Хірургічних хвороб

Історія

Історія кафедри хірургічних хвороб тісно пов’язана з історією Харківського імператорського університету, який було відкрито 17 січня 1805 року, та його медичного факультету, викладання на якому розпочалося з 1811 року, а уже в 1814 році П. М. Шумлянським була відкрита факультетська хірургічна клініка, де велось викладання хірургічних хвороб.

Протягом більше ніж 100 років, до розформування в 1920 році університетів в Україні, кафедру хірургії Харківського університету очолювали знані вчені, імена яких навічно увійшли в історію вітчизняної та світової хірургії — В. Ф. Грубе, І. К.Зарубін, М. С. Суботін, А. Г. Подрєз, М. П. Трінклер. В 1992 році, після встановлення незалежності України, Міністерство освіти прийняло рішення про відновлення підготовки лікарів в Харківському університеті. В березні 1993 року медичний факультет було відроджено під назвою «факультет фундаментальної медицини», а у 2008 році його назву змінено на «медичний факультет».

В теперішній час на факультеті функціонують 6 кафедр. Одна із найпотужніших – кафедра хірургічних хвороб, яка була заснована 23 лютого 1994 року.

Педагогічний склад, наукова та навчальна діяльність 

Колектив кафедри представлений 3 професорами, докторами медичних наук, 4 доцентами та 5 кандидатами медичних наук, викладачами найвищого рівня підготовки.

На кафедрі проведені та проводяться науково-дослідні роботи «Розробка малоінвазивних хірургічних операцій з використанням низьких температур для лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу, виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кишки», «Нові технології в комплексному лікуванні цукрового діабету», «Вивчення дії фізичних методів і морфофункціонального стану судин, тканин шлунку і тонкої та товстої кишок при їх дисекції та коагуляції в хірургії шлунково-кишкового тракту» результати та висновки яких знаходяться на світовому рівні.

На кафедрі увесь лекційний матеріал викладається з залученням мультимедійної техніки та іншої допоміжної техніки. В навчальному процесі передбачені такі активні форми навчання, як стислі реферативні доповіді за найбільш актуальними темами, новими класифікаціями, методиками дослідження та рекомендаціями по лікуванню захворювань; розбори складних та рідкісних клінічних випадків з демонстрацією результатів лабораторних та інструментальних досліджень хворих, що ґрунтуються на доказовій медицині. На кафедрі впроваджено комп’ютерне тестування на підсумкових заняттях, заліках, письмовій частині екзамену для більш глибокого освоєння матеріалу і підготовки до всеукраїнського ліцензійного іспиту КРОК-1 та КРОК-2.

На всіх дисциплінах кафедри передбачена самостійна робота студентів на клінічних базах та комп’ютерних класах факультету підключених до мережі INTERNET. Окрім питань, передбачених програмою, студентам пропонуються завдання самостійно опрацювати нові наукові періодичні видання, рекомендації Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, Європейських та Американських медичних товариств з подальшим оформленням матеріалу у вигляді мультимедійної демонстрації. Під час самостійної роботи викладачі кафедри надають студентам консультації та рекомендації по оформленню роботи.

На кафедрі функціонує студентське наукове товариство (СНТ). Студенти СНТ беруть активну участь в науковій роботі, разом із викладачами беруть активну участь в лікувальних заходах на клінічних базах кафедри, систематично беруть участь у проведенні міських, республіканських та міжнародних науково-практичних конференціях. Опубліковано 20 самостійних та у співавторстві з викладачами наукових публікацій.

Перелік курсів, тематичних планів, програм

На кафедрі викладаються курси "Загальна хірургія", "Хірургічні хвороби", “Факультетська хірургія”, “Госпітальна хірургія”, "Онкологія", "Дитяча хірургія", "Урологія", "Травматологія", "Офтальмологія", "Реаніматологія та інтенсивна терапія", "Оториноларингологія", "Стоматологія", "Нейрохірургія".

Досягнення кафедри (патенти, публікації, конференції)

Співробітники кафедри хірургічних хвороб є активними науковцями, авторами понад 300 друкованих праць, в тому числі 3 монографій, 15 методичних рекомендацій для лікарів та студентів, 16 патентів.

Співробітники кафедри розробляють і впроваджують в клінічну практику нові методи діагностики та лікування з використанням сучасних малоінвазивних технологій. Так, були впроваджені такі оперативні втручання з використанням лапароскопічних і ендоскопічних технологій: лапароскопічна холецистектомія, ендоскопічна папілосфінктеротомія з літотракцією, лапароскопічна ваготомія, лапароскопічна ксенотрансплантація культури кріоконсервованих острівцевих клітин підшлункової залози при цукровому діабеті, лапароскопічні операції при кістах печінки і підшлункової залози, лапароскопічна спленектомія, використання низьких температур при хірургічному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки і жовчнокам’яній хворобі, використання ультразвукового скальпеля в абдомінальній хірургії.

Щорічно співробітники кафедри беруть участь і доповідають результат наукових досліджень на науково-практичних конференціях, конгресах, з’їздах, що проводяться в Україні, країнах СНД і за кордоном.

Корисні посилання