.

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна означену діяльність проводить інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, створений у січні 2015 року для реалізації освітніх програм довузівської, вищої і післядипломної освіти, впровадження сучасних технологій навчання в галузі дистанційного навчання.

Диплом про другу вищу освіту дозволяє оперативно й комфортно продовжити своє особистісне та кар’єрне зростання в сучасному суспільстві та бути конкурентоспроможним на ринку праці. Відповідно до вимог часу сучасний висококваліфікований фахівець зобов’язаний оперативно ухвалювати рішення, швидко і правильно виходити з кризових ситуацій, постійно розвиватися та вдосконалювати свої знання за всіма напрямами. Адже в сучасному світі, що змінюється щоденно, межі професій і галузей стають більш розмитими. У цьому контексті отримати другу вищу освіту в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна означає інвестувати в себе, у своє майбутнє.

Каразінський університет для цього розробив сучасні й актуальні навчальні програми, кожна з яких відповідає вимогам роботодавців і ринку праці загалом, враховує міжнародні й галузеві стандарти вищої освіти України та базується на професійних вимогах до фахівців. На сьогодні здобуття другої вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста або магістра можливе за спеціальностями «Фінанси», «Облік та аудит», «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Психологія», «Валеологія» з отриманням диплома державного зразка та присвоєнням відповідної кваліфікації. Навчальні плани розраховані на 2–2,5 роки. Період навчання передбачає теоретичну та практичну підготовку, виконання курсових, контрольних робіт і підсумковий контроль знань (заліки та екзамени). Завершується навчання складанням комплексного державного іспиту.

Особливості навчання:

  • заняття проводяться у зручний час;
  • розклад занять передбачає постійний контакт із викладачами;
  • здобувачі забезпечені сучасними навчальними матеріалами та посібниками.

Про Правила прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та вимоги до пакета документів можна дізнатися за координатами, розміщеними на сайті Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання за посиланням.

Також можна звертатися за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, ауд. 500.
Телефон: +380 (57) 706-13-99.
Email: cel@karazin.ua

 

Корисні посилання