1992

Фотограф: Вікторія Якименко
Центральна наукова бібліотека університету

Створення загальноуніверситетської кафедри українознавства, що забезпечувала читання курсів історії України, етнографії, спецкурсів з історії Слобідської України тощо.


Вчена рада університету ухвалила рішення про перехід на багатоступеневу систему підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) на 8 факультетах. Проте рішення було відкладено.


Університет прийняв на баланс будинок в Харкові по вулиці Мироносицькій, 1. Після капітального ремонту до цього корпусу у 1993 році переведено економічний та соціологічний факультети.


Відкриття факультету фундаментальної медицини, який поновив підготовку медиків в університеті.


З метою полегшення впровадження наукових досягнень у виробництво створено асоціацію «ВАНАТЕТ», що поєднує фахівців з вакуумної науки, техніки та технології.


Центральна наукова бібліотека університету увійшла до офіційно затвердженого переліку культурних установ, що мають особливу громадську значущість.


Університет виступив засновником науково-виробничого об’єднання Українська Асоціація «Комп’ютерна медицина», яка була створена з метою поширення провадження комп’ютерних технологій в діагностику, лікувальний процес, профілактичну медицину та поліпшення медичного обслуговування громадян.

Корисні посилання