1877

Джерело: Центральний державний історичний архів України, м.Київ (ЦДІАК України), ф. 849, оп. 1, спр. 9, арк. 1 та зв.
Повідомлення ректора Київського університету Св. Володимира О. П. Матвєєва В. С. Іконникову про призначення останнього деканом історико-філологічного факультету університету

Відкриття Харківського історико-філологічного товариства.

Корисні посилання