Хронологія

1726

Переведення з Бєлгорода до Харкова Слов’яно-греко-латинської школи (з 1727 року — Харківський колегіум) — кузні студентських кадрів для майбутнього університету.

Джерело: Вікіпедія. Малюнок сучасника.
Харківський колегіум, будівля на зламі XVIII–XIX століття

1802

Перша відома документальна згадка про ідею відкриття університету в Харкові — лист В. Н. Каразіна до харківського священника Василя Фотієва.

Джерело: Unsplash

1803

Ухвалення спеціального законодавчого акту про основи нової системи освіти Російської імперії — «Попередні правила народної освіти», у якому було заявлено про намір Уряду створити новий університет у Харкові.

Джерело: Unsplash

1803–1804

Заснування нумізматичної колекції, ботанічного саду, хімічної лабораторії, фізичного кабінету, музичного та фехтувального класу майбутнього університету.

Джерело: Unsplash

1804

Затвердження Статуту Харківського університету, заснування університетської бібліотеки.

Фотограф: Вікторія Якименко
Університетська бібліотека

1805

Офіційне відкриття університету із чотирма відділеннями: моральних і політичних наук, словесних наук, фізичних і математичних наук, лікарських і медичних наук.

Джерело: Вікіпедія
Харківський Імператорський університет

1806–1808

Відкриття технологічного, зоологічного, мінералогічного кабінету, анатомічного театру, музею старожитностей.

Джерело: Unsplash

1807

Заснування музею природної історії та мінералогічного кабінету.

Джерело: Unsplash

1808

Відкриття астрономічного кабінету, що поклало початок систематичної діяльності в Україні з підготовки кадрів і наукових досліджень у галузі астрономії.

Фотограф: Вікторія Якименко
Фото із сучасного музею астрономії університету

1811

Організація при університеті трирічного педагогічного інституту для підготовки вчителів гімназій і повітових училищ.

Джерело: Unsplash

1812

Заснування з ініціативи викладачів університету першої харківської газети «Харківський тижневик».

Джерело: Unsplash

1814

Відкриття при університеті хірургічної та терапевтичної клінік.


Відкриття в університеті аматорського театру.

1818

Початок факультативного викладання польської мови та словесності, що посприяло розвитку слов’янознавства в університеті.

Джерело: Freepik.com

1820

Звернення Вченої ради університету до Міністерства освіти з проханням відновити практику запрошення на вакантні посади закордонних спеціалістів (з Австрійської імперії).

Джерело: Pixabay

1826

Початок систематизації та постійного поповнення колекції монет і медалей університетського мінц-кабінету.


Упорядкування зоологічного кабінету.

Монети з нумізматичної колекції

1827

Борис Дорн відродив сходознавство в університеті.

Джерело: Unsplash

1832

Викладачі організовували в університеті публічні лекції.

Джерело: Unsplash

1835

Ухвалення нового університетського Статуту, що змінив структуру навчально-наукового процесу: замість чотирьох відділень — три факультети (філософський, юридичний та медичний).

Джерело: Unsplash

1838

Створення при університеті закладу електричної терапії.


Кафедра ветеринарії виділилася в окреме ветеринарне училище, а згодом — в інститут.

Ветеринарний інститут (сучасний вигляд)

1850

Імператорським наказом в університеті засновано кафедру педагогіки. 


Перетворення відділень
університету на факультети.

Джерело: Unsplash

1852

При історико-філологічному факультеті почалися науково-літературні читання серед студентів із запрошенням сторонньої публіки.

Джерело: Unsplash

1856

Відновлення права університету відправляти найкращих випускників за кордон з метою підготовки до професорського звання.

Джерело: Unsplash

1858

Створення практичної гімнастичної школи
при Харківському університеті.

Джерело: Unsplash

1861

Створення комісії для впорядкування бібліотечного фонду та складання
друкованого систематичного каталогу.


Утворення медичного товариства.

Фотограф: Вікторія Якименко
Університетська бібліотека

1863

Підписання нового університетського Статуту.

