Центр позаосвітньої діяльності

Контакти підрозділу:
Адреса:
61022, м. Харків, майдан Свободи 4, кiмната 2-68
Email:
studcentre@karazin.ua
 

Центр позаосвітньої діяльності є структурним підрозділом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Завданнями центру є залучення студентів до позаосвітньої діяльності з урахуванням національних і расових відмінностей, традицій та корпоративної культури університету, формування у студентів громадської відповідальності, гендерної рівності, патріотизму, академічної доброчесності, здорового способу життя.

Серед основних напрямків діяльності Центру є:

  • забезпечення взаємодії та співпраці адміністрації університету з органами студентського самоврядування, профспілковими організаціями, іншими громадськими, молодіжними, студентськими та волонтерськими організаціями;
  • координація та контроль провадження позаосвітньої діяльності на факультетах, навчально-наукових інститутах; координація роботи заступників деканів факультетів/директорів навчально-наукових інститутів із виховної діяльності та кураторів академічних груп;
  • забезпечення безоплатної психологічної підтримки здобувачів вищої освіти університету;
  • координація та участь у проведенні просвітницької, культурної, методичної, соціально-корисної діяльності для здобувачів вищої освіти у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, гендерної просвіти в українському суспільстві, протидії насиллю;
  • планування, організація та координація просвітницьких та культурно-мистецьких заходів, публічних лекцій і зустрічей, зокрема, з видатними діячами для здобувачів вищої освіти університету;
  • співпраця з іншими закладами вищої освіти, підприємствами установами, громадськими та молодіжними організаціями з питань, що відносяться до напрямів діяльності Центру.
Корисні посилання