Хронологія

1726

Переведення з Білгорода до Харкова Слав’яно-греко-латинської школи (згодом — Харківський колегіум) — кузні студентських кадрів для майбутнього університету.

Джерело: Вікіпедія. Малюнок сучасника.
Харківський колегіум, будівля на зламі XVIII–XIX століття

1802

Виступ Василя Каразіна перед слобідсько-українським дворянством з презентацією плану улаштування Харківського університету. Розпочато збір пожертв на майбутній університет.

Джерело: Unsplash

1803

Створення Харківського навчального округу, центром якого мав стати новий Харківський університет.

Джерело: Unsplash

1803–1804

Заснування нумізматичної колекції, хімічної лабораторії, фізичного кабінету, музичного та фехтувального класів, Ботанічного саду, бібліотеки, типографії майбутнього університету.

Джерело: Unsplash

1804

Затвердження Статуту Харківського університету.

Фотограф: Вікторія Якименко
Університетська бібліотека

1805

Офіційне відкриття університету із 4 відділеннями: моральних і політичних наук, словесних наук, фізичних і математичних наук, лікарських і медичних наук.

Джерело: Вікіпедія
Харківський Імператорський університет

1806–1808

Відкриття технологічного, зоологічного, мінералогічного кабінетів, анатомічного театру, музею старожитностей.

Джерело: Unsplash

1807

Заснування Музею природної історії і мінералогічного кабінету.

Професор Харківського університету П. М. Шумлянський здійснив першу у світі спробу запровадження української мови в навчальний процес, прочитавши вступну лекцію з дієтетики українською мовою.

Джерело: Unsplash

1808

Відкриття астрономічного кабінету, що поклало початок систематичної діяльності в Україні з підготовки кадрів і наукових досліджень в галузі астрономії.

Фотограф: Вікторія Якименко
Фото із сучасного музею астрономії університету

1811

Організація при університеті трирічного педагогічного інституту для підготовки вчителів гімназій і повітових училищ.

Джерело: Unsplash

1812

Заснування з ініціативи викладачів університету першої харківської газети «Харківський тижневик».

Джерело: Unsplash

1814

Відкриття при університеті хірургічної і терапевтичної клінік. 


Виникнення в університеті аматорського театру.

1816

В типографії Харківського університету почав виходити «Український вісник» – перший український літературно-мистецький, науковий і громадсько-політичний щомісячний часопис. 


В типографії Харківського університету розпочалося видання гумористично-сатиричного журналу «Харківський Демокрит». На шпальтах цього часопису його засновник В. Г. Маслович вперше з-поміж харківських літераторів опублікував твори українською мовою («Від’їзд студента на учительство в Олешки» та ін.).

1818

Початок факультативного викладання польської мови та словесності, що посприяло розвитку слов’янознавства в університеті.

Джерело: Freepik.com

1820

Звернення Вченої Ради університету до Міністерства освіти з проханням відновити практику запрошення на вакантні посади закордонних спеціалістів (з Австрійської імперії).

Джерело: Pixabay

1826

Початок систематизації та постійного поповнення колекції монет і медалей університетського мінц-кабінету.


Упорядкування зоологічного кабінету.

Монети з нумізматичної колекції

1827

Професор Борис Дорн відродив сходознавство в університеті.

Джерело: Unsplash

1832

Викладачі організовували в університеті публічні лекції.

Джерело: Unsplash

1835

Ухвалення нового університетського Статуту, що змінив структуру навчально-наукового процесу: замість 4 відділень — 3 факультети (філософський, юридичний та медичний).

Джерело: Unsplash

1838

Створення при університеті закладу електричної терапії. 


Кафедра ветеринарії виділилася в окреме ветеринарне училище, а згодом в окремий Інститут.

Ветеринарний інститут (сучасний вигляд)

1850

В університеті було засновано кафедру педагогіки


Перетворення відділень університету в факультети.

Джерело: Unsplash

1852

При історико-філологічному факультеті почалися науково-літературні читання серед студентів із запрошенням сторонньої публіки.

