Гігієни та соціальної медицини

Історія

Кафедру було створено 8 грудня 2008 року. За термін існування кафедри було впроваджено сучасні методики викладання, створені бази тестових завдань для забезпечення контролю знань та вмінь студентів, впроваджено викладання усіх предметів із залученням комп’ютерної та мультимедійної техніки, розроблена та впроваджується єдина система спільної наукової роботи студентів та викладачів. За термін існування кафедри створено студентський науковий гурток, студенти-члени якого неодноразово успішно представляли свої наукові праці на студентських науково-практичних конференціях.

Наукова діяльність

На кафедрі виконується фундаментальна науково-дослідна робота «Розробка і дослідження системи автоматичного керування варіабельністю серцевого ритму». Співвиконавцями цієї роботи є кафедра внутрішньої медицини медичного факультету. Співробітники кафедри також є співвиконавцями науково-дослідної роботи «Розробка психогігієнічних заходів щодо збереження здоров’я учнів професійно-технічних навчальних закладів», що виконується в рамках міжгалузевої національної програми «Здоров’я нації». Співробітники кафедри виконують дві дисертаційні роботи на здобуття ступеня кандидата медичних наук. Готується до планування дисертаційна робота на здобуття ступеня доктора медичних наук. Співробітники кафедри та студенти-члени наукового гуртка кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях та олімпіадах.

Перелік курсів

На кафедрі проводяться практичні та лекційні заняття за курсами:

  • Гігієна та екологія людини
  • Соціальна медицина, економіка та організація охорони здоров’я
  • Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
  • Загальна гігієна та екологія людини, в тому числі охорона праці в медицині
  • Біостатистика
  • Медична інформатика
  • Європейський стандарт комп’ютерної грамотності
  • Нутриціологія
  • Спеціальний курс за вибором

Співробітники кафедри. На кафедрі створено потужний науково-педагогічний колектив. Співробітниками кафедри є 3 професори, 2 доценти.

Корисні посилання