Джерело: Unsplash

1864

Затвердження «Правил для завідування музеєм витончених мистецтв та старожитностей імператорського Харківського університету», що був створений на основі кабінету старожитностей.

Музей витончених мистецтв. Початок ХХ століття

1869

Заснування товариства природодослідників.

Джерело: Unsplash

1870

Затвердження загальних правил університетського викладання.

Джерело: Unsplash

1872

Створення товариства експериментальних наук, яке об’єднало хіміків, фізиків, фізіологів
та медиків.

Джерело: Unsplash

1873

Виникнення при університеті товариства медичних та фізико-хімічних наук.

Джерело: Unsplash

1877

Відкриття Харківського історико-філологічного товариства.

Джерело: Центральний державний історичний архів України, м.Київ (ЦДІАК України), ф. 849, оп. 1, спр. 9, арк. 1 та зв.
Повідомлення ректора Київського університету Св. Володимира О. П. Матвєєва В. С. Іконникову про призначення останнього деканом історико-філологічного факультету університету

1880

Виникнення історичного архіву при Харківському історико-філологічному товаристві, де на початку 1890-х років було зосереджено понад 52 000 справ.

Джерело: Unsplash

1883

Астрономічна обсерваторія почала діяти
на постійній основі.

Фотограф: Вікторія Якименко
Астрономічна обсерваторія в наш час

1884

Затвердження нового Статуту університету.

1886

Відкриття з ініціативи вчених Харківського Імператорського університету громадської бібліотеки
(нині — бібліотека імені В. Г. Короленка).

Джерело: newsmir.info,
Громадська бібліотека (нині — бібліотека імені В. Г. Короленка)

1892

При метеорологічному відділенні фізичного кабінету побудовано метеорологічну станцію.

Джерело: Freepik.com

1893

На базі медичної секції створено
товариство наукової медицини та гігієни.


Фізико-хімічна секція перетворилася
на товариство фізико-хімічних наук.

Джерело: Unsplash

1897

Створення товариства для допомоги нужденним студентам імператорського Харківського університету.

Джерело: Unsplash

1901

Виникнення при університеті юридичного товариства.


Затвердження «Тимчасових правил організації студентських установ», які дозволяли створення різноманітних студентських організацій рішенням керівництва навчальних закладів.

Джерело: Unsplash

1902

Завершення будівництва фундаментальної бібліотеки.


Проведення XII Археологічного з’їзду, найбільшого з тих, що проводили в Харкові
за всю його історію.

Етнографічний відділ виставки, присвяченої ХІІ Археологічному з’їзду

1903

Відкриття першого студентського гуртожитку.

Джерело: Kingkongphoto, Flickr

1905

Першим виборним ректором Харківського університету став професор ботаніки
Людвіг Васильович (Вільгельмович) Рейнгард.

Джерело: Вікіпедія
Людвіг Васильович (Вільгельмович) Рейнгард

1907

Відкриття пам’ятника В. Н. Каразіну
в університетському саду.

Українські пам’ятки, pslava.info
Пам’ятник В. Н. Каразіну [початок ХХ століття]

1910

Початок діяльності студентського симфонічного оркестру.

Джерело: Unsplash

1911–1914

Зведення корпусу для хіміків з аудиторіями
та лабораторіями.


Побудовано кілька будинків для клінік,
у яких проходили практику студенти медичного факультету.

Джерело: Unsplash

1920

Реорганізація Харківського університету: на базі юридичного факультету створено Інститут народного господарства, медичний факультет об’єднано з жіночим медичним факультетом, створено Академію теоретичних знань.

Джерело: Unsplash

1921

Академію теоретичних знань перетворено
на Інститут народної освіти (ХІНО).

Джерело: G.Sergeich, Flickr
Інститут народної освіти (ХІНО)

1922

Харківському інституту народної освіти (ХІНО) надано ім’я видатного українського вченого-мовознавця Олександра Потебні.

Джерело: Вікіпедія
Олександр Опанасович Потебня

1923

Початок викладання лекцій у Харківському інституті народної освіти (ХІНО) українською мовою.