Джерело: Unsplash

1856

Відновлення права університету відправляти найкращих випускників за кордон з метою підготовки до професорського звання.

Джерело: Unsplash

1858

Створення практичної гімнастичної школи при Харківському університеті.

Джерело: Unsplash

1861

Створення комісії для впорядкування бібліотечного фонду та складання друкованого систематичного каталогу


Утворення Медичного товариства.

Фотограф: Вікторія Якименко
Університетська бібліотека

1863

Підписання нового університетського Статуту.

Джерело: Unsplash

1864

Затвердження «Правил для завідування Музеєм витончених мистецтв та старожитностей імператорського Харківського університету», що був створений на основі кабінету старожитностей.

Музей витончених мистецтв. Початок ХХ століття

1869

Заснування Товариства природодослідників.

Джерело: Unsplash

1870

Затвердження загальних правил університетського викладання.

Джерело: Unsplash

1872

Створення Товариства експериментальних наук, яке об’єднало хіміків, фізиків, фізіологів та медиків.

Джерело: Unsplash

1873

Виникнення при університеті товариства медичних та фізико-хімічних наук.

Джерело: Unsplash

1877

Відкриття Харківського історико-філологічного товариства.

Джерело: Центральний державний історичний архів України, м.Київ (ЦДІАК України), ф. 849, оп. 1, спр. 9, арк. 1 та зв.
Повідомлення ректора Київського університету Св. Володимира О. П. Матвєєва В. С. Іконникову про призначення останнього деканом історико-філологічного факультету університету

1880

Виникнення Історичного архіву при Харківському історико-філологічному товаристві, де на початку 1890-х років було зосереджено понад 52 000 справ.

Джерело: Unsplash

1881

Створення колективу університетського оркестру (нині – Karazin Orchestra).

1883

Астрономічна обсерваторія почала діяти на постійній основі.

Фотограф: Вікторія Якименко
Астрономічна обсерваторія в наш час

1884

Затвердження нового Статуту університету.

1886

Відкриття за ініціативою вчених Харківського Імператорського університету громадської бібліотеки (нині бібліотека імені В. Г. Короленка).

Джерело: newsmir.info,
Громадська бібліотека (нині — бібліотека імені В. Г. Короленка)

1892

При метеорологічному відділенні фізичного кабінету побудовано метеорологічну станцію.

Джерело: Freepik.com

1893

На базі медичної секції створено Товариство наукової медицини та гігієни.


Фізико-хімічна секція перетворилася на Товариство фізико-хімічних наук.

Джерело: Unsplash

1897

Створення товариства для допомоги нужденним студентам Харківського університету.

Джерело: Unsplash

1901

Виникнення при університеті юридичного товариства.


Затвердження «Тимчасових правил організації студентських установ», які дозволяли створення різноманітних студентських організацій рішенням керівництва навчальних закладів.

Джерело: Unsplash

1902

Завершення будівництва фундаментальної бібліотеки. 


Проведення XII Археологічного з’їзду, найбільшого з тих, що проводились у Харкові за всю його історію.

Етнографічний відділ виставки, присвяченої ХІІ Археологічному з’їзду

1903

Відкриття першого студентського гуртожитку.

Джерело: Kingkongphoto, Flickr

1905

Першим виборним ректором Харківського університету став професор ботаніки Людвіг Васильович (Вільгельмович) Рейнгард.

Джерело: Вікіпедія
Людвіг Васильович (Вільгельмович) Рейнгард

1907

Відкриття пам’ятника В. Н. Каразіну в Університетському саду.


Рада Харківського університету одноголосно підтримала пропозицію історико-філологічного факультету порушити клопотання щодо заснування в університеті двох нових кафедр з української історії та мови.


Професор історико-філологічного факультету М. Ф. Сумцов першим почав читати курс лекцій українською мовою.

Українські пам’ятки, pslava.info
Пам’ятник В. Н. Каразіну [початок ХХ століття]

1910

Початок діяльності студентського симфонічного оркестру.

Джерело: Unsplash

1911–1914

Зведення корпусу для хіміків з аудиторіями та лабораторіями.


