Загальної практики-сімейної медицини

Історія

Кафедра цивільної оборони та підготовки медсестер організована у 1961 році.

У 1961–1975 роках кафедру очолював Герой Радянського Союзу генерал-майор В. І. Зайцев.

Протягом 27 років з грудня 1975 року кафедрою завідував полковник медичної служби, кандидат медичних наук, професор, хірург вищої категорії І.П. Булаєнко (1920–2002). До 1992 року навчання медсестер проводилося упродовж трьох років, з 1993 року ― два роки. По закінченні курсу студентки складали державний іспит і одержували посвідчення медичної сестри. З 1995 до 2001 року на кафедрі викладали предмет «безпека життєдіяльності».

З 2002 до 2009 рік кафедрою завідував професор, член-кореспондент міжнародної академії комп’ютерних наук і систем, з 2007 року декан медичного факультету Віктор Миколайович Савченко. Науковий напрям — фармакологія засобів, що впливають на функції гепатобіліарної системи; протиалергійних та цукрознижувальних засобів. Основні наукові праці пов’язані з вивченням впливу лікарських засобів на порушені функції внутрішніх органів. Отримані результати створили підґрунтя для утворення нових лікарських засобів для лікування гепатобіліарної системи, лікування алергійних станів та цукрового діабету.

У 2003 році кафедра була перейменована в кафедру цивільної оборони, медицини катастроф і основ медичних знань. Предмет «Цивільна оборона» викладається студентам в обсязі 54 годин в 9-ому семестрі, «Основи медичних знань» ― обсягом 140 аудиторних годин для студентів 3-х курсів, «Медицина катастроф» викладається іноземним студентам медичного факультету в обсязі 40 аудиторних годин.

З 2009 року по сьогодні кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Є. Я. Ніколенко.

Відповідно до рішення Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна від 29 грудня 2009 року кафедра реорганізована у кафедру загальної практики — сімейної медицини з підпорядкуванням кафедрі викладання предметів основ медичних знань та цивільної оборони.

Згідно з концепцією розвитку охорони здоров’я населення України, затвердженій Указом Президента України від 87 грудня 2000 року № 1313/2000, в якому пріоритетною є медична допомога населенню на засадах сімейної медицини. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року № 989 «Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я» робота кафедри спрямовується на реалізацію вищезазначених напрямків в системі додипломної освіти згідно з навчальним планом МОЗ України щодо підготовки студентів медичних закладів вищої освіти (наказ МОЗ України № 414 від 23.07.2007 р.)

Склад кафедри

На кафедрі працюють 1 доктор медичних наук, 9 кандидатів наук, 2 професори, 8 доцентів.

Наукова діяльність кафедри

Спільно з кафедрою фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій виконується НДР «Комплекс приладів реєстрації медичних та біологічних показників», проводяться наукові дослідження стану популяційного та індивідуального здоров‘я студентів, виявлення ранніх патологічних зрушень щодо подальшої їх корекції. Розроблено та впроваджено методологію проведення клініко-популяційного дослідження, а саме: оцінка популяційного та індивідуального здоров'я студентів, класифікація обстежених по групах ризику — виявлення контингенту високого рівня ризику, виявлення і модифікація патологічних зрушень: проведення серед осіб з високим рівнем ризику оздоровчих заходів — корекція факторів ризику, профілактика і лікування виявлених захворювань, впровадження підходів до формування масової мотивації здорового способу життя.

На кафедрі готується до планування дисертаційна робота на здобуття ступеня доктора медичних наук доцентом О. Г. Захаровим «Клініко-епідеміологічні аспекти професійної патології східного регіону» та дисертаційна робота на здобуття ступеня кандидата медичних наук «Характер імунологічних зрушень та їх значущість для ранньої діагностики та прогнозу важкості перебігу хронічних обструктивних захворювань легень». Працює науковий гурток, студенти-члени якого беруть участь у науково-практичних конференціях.

На кафедрі, керуючись навчальними планами, що створені на засадах Болонської системи, проводиться викладання предметів основ медичних знань та цивільної оборони.

Проводять лекційні та практичні заняття за курсами:

  • курс медицини катастроф,
  • курс основ медичних знань,
  • курс цивільної оборони,
  • курси реабілітаційного та естетичного масажу,
  • курси лікувальної фізичної культури,
  • курси естетичної косметології,
  • курси патронажу (основи медичних знань).

 

 

Корисні посилання