Хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Історія

Кафедру хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії було засновано 2012 року, як базовий навчальний заклад з хірургії для іноземних студентів. Кафедру очолює з моменту заснування доктор медичних наук, професор І. В. Белозьоров.

На кафедрі працюють 4 професори, 3 доктори медичних наук, 1 доктор біологічних наук, 10 доцентів, 9 кандидатів медичних наук та 1 кандидат біологічних наук.

Науково-методична робота кафедри. Працівниками кафедри розробляються навчально-методичні матеріали на різноманітні теми курсів — «Оперативна хірургія та топографічна анатомія» (російською та англійською мовами), «Загальна хірургія» (англійська мова), «Хірургічні хвороби» (англійська мова), «Сестринська практика» (англійська мова), «Догляд за хворими» (англійська мова), «Урологія» (англійська мова), «Офтальмологія» (англійська мова), «Отоларингологія» (англійська мова), «Стоматологія» (російська мова), «Кардіоваскулярна хірургія» (англійська мова), «Фармакологія» (англійська мова). Співробітники кафедри також беруть участь у фахових міжнародних та міжрегіональних конференціях, симпозіумах, конгресах, з’їздах, що проводяться в Україні, країнах СНД і за кордоном.

Усі працівники кафедри працюють у клініці ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України», директором якого є доктор медичних наук, професор В. В. Бойко.

На всіх дисциплінах кафедри передбачена самостійна робота студентів на клінічних базах. Окрім питань, передбачених програмою, студентам пропонуються завдання самостійно опрацювати нові наукові періодичні видання з подальшим оформленням матеріалу у вигляді мультимедійної демонстрації. Під час самостійної роботи викладачі кафедри надають студентам консультації та рекомендації щодо оформлення роботи.

Увесь лекційний матеріал викладається із залученням мультимедійної техніки та іншої сучасної допоміжної техніки. В навчальному процесі передбачені такі активні форми навчання, як стислі реферативні доповіді за найбільш актуальними темами, новими класифікаціями, методиками дослідження та рекомендаціями з лікування захворювань, проведення практичних навичок індивідуально з кожним студентом на практичних заняттях.

Перелік курсів, тематичних планів, програм. На кафедрі викладаються курси англійською та російською мовами: «Загальна хірургія», «Хірургічні хвороби», «Оперативна хірургія та топографічна анатомія», «Урологія», «Офтальмологія», «Отоларингологія», «Стоматологія», «Фармакологія», «Сестринська практика», «Догляд за хворими», «Кардіоваскулярна хірургія», «Нейрохірургія», «Травматологія», «Онкологія», «Невідкладні стани».

Корисні посилання