Джерело: Freepik.com

1925

Остаточне рішення про відкриття факультету політичної освіти при Харківському інституті народної освіти (ХІНО).

Джерело: Unsplash

1927

Вихід у світ багатотиражки «Іновець»
(нині — газета «Харківський університет»).

Джерело: Українська Правда, форум
Екземпляр газети «Харківський університет», присвячений новим побудованим корпусам [7 вересня 1963 року]

1930

Ліквідація ХІНО, утворення на його основі Інституту соціального виховання, Харківського педагогічного інституту професійної освіти, Харківського фізико-хіміко-математичного інституту.


Зведення будинку кооперації
(нині — північний корпус університету).

З альбому «Из истории площади Свободы», the-past.inf.ua
Зведення будинку кооперації [кінець 20-х–початок 30-х років]

1933

Відновлення діяльності Харківського державного університету.

З альбому «Из истории площади Свободы», the-past.inf.ua
Університет [1930-ті роки]

1934

Відкриття при Харківському університеті вечірнього учительського інституту.


Зведення будинку проєктних організацій
(нині — головний корпус університету).

Фотограф: Вікторія Якименко

1936

Університету надано ім’я Олексія Максимовича Горького.

Джерело: Вікіпедія
Олексій Максимович Горький

1940

Організовано другий у Радянському Союзі музей дарвінізму і генетики.


Введено одноразову персональну підвищену стипендію з нагоди 135-річчя університету.


Відкрито міський лекторій.

Джерело: Freepik.com

1941

Створення батальйону добровольців із студентів та викладачів.


Існування університету як Об’єднаного українського державного університету.

Фотограф: Вікторія Якименко

1943

Початок навчання в університеті
після визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

З альбому «Из истории площади Свободы», the-past.inf.ua
Німецько-фашистські загарбники біля університету [лютий–березень 1943 року]

1948

Затвердження нового навчального плану
та Статуту Харківського університету.


Відкриття військової кафедри.


Завершення відновлення університету.

Джерело: Unsplash

1950

Університет почав підготовку фахівців для країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки.

Джерело: Unsplash

1951

Ухвалення рішення про передання Харківському університету Будинку проєктів.

Фотограф: Вікторія Якименко
Головний корпус університету [у минулому Будинок проєктів]

1952

Відкриття в університеті радіотехнічного факультету, одного з перших у СРСР.

Джерело: Unsplash

1955

Нагородження університету орденом Трудового Червоного Прапора Президії Верховної Ради СРСР у зв’язку з 150-річчям від дня заснування.

Джерело: Вікіпедія
Орден Трудового Червоного Прапора Президії Верховної Ради СРСР

1957

Переїзд факультетів до відновленого
й реконструйованого Будинку проєктів, переданого університету.

Будинок проєктів, переданий університету

1958

Пам’ятник В. Н. Каразіну встановлено зліва
від нинішнього головного корпусу,
у саду імені Т. Г. Шевченка.

Колекція
Пам’ятник В. Н. Каразіну

1959

Спорудження в саду імені Т. Г. Шевченка стадіону з тенісними кортами університету
(нині — «Унікорт»).

Фотограф: Вікторія Якименко
Каразінській «Унікорт» у наш час

1961

Створення в університеті підготовчого факультету для іноземних громадян.

Джерело: Unsplash

1963

Урочисте відкриття нового комплексу Державного університету імені О. М. Горького
в минулому — Будинку проєктів, відновленого
й реконструйованого після війни.

Фотограф: Вікторія Якименко
Головний корпус університету [у минулому — Будинок проєктів]

1969

Організація підготовчого відділення для молоді
з виробничим стажем.

Джерело: Unsplash

1972

Початок роботи музею природи
Харківського державного університету.

Фотограф: Вікторія Якименко
Музей природи

1980

Нагородження університету орденом Дружби народів у зв’язку з 175-річчям від дня заснування і великим внеском у справу підготовки іноземних громадян та орденом Кирила і Мефодія (Болгарська Народна Республіка) за заслуги
в справі розвитку болгаристики та славістики.

Джерело: Вікіпедія
Орден Дружби народів

1983

Розпочалось будівництво критого тенісного комплексу.

Джерело: Unsplash

1992

Створення загальноуніверситетської кафедри українознавства, що забезпечувала читання курсів історії України, етнографії, спецкурсів історії Слобідської України тощо.


Вчена рада університету ухвалила рішення про перехід на багатоступеневу систему підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) на 8 факультетах. Проте рішення було відкладено.


Університет прийняв на баланс будинок в Харкові по вулиці Мироносицькій, 1. Після капітального ремонту до цього корпусу у 1993 році переведено економічний та соціологічний факультети.


Відкриття факультету фундаментальної медицини, який поновив підготовку медиків
в університеті.


З метою полегшення впровадження наукових досягнень у виробництво створено асоціацію «ВАНАТЕТ», що поєднує фахівців з вакуумної науки, техніки та технології.


Центральна наукова бібліотека університету увійшла до офіційно затвердженого переліку культурних установ, що мають особливу громадську значущість.


Університет виступив засновником науково-виробничого об’єднання Українська Асоціація «Комп’ютерна медицина», яка була створена
з метою поширення провадження комп’ютерних технологій у діагностику, лікувальний процес, профілактичну медицину та поліпшення медичного обслуговування громадян.

Фотограф: Вікторія Якименко
Центральна наукова бібліотека університету

1993

На базі університету почав діяти Державний університетський ліцей, спрямований
на професійну підготовку учнів
з фундаментальних галузей науки; рання допрофесійна спеціалізація та орієнтація учнів для їх подальшого навчання
в закладах вищої освіти.


Надання Харківському університету ліцензії
на право здійснення освітньої діяльності
за найвищим (четвертим) рівнем акредитації.


Харківський державний університет
імені О. М. Горького перейменовано
на Харківський державний університет.

Фотограф: Вікторія Якименко
Сучасний університет

1995

Святкування 190-річчя Харківського державного університету. Центральною подією свята стало відкриття меморіальної дошки на честь засновника Харківського університету
В. Н. Каразіна.


Ухвалення Статуту Харківського державного університету. Статут показував нові економічні, соціальні та ідеологічні реалії, що виникли
після проголошення незалежності України.

Джерело: mistaUA
Меморіальна дошка на честь В. Н. Каразіна

1996

За сприяння Міжнародної ради з наукових дослідів та обмінів “IREX” (США) у бібліотеці університету організовано перший
серед університетських бібліотек України
центр відкритого доступу до мережі Інтернет.


Тенісний клуб «Унікорт» перетворено
на підрозділ університету.


Відновлення традиції надання почесних звань «Заслужений професор ХДУ» та «Почесний доктор ХДУ».

1997

Створення при університеті Міжнародного центру оцінки впливу на довкілля — осередку науково-методичної, навчальної та консультативної підтримки освітян та практиків екологічного спрямування.

Джерело: Unsplash

1998

Встановлено меморіальну дошку, присвячену Василю Назаровичу Каразіну з нагоди 225-річчя від дня його народження (вул. Університетська, 16).


Відкриття музею пам’яті В. Н. Каразіна
та закладення парку, де встановлено бюст засновнику університету (с. Кручик).


Перехід до ступеневої підготовки фахівців,
що в цілому завершився у 2002 році. Відтоді здійснюється масовий випуск магістрів
на більшості факультетів.


На базі археологічної колекції університету створено музей археології та етнографії Слобідської України.


Університет поновив своє членство в одній
із найпрестижніших міжнародних організацій — Міжнародній асоціації університетів.

Фотограф: Вікторія Якименко
Музей археології та етнографії Слобідської України

1999

Підписання Указу Президента України
«Про надання статусу національного Харківському державному університету».


Університет отримав ім’я свого засновника —
В. Н. Каразіна.

Фотограф: Вікторія Якименко

2000

Створення факультету психології у складі трьох кафедр: психології, прикладної психології
та педагогіки.


Студенти університету взяли участь
в Олімпійських іграх у Сіднеї.

Джерело: Unsplash

2001

Міжнародний астрономічний союз надав планеті № 15898 ім’я “Kharasterteam” на честь групи дослідників астероїдів, яка працює
в астрономічній обсерваторії університету.


Створення фізико-енергетичного факультету
з метою підготовки фахівців з фундаментальних проблем традиційних та новітніх технологій отримання, перетворення та використання енергії.


Створення філософського факультету, факультету комп’ютерних наук.


З метою вшанування пам’яті В. Н. Каразіна наказом ректора затверджено іменувати наукові конференції університету «Каразінськими читаннями».

Фотограф: Вікторія Якименко
Астрономічна обсерваторія університету

2002

Створення науково-дослідного інституту астрономії — багатопрофільної наукової організації, що проводить дослідження низки актуальних напрямів сучасної астрономії.

Фотограф: Вікторія Якименко
Науково-дослідний інститут астрономії

2003

Президентом Харківського територіального відділення МАН України обрано ректора університету, професора В. С. Бакірова.


Університет отримав статус самоврядованого (автономного) державного вищого навчального закладу України, який має право самостійно визначати пріоритетні напрями та форми науково-педагогічної діяльності, створювати факультети, навчально-наукові, науково-дослідні інститути.


Затверджено склад Наглядової ради Харківського університету, головою якої став завідувач відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України, академік П. Т. Тронько.


Університет внесено до Світового довідника вищих медичних навчальних закладів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Міжнародного довідника Фундації охорони здоров’я медичної освіти (США).

Джерело: Вікіпедія
Ректор університету, професор В. С. Бакіров

2004

Університет став індивідуальним членом Європейської асоціації університетів.


Створення університетського академічного хору, до складу якого увійшло майже 100 студентів.


Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.


Відновлення юридичного факультету у складі трьох кафедр — державно-правових дисциплін, кримінально-правових дисциплін, цивільно-правових дисциплін.


Перенесення пам’ятника засновнику університету В. Н. Каразіну до центрального входу в університет.


Святкування 200-річчя університету: запалено смолоскип — вогонь знань, що палав
біля пам’ятника В. Н. Каразіну, після чого його рознесено по факультетах.

Фотограф: Вікторія Якименко
Пам’ятник засновнику університету В. Н. Каразіну

2005

Мала планета 10685, відкрита американським астрономом Едвардом Боуеллом, отримала назву “Kharkivuniver”, на честь 200-річчя університету.


Вручення ректору В. С. Бакірову золотої медалі імені М. Дринова — найвищої нагороди Болгарської академії наук з нагоди 200-річчя університету.


Створення факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.


Створення інституту математики,
механіки та інформатики; інституту соціології,
психології та права на базі соціологічного, юридичного факультетів та факультету психології.

Джерело: Unsplash

2006

Відкриття центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова.


Відкриття на другому поверсі головного корпусу пам’ятної дошки з іменами викладачів
і вихованців університету, які загинули
на фронтах Другої світової війни.

Джерело: Вікіпедія
Марин Дринов

2007

Створення екологічного факультету.

Джерело: Unsplash

2008

Створення міжфакультетського центру краєзнавства за підтримки Всеукраїнської спілки краєзнавців.


Створення науково-дослідного інституту соціально-гуманітарних досліджень.


Підписання договору про відкриття
в університеті інституту Конфуція, спрямованого
на розповсюдження китайської мови,
філософії та культури.


Гербарій університету, що є одним із найстаріших у країні, отримав статус національного надбання України.

Гербарій університету

2009

Розпочав роботу унікальний супутниковий телескоп електронів і протонів СТЕП-Ф, розроблений і виготовлений фахівцями університету.

Джерело: Національна академія наук України, стаття «Супутниковий телескоп електронів і протонів СТЕП-Ф наукового космічного проєкту “Коронас-Фотон”»
Супутниковий телескоп електронів і протонів СТЕП-Ф наукового космічного проєкту «Коронас-Фотон»

2010

Надання університету статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного університету.


Університет прийнято асоційованим членом
до Асоціації Європейської мережі ядерної освіти.


Створення об’єднання фізкультурно-спортивних підрозділів «Навчально-спортивний центр університету».


Відкриття пам’ятників видатним науковцям, професорам університету — математику Олександру Ляпунову та історику Дмитру Багалію.

Фотограф: Вікторія Якименко
Пам’ятник історику Дмитру Багалію

2011

Створення українсько-польського академічного центру науки та культури з метою всебічного розвитку зв’язків університету з Республікою Польща.


Університет нагороджено Орденом Дружби, нагородою Соціалістичної Республіки В’єтнам
за великий внесок у зміцнення та розвиток солідарності між В’єтнамом та Україною.


Встановлення пам’ятника на честь астрономів університету, які загинули в роки Другої світової війни.


Відкриття меморіальної дошки, присвяченої пам’яті українського поета, письменника, літературознавця, почесного доктора університету І. Я. Франка.


Створення центру вебкомунікацій з метою забезпечення представленості університету
в мережі Інтернет.


Створення навчально-дослідного центру міждисциплінарного прогнозування суспільного розвитку для проведення спільних
досліджень і реалізації освітніх програм.

Джерело: Вікіпедія
Пам'ятник загиблим у роки Другої світової війни астрономам

2012

Відкриття при університеті нового центру сучасного мистецтва — «ЄрміловЦентр».


Університет став членом Європейської мережі освіти в галузі керованого термоядерного синтезу (FUSENET).


Відкриття першої черги сонячної електростанції, яка стала першим проєктом у межах програми енергоощадження серед закладів вищої освіти України.


Відкриття центру міжнародного співробітництва.

Джерело: Сайт YermilovCentre, yermilovcentre.org
ЄрміловЦентр

2013

Відкриття українсько-індійського
та українсько-африканського академічних центрів.


Університет став учасником асоціації вищих навчальних закладів та наукових установ — «Проблемна ключова лабораторія фізики високих енергій».

Джерело: Офіційний веб-сайт Харківської обласної державної адміністрації
Відкриття українсько-індійського академічного центру

2014

Університет увійшов до списку 500 найкращих університетів світу за дослідженням QS World University Rankings.

Джерело: Вікіпедія

2015

Відкриття українсько-франкофонного академічного центру.

2016

Відкриття аудиторії імені Фрітьйофа Нансена.


Підписання меморандуму з ІТ-кластером.


Відкриття меморіальної дошки видатному фізику Іллі Залюбовському.


Студентка університету Марина Литовченко стала бронзовою призеркою Паралімпіади–2016 у Ріо-де-Жанейро.

Фотограф: Вікторія Якименко
Меморіальна дошка фізику Іллі Залюбовському

2017

Відкриття нового корпусу науково-дослідного інституту астрономії й кафедри
астрономії та космічної інформатики університету.


Створення Кодексу цінностей Каразінського університету.


Відкриття меморіальної дошки студентам
та вихованцям університету — героям АТО.


Підписано Меморандум про співпрацю між Каразінським університетом та Харківським тракторним заводом.


Створено Раду іноземних студентів університету.


Відкриття пам’ятника
Петру Гулаку-Артемовському.


Створення університетської медіастудії.


Каразінський університет встановив рекорд України на найбільш масове виконання духовного гімну «Молитва за Україну» вихованця Каразінського університету, композитора
Миколи Лисенка.

Фотограф: Вікторія Якименко
Пам’ятник Петру Гулаку-Артемовському

2018

Відкриття міжнародного центру мовної сертифікації.


Створено каразінський олімпійський осередок.


Відкриття студентського простору нового формату “Karazin Student Hall”.

Фотограф: Вікторія Якименко
Karazin Student Hall

2019

У Каразінському університеті відкрили перший у Харківській області центр підтримки технологій та інновацій (TISC).

Фотограф: Вікторія Якименко

2020

Святкування 175-річчя від дня народження вихованця університету, лауреата Нобелівської премії Іллі Мечникова.


Святкування 216-ї річниці від дня заснування університету.

Джерело: Волинські новини. Медицина
Корисні посилання