Побудовано кілька будинків для клінік, у яких проходили практику студенти медичного факультету.

Джерело: Unsplash

1920

Реорганізація Харківського університету: його перетворено на Академію теоретичних знань.


На базі юридичного факультету створено Харківський інститут народного господарства.


Медичний факультет об’єднано з жіночим медичним факультетом, внаслідок чого утворена Харківська медична академія.

Джерело: Unsplash

1921

Академію теоретичних знань перетворено на Інститут народної освіти (ХІНО).

Джерело: G.Sergeich, Flickr
Інститут народної освіти (ХІНО)

1922

Харківському інституту народної освіти (ХІНО) надано ім’я видатного українського вченого-мовознавця Олександра Потебні.

Джерело: Вікіпедія
Олександр Опанасович Потебня

1923

Початок викладання лекцій у Харківському інституті народної освіти (ХІНО) українською мовою.

Джерело: Freepik.com

1925

Остаточне рішення про відкриття факультету політичної освіти при Харківському інституті народної освіти (ХІНО).

Джерело: Unsplash

1927

Вихід у світ багатотиражки «Іновець» (потім перейменовано –  «Харківський університет», після ребрендингу під час війни у 2023 році – газета «Каразінський університет»).

Джерело: Українська Правда, форум
Екземпляр газети «Харківський університет», присвячений новим побудованим корпусам [7 вересня 1963 року]

1930

Ліквідація ХІНО, утворення на його основі Інституту соціального виховання, Харківського педагогічного інституту професійної освіти, Харківського фізико-хіміко-математичного інституту.


Тривала забудова сучасного майдану Свободи в Харкові, створювався її неповторний архітектурний ансамбль. Велося зведення Будинку проєктних організацій (нині — Головний корпус університету) та Будинку кооперації (нині — Північний корпус університету).

З альбому «Из истории площади Свободы», the-past.inf.ua
Зведення будинку кооперації [кінець 20-х–початок 30-х років]

1933

Відновлення діяльності Харківського державного університету.

З альбому «Из истории площади Свободы», the-past.inf.ua
Університет [1930-ті роки]

1934

Відкриття при Харківському університеті вечірнього учительського інституту.

Фотограф: Вікторія Якименко

1936

Університету надано ім’я О. М. Горького.

Джерело: Вікіпедія
Олексій Максимович Горький

1940

В Харківському університеті організовано музей дарвінізму і генетики.


Введено одноразову персональну підвищену стипендію з нагоди 135-річчя університету.


Відкрито міський лекторій.

Джерело: Freepik.com

1941

Створення батальйону добровольців зі студентів та викладачів. 


Функціонування університету у структурі Об’єднаного Українського державного університету у м. Кзил-Орда (Казахстан).

Фотограф: Вікторія Якименко

1943

Початок навчання в реевакуйованому університеті після визволення Харкова від нацистських загарбників.

З альбому «Из истории площади Свободы», the-past.inf.ua
Німецько-фашистські загарбники біля університету [лютий–березень 1943 року]

1948

Затвердження нового навчального плану та Статуту Харківського університету.


Створення відділення ядерної фізики на фізико-математичному факультеті.


Відкриття військової кафедри.


Завершення післявоєнного відновлення університету.

Джерело: Unsplash

1950

Університет почав підготовку фахівців для країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки.

Джерело: Unsplash

1951

Ухвалення рішення про передачу Харківському університету Будинку проєктів.

Фотограф: Вікторія Якименко
Головний корпус університету [у минулому Будинок проєктів]

1952

Відкриття в університеті радіофізичного факультету, одного з перших в Україні.

Джерело: Unsplash

1957

Переїзд факультетів Харківського університету у відновлений і реконструйований Будинок проєктів.

Створено першу в Україні кафедру радіовимірювань на радіофізичному факультеті.

Будинок проєктів, переданий університету

1958

Пам’ятник В. Н. Каразіну встановлено зліва від нинішнього Головного корпусу, у Саду імені Т. Г. Шевченка.


В обчислювальному центрі університету пущена перша в Харкові електронно-обчислювальна машина.

Колекція
Пам’ятник В. Н. Каразіну

1959

Спорудження в Саду імені Т. Г. Шевченка стадіону з тенісними кортами університету (нині — «Унікорт»).

Фотограф: Вікторія Якименко
Каразінській «Унікорт» у наш час

1960

У Харківському університеті відновлено факультет іноземних мов.

1961

Створення в університеті підготовчого факультету для іноземних громадян.

Джерело: Unsplash

1962

В університеті створено фізико-технічний факультет.

1963

Урочисте відкриття нового комплексу Харківського державного університету імені О. М. Горького в колишньому Будинку проєктів, відновленого і реконструйованого після Другої світової війни.

Фотограф: Вікторія Якименко
Головний корпус університету [у минулому — Будинок проєктів]

1967

В університеті запроваджена система підвищення кваліфікації викладачів.

1969

Організація підготовчого відділення для молоді з виробничим стажем.

Джерело: Unsplash

1972

Початок роботи Музею природи Харківського державного університету.

Фотограф: Вікторія Якименко
Музей природи

1980

Нагородження Харківського університету орденом Кирила і Мефодія (Болгарія) за заслуги у справі розвитку болгаристики та славістики.

1983

Розпочалось будівництво критого тенісного комплексу.

Джерело: Unsplash

1992

Створення загальноуніверситетської кафедри українознавства, що забезпечувала читання курсів історії України, етнографії, спецкурсів з історії Слобідської України тощо.


Вчена рада університету ухвалила рішення про перехід на багатоступеневу систему підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) на 8 факультетах. Проте рішення було відкладено.


Університет прийняв на баланс будинок в Харкові по вулиці Мироносицькій, 1. Після капітального ремонту до цього корпусу у 1993 році переведено економічний та соціологічний факультети.


Відкриття факультету фундаментальної медицини, який поновив підготовку медиків в університеті.


З метою полегшення впровадження наукових досягнень у виробництво створено асоціацію «ВАНАТЕТ», що поєднує фахівців з вакуумної науки, техніки та технології.


Центральна наукова бібліотека університету увійшла до офіційно затвердженого переліку культурних установ, що мають особливу громадську значущість.


Університет виступив засновником науково-виробничого об’єднання Українська Асоціація «Комп’ютерна медицина», яка була створена з метою поширення провадження комп’ютерних технологій в діагностику, лікувальний процес, профілактичну медицину та поліпшення медичного обслуговування громадян.

Фотограф: Вікторія Якименко
Центральна наукова бібліотека університету

1993

На базі університету почав діяти Державний університетський ліцей, спрямований на професійну підготовку учнів з фундаментальних галузей науки; рання допрофесійна спеціалізація та орієнтація учнів для їх подальшого навчання у вищих навчальних закладах.


Надання Харківському університету ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за найвищим (четвертим) рівнем акредитації.


Харківський державний університет імені О. М. Горького було перейменовано в Харківський державний університет.

Фотограф: Вікторія Якименко
Сучасний університет

1995

Святкування 190-річчя Харківського державного університету. Центральною подією свята стало відкриття меморіальної дошки на честь засновника Харківського університету В. Н. Каразіна.


Ухвалення Статуту Харківського державного університету. Статут відображав нові економічні, соціальні та ідеологічні реалії, що виникли після проголошення незалежності України.

Джерело: mistaUA
Меморіальна дошка на честь В. Н. Каразіна

1996

За сприяння Міжнародної ради з наукових дослідів та обмінів «IREX» (США) у бібліотеці університету було організовано перший серед бібліотек ЗВО України Центр відкритого доступу до мережі інтернет.


Тенісний клуб «Унікорт» було перетворено на підрозділ університету.


Відновлення традиції присвоєння почесних звань «Заслужений професор ХДУ» та «Почесний доктор ХДУ».

1997

Створення при університеті Міжнародного центру оцінки впливу на довкілля, який являє собою осередок науково-методичної, навчальної та консультативної підтримки освітян та практиків екологічного спрямування.

Джерело: Unsplash

1998

Встановлено меморіальну дошку, присвячену Василю Назаровичу Каразіну з нагоди 225-річчя з дня його народження (вул. Університетська, 16).


Відкриття музею пам’яті В. Н. Каразіна та закладення парку, де встановлено бюст засновнику університету (с. Кручик).


Перехід до ступеневої підготовки фахівців, що в цілому завершився у 2002 році. Відтоді здійснюється масовий випуск магістрів на більшості факультетів.


На базі археологічної колекції університету створено Музей археології та етнографії Слобідської України.


Університет поновив своє членство в одній із найпрестижніших міжнародних організацій — Міжнародній асоціації університетів.

Фотограф: Вікторія Якименко
Музей археології та етнографії Слобідської України

1999

Підписання Указу Президента України «Про надання статусу національного Харківському державному університету».


Університет отримав ім’я свого засновника — В. Н. Каразіна.

Фотограф: Вікторія Якименко

2000

Створення факультету психології у складі трьох кафедр; психології, прикладної психології та педагогіки.


Студенти університету взяли участь в Олімпійських іграх у Сіднеї.

Джерело: Unsplash

2001

Міжнародний Астрономічний Союз надав планеті № 15898 ім’я "Kharasterteam" на честь групи дослідників астероїдів, яка працює в астрономічній обсерваторії університету.


Створення фізико-енергетичного факультету з метою підготовки фахівців з фундаментальних проблем традиційних та новітніх технологій отримання, перетворення та використання енергії.


Створення філософського факультету.


Створення факультету комп’ютерних наук.


З метою вшанування пам’яті В. Н. Каразіна наказом ректора затверджено іменувати наукові конференції університету «Каразінськими читаннями».

Фотограф: Вікторія Якименко
Астрономічна обсерваторія університету

2002

Створення Науково-дослідного інституту астрономії — багатопрофільної наукової організації, що проводить дослідження цілого ряду актуальних напрямків сучасної астрономії.

Фотограф: Вікторія Якименко
Науково-дослідний інститут астрономії

2003

Президентом Харківського територіального відділення МАН України обрано ректора університету, професора В. С. Бакірова.


Університет отримав статус самоврядованого (автономного) державного вищого навчального закладу України, який має право самостійно визначати пріоритетні напрями і форми науково-педагогічної діяльності, створювати факультети, навчально-наукові, науково-дослідні інститути.


Затверджено склад Наглядової ради Харківського університету, головою якої став завідувач відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України, академік П. Т. Тронько.


Університет було внесено до Світового довідника вищих медичних навчальних закладів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Міжнародного довідника Фундації охорони здоров’я медичної освіти (США).

Джерело: Вікіпедія
Ректор університету, професор В. С. Бакіров

2004

Університет став індивідуальним членом Європейської асоціації університетів.


Відновлення юридичного факультету у складі трьох кафедр — державно-правових дисциплін, кримінально-правових дисциплін, цивільно-правових дисциплін.


Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.


Створення університетського академічного хору, до складу якого увійшло майже 100 студентів.


Перенесення пам’ятника засновнику університету В. Н. Каразіну до центрального входу в університет.


Святкування 200-річчя університету: було запалено смолоскип — вогонь знань, що палав біля пам’ятника В. Н. Каразіну, після чого його було рознесено по факультетах.

Фотограф: Вікторія Якименко
Пам’ятник засновнику університету В. Н. Каразіну

2005

Мала планета 10685, відкрита американським астрономом Едвардом Боуеллом, отримала назву "Kharkivuniver", на честь 200-річчя університету.


Вручення ректору В. С. Бакірову золотої медалі імені М. Дрінова — найвищої нагороди Болгарської академії наук з нагоди 200-річчя університету.


Створення факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.


Створення Інституту математики, механіки та інформатики; Інституту соціології, психології та права на базі соціологічного, юридичного факультетів та факультету психології.

Джерело: Unsplash

2006

Відкриття Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова.


Відкриття на другому поверсі головного корпусу пам’ятної дошки з іменами викладачів і вихованців університету, які загинули на фронтах Другої світової війни.

Джерело: Вікіпедія
Марин Дринов

2007

Створення екологічного факультету.

Джерело: Unsplash

2008

Створення міжфакультетського Центру краєзнавства за підтримки Всеукраїнської спілки краєзнавців.


Створення Науково-дослідного інституту соціально-гуманітарних досліджень.


Підписання договору про відкриття в університеті Інституту Конфуція, спрямованого на розповсюдження китайської мови, філософії та культури.


Гербарій університету, що є одним з найстаріших у країні, отримав статус національного надбання України.

Гербарій університету

2009

Розпочав роботу унікальний супутниковий телескоп електронів і протонів СТЕП-Ф, що було розроблено і виготовлено фахівцями університету.

Джерело: Національна академія наук України, стаття «Супутниковий телескоп електронів і протонів СТЕП-Ф наукового космічного проєкту “Коронас-Фотон”»
Супутниковий телескоп електронів і протонів СТЕП-Ф наукового космічного проєкту «Коронас-Фотон»

2010

Надання університету статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного університету.


Університет прийнято до Асоціації Європейської мережі ядерної освіти як асоційований член.


Створення об’єднання фізкультурно-спортивних підрозділів «Навчально-спортивний центр університету».


Відкриття пам’ятників видатним науковцям, професорам університету — математику Олександру Ляпунову та історику Дмитру Багалію.

Фотограф: Вікторія Якименко
Пам’ятник історику Дмитру Багалію

2011

Створення Українсько-польського Академічного центру науки і культури з метою всебічного розвитку зв’язків університету з Республікою Польща.


Університет відзначено Орденом Дружби – нагородою Соціалістичної Республіки В’єтнам за великий вклад в зміцнення та розвиток солідарності між В’єтнамом та Україною.


Встановлення пам’ятника на честь астрономів університету, які загинули у роки Другої світової війни.


Відкриття меморіальної дошки, присвяченої пам’яті українського поета, письменника, літературознавця, почесного доктора університету І. Я. Франка.


Створення Центру вебкомунікацій з метою забезпечення представленості університету в мережі Інтернет.


Створення навчально-дослідного Центру міждисциплінарного прогнозування суспільного розвитку для проведення спільних досліджень і реалізації освітніх програм.

Джерело: Вікіпедія
Пам'ятник загиблим у роки Другої світової війни астрономам

2012

Відкриття при університеті нового центру сучасного мистецтва — «ЄрміловЦентр».


Університет став членом Європейської мережі освіти в галузі керованого термоядерного синтезу (FUSENET).


Відкриття першої черги сонячної електростанції, яка стала першим проєктом у рамках програми енергоощадження серед вищих навчальних закладів України.


Відкриття Центру Міжнародного співробітництва.

Джерело: Сайт YermilovCentre, yermilovcentre.org
ЄрміловЦентр

2013

Відкриття Українсько-Індійського та Українсько-Африканського академічних центрів.


Університет став учасником асоціації вищих навчальних закладів та наукових установ — «Проблемна ключова лабораторія фізики високих енергій».

Джерело: Офіційний веб-сайт Харківської обласної державної адміністрації
Відкриття українсько-індійського академічного центру

2014

Університет увійшов до 500 найкращих університетів світу за дослідженням QS World University Rankings.

Джерело: Вікіпедія

2015

Відкриття Українсько-Франкофонного академічного центру.

2016

Відкриття аудиторії імені Фрітьофа Нансена.


Підписання меморандуму з ІТ-кластером.


Відкриття меморіальної дошки видатному фізику Іллі Залюбовському.


Студентка університету Марина Литовченко стала бронзовою призеркою Паралімпіади2016 в Ріо-де-Жанейро.

Фотограф: Вікторія Якименко
Меморіальна дошка фізику Іллі Залюбовському

2017

Відкриття нового корпусу Науково-дослідного інституту астрономії й кафедри астрономії та космічної інформатики університету.


Створення Кодексу цінностей Каразінського університету.


Відкриття меморіальної дошки студентам та вихованцям університету — героям АТО.


Підписано Меморандум про співпрацю між Каразінським університетом та Харківським тракторним заводом.


Створено Раду іноземних студентів університету.


Відкриття пам’ятника Петру Гулаку-Артемовському.


Створення Університетської медіастудії.


Каразінський університет встановив рекорд України на найбільш масове виконання духовного гімну «Молитва за Україну» вихованця Каразінського університету, композитора Миколи Лисенка.

Фотограф: Вікторія Якименко
Пам’ятник Петру Гулаку-Артемовському

2018

Відкриття Міжнародного центру мовної сертифікації.


Створено Каразінський олімпійський осередок.


Відкриття студентського простору нового формату Karazin Student Hall.

Фотограф: Вікторія Якименко
Karazin Student Hall

2019

У Каразінському університеті відкрили перший у Харківській області Центр підтримки технологій та інновацій (TISC).

Фотограф: Вікторія Якименко

2020

Святкування 175-річчя від дня народження вихованця університету, лауреата Нобелівської премії Іллі Мечникова.


Святкування 216-ї річниці від дня заснування університету.


До складу університету увійшов ННІ «Каразінський банківський інститут».

Джерело: Волинські новини. Медицина

2021

Першою ректоркою в історії університету стала професорка Тетяна Кагановська.


Створено навчально-науковий інститут «Інститут державного управління».


Вихованець університету Валентин Сипавін вчетверте підкорив Еверест та встановив рекорд України


Студентка Марта Федіна — чемпіонка Європи із синхронного плавання


97-річного тенісиста спортивного клубу «Унікорт» Каразінського університету занесено до Книги рекордів Гіннеса


Запущено повний цикл медичної освіти: отримано ліцензію для здійснення післядипломної освіти


На острові Гельголанд відкрито меморіальну дошку лауреату Нобелівської премії, вихованцю Каразінського університету Іллі Мечникову


Марина Литовченко здобула золото на Паралімпіаді–2020


Випускниця університету Яна Бережна — бронзова призерка Паралімпіади–2020

2022

Урочисте вручення атрибутів Почесного доктора Каразінського університету Сергію Жадану та Манфреду Тумму


Початок повномасштабного вторгнення росії в Україну


Створення благодійного фонду Kharkiv Karazin University Foundation


Відкриття безпечного простору Karazin Hub 


Випускник університету Владислав Орлов — переможець міжнародного турніру з тенісу


Доцент кафедри мікології та фітоімунології Олександр Зіненко став членом Каліфорнійської академії наук


Відкрито офлайн освітні хаби у м. Івано-Франківськ (Україна) та м. Мюнхен (Німеччина)

2023

Малу планету названо на честь директора Науково-дослідного інституту астрономії Вадима Кайдаша


У Каразінському відкрили простір для підтримки, навчання та розвитку дітей із сімей ВПО


Студентка Марта Федіна визнана найкращою синхроністкою року в Європі


250-річчя від дня народження Василя Назаровича Каразіна


Karazin Orchestra здобув дві перші премії у міжнародних конкурсах: Міжнародному двотуровому багатожанровому конкурсі мистецтв Україна-Румунія та Міжнародному канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості


Результати QS World University Rankings 2024: Каразінський — кращий український університет десятиріччя та найкращий прифронтовий університет


На базі Каразінського університету відкрили Центр ветеранського розвитку.


У Харкові перейменовано вулицю на честь випускника університету Мирослава Мисли


Головному корпусу Каразінського — 60 років


Урочисте вручення атрибутів Почесного доктора Каразінського університету Святославу Вакарчуку і Тмоті Снайдеру


Каразінський відкрив нову клінічну базу в ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»


На базі Харківської обласної стоматологічної поліклініки відкрито клініко-симуляційний стоматологічний центр Каразінського університету


Отримано ліцензії на нові спеціальності:

- Фізична реабілітація;

- Медична психологія;

- Стоматологія.

2024

Університет — перший серед українських ЗВО в рейтингу HE Higher Education Ranking


Створення на базі університету нових підрозділів:

- навчально-науковий інститут «Українська інженерно-педагогічна академія»;

- Бахмутський навчально-науковий професійно-педагогічний інститут;

- академія вчительства.

Корисні